Nagroda dla książki wydanej przez OMP
Data dodania: 2019-09-17
Książka dr hab. Piotra Bajdy pt. Małe państwo międzynarodowej. Polityka zagraniczna Republiki Słowackiej w latach 1993-2016 otrzymała główną nagrodę w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Europejskich na najlepszą monografię opublikowaną w 2018 r. Gratulujemy autorowi i cieszymy się, że mogliśmy tę książkę wydać. - http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=365.

„Monografia Piotra Bajdy jest bardzo interesującą lekturą z dwóch powodów: proponuje konceptualizację roli małego państwa w relacjach międzynarodowych i korzystając z tych teoretycznych narządzi dokonuje analizy polityki zagranicznej Republiki Słowackiej od jej powstania w 1993 roku. Szczególnie cenię w pracy dobre rozeznanie w słowackim dyskursie o polityce zagranicznej. A informacje uzyskane przez autora w czasie wywiadów z czołowymi aktorami słowackiej wewnętrznej i zagranicznej polityki z ostatnich 25 lat pozwalają dokonać nowej interpretacji kluczowych wydarzeń z naszej współczesnej historii.
Choć lektura książki skłania do postawienia dalszych pytań, czy też nawet wejścia w polemikę z niektórymi stwierdzeniami, to muszę przyznać, że dawno nie czytałem tak zwięzłej i jakościowo dobrej analizy współczesnej polityki zagranicznej Republiki Słowackiej, a już na pewno nie spod pióra zagranicznego autora. Książka Piotra Bajdy powinna być czytana nie tylko w Polsce, ale też na Słowacji.
Monografię Piotra Bajdy polecam wszystkim, którzy interesują się teorią stosunków międzynarodowych, funkcjonowaniem małych państw na światowej scenie i współczesnymi dziejami Słowacji oraz regionu środkowoeuropejskiego. Jej publikacja będzie wielką korzyścią dla nauki”.
Z recenzji doc. Alexandra Duleby (Instytut Politologii Uniwersytetu Preszowskiego, dyrektor Słowackiego Stowarzyszenia Polityki Zagranicznej – SFPA)

Współwydawca: Wydawnictwo Naukowe UKSW
360 stron, miękka oprawa, format 145x205

ISBN 978-83-64753-81-7 Ośrodek Myśli Politycznej
ISBN 978-83-8090-333-3 Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie