Dyskusja wokół książki E. J. Dillona
Data dodania: 2020-07-01

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie
oraz Ośrodek Myśli Politycznej

zapraszają na debatę:

Konferencja pokojowa w Paryżu 1919

Rozmowa wokół książki E. J. Dillona


z udziałem:
prof. dr. hab. Krzysztofa Kawalca
Uniwersytet Wrocławski, IPN Oddział Wrocław

dr. hab. Tomasza Sikorskiego
Uniwersytet Szczeciński

prof. dr. hab. Adama Wątora
Uniwersytet Szczeciński

moderuje:
Karolina Wanda Olszowska
Uniwersytet Jagielloński, RODM Kraków

Piątek, 3 lipca, godzina 18.00 - transmisja: www.facebook.com/RODMcracow

Książka Emile’a Josepha Dillona (1854-1933) – cenionego dziennikarza i publicysty politycznego – ukazuje przebieg, kulisy i skutki paryskiej konferencji pokojowej w 1919 r. To wielowymiarowa analiza idei, motywacji i działań uczestników obrad – tych, którzy rościli sobie prawo, by wówczas rozdawać karty i tych, o których losie chciały decydować zwycięskie mocarstwa. Jej autor znał osobiście wielu aktorów tych wydarzeń, przyglądał się z bliska ich poczynaniom, uczestniczył w niektórych z nich. Obserwował, jak szumne deklaracje towarzyszące konferencji są weryfikowane przez rzeczywistość. Jego dzieło jest ponadczasowym, realistycznym studium polityki międzynarodowej, pokazującym, jak za fasadą zapewnień o chęci współpracy i wspólnego zabiegania o lepsze jutro państw i narodów toczy się twarda, często bezwzględna i cyniczna gra o realizację partykularnych interesów – gra, której uczestnicy w 1919 r. okazali się często bardzo krótkowzroczni, nawet jeśli sądzili, że osiągnęli w niej swe cele. W tomie znalazły się również notatki, rozmowy i korespondencja Dillona z Romanem Dmowskim z lat 1917-1922. Tworzą one – wraz z poświęconymi Polsce fragmentami książki o konferencji – sugestywny i pouczający obraz toczonej wówczas skomplikowanej rozgrywki wokół sprawy polskiej.

Książkę można zamówić: https://www.omp.org.pl/aktualnosc.php?idAktualnosci=428