Dyskusja: S(s)olidarity Today? (25.11.2020)
Data dodania: 2020-11-23

Już w środę, 25 listopada, o 18.00, zapraszamy do obejrzenia dyskusji: 

S(s)olidarity Today? What can the message of Solidarity teach us in the current world of international and social polarisation?

w której wystąpią
- prof. Piotr Bajda (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)
-dr  Roman Joch (dyrektor Instytutu Pracy i Badań nad Rodziną w Bratysławie, były doradca premiera Czech)
- dr hab. Michał Łuczewski (Uniwersytet Warszawski)

Rozmowa transmitowana na profilu www.facebook.com/RODMcracow toczyć się będzie w języku angielskim.

Zagadnienia:
- Czy dziedzictwo czechosłowackiej i polskiej opozycji antykomunistycznej może być kluczem do zrozumienia sukcesów i porażek czeskiej, słowackiej i polskiej polityki po 1989 r.?
- Czy obecna polaryzacja społeczna jest zjawiskiem nowym, czy odzwierciedla starsze podziały ideowe i kulturowe? W jaką stronę może ona ewaluować? Co przesądza o jej charakterze: kultura, gospodarka, polityka, 'import' trendów zachodnich?
- Czy obecne spory kulturowe, określane często mianem wojny kulturowej, wybuchające w krajach, które 30 lat temu wyszły z komunizmu, są spóźnionym powieleniem bojów stoczonych na zachodzie Europy, a jeśli tak, to czy środkowoeuropejscy konserwatyści są w nich skazani na klęskę, której doświadczyli konserwatyści zachodnioeuropejscy?
- Czy polskie, słowackie i czeskie wewnętrze spory polityczne i kulturowe mogą zaszkodzić współpracy Polski, Czech i Słowacji w polityce międzynarodowej? Czy ich relacje powinny być pragmatyczne i ignorować różnice kulturowe między partnerami, czy też idee muszą mieć konsekwencje także na tym polu?


Partnerem debaty jest Instytut Polski w Pradze.


Spotkanie stanowi część projektu Dziedzictwo myśli politycznej czeskiej i polskiej opozycji z perspektywy współczesnych kryzysów – zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Forum Polsko-Czeskie 2020. Wystąpienia dyskutantów wyrażają jedynie ich poglądy i nie mogą być utożsamione z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.