Dyskusje z cyklu Strefy wpływów
Data dodania: 2021-03-14
Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Krakowie oraz Ośrodek Myśli Politycznej zapraszają na debaty z cyklu Strefy wpływów.

I.

Basen Morza Południowochińskiego jako region rywalizacji o wpływy

17 marca 2021 r., 18.00

Wystąpią:
- dr hab. Łukasz Fyderek (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ)
- dr hab. Marcin Grabowski (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ)
- dr hab. Michał Lubina (Instytut Bliskiego i Dalekiego Wschodu UJ)
Prowadzenie: Karolina Wanda Olszowska (UJ, RODM Kraków)

Transmisja: www.facebook.com/RODMcracow

II.

Afryka Subsaharyjska jako region rywalizacji o wpływy

18 marca 2021 r., 18.00

Wystąpią:
- prof. Hanna Rubinkowska-Anioł (UW)
- prof. Andrzej Gąsowski (UKSW)
- dr Jędrzej Czerep (PISM)
Prowadzenie: Agnieszka Tarnowska (RODM Kraków)

Transmisja: www.facebook.com/RODMcracow

Podczas transmisji będzie możliwość zadawania pytań.

Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP