Nowość w serii Polskie Tradycje Intelektualne – Monografie
Data dodania: 2021-05-04

Piąta książka w serii Polskie Tradycje Intelektualne – Monografie

Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski

Tradycje Konstytucji 3 maja w okresie powstania listopadowego 1830-1831 w świetle prasy powstańczej

 

Książka o miejscu i roli tradycji Konstytucji 3 maja w dobie powstania listopadowego – związanych z nią ideach politycznych, poezji, publicystyce, propagandzie i walce stronnictw.

„W świadomości powszechnej tradycje związane z Konstytucją 3 maja miały wydźwięk zdecydowanie pozytywny. Właśnie fakt, że taki był powszechny odbiór historycznego dziedzictwa epoki Sejmu Wielkiego, pozwalał różnym ugrupowaniom politycznym na tworzenie własnego jej obrazu, podkreślanie i eksponowanie jednych, a przemilczanie i tuszowanie innych fragmentów dziejów tego okresu. Wszystkie te zabiegi podejmowano po to, aby stworzyć jego wizerunek w pełni odpowiadający aktualnym ówcześnie celom propagandowym danego obozu oraz zdyskontować tak ukształtowaną tradycję i wypływające z niej wzory postępowania dla własnych korzyści politycznych”.Wstęp                                                   

Rozdział I: Źródła wiedzy o Konstytucji 3 maja i epoce Sejmu Wielkiego       

Rozdział II: Tradycje Konstytucji 3 maja w poezji patriotycznej drukowanej w okresie powstania listopadowego                                      

Rozdział III: Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja w czasie powstania listopadowego w świetle prasy powstańczej                                   

Rozdział IV: Tradycje Konstytucji 3 maja w wewnętrznych sporach i dyskusjach politycznych w okresie powstania listopadowego                             

Rozdział V: Tradycje Konstytucji 3 maja w działaniach propagandowych i dyplomatycznych podejmowanych wobec zagranicy                                     

Zakończenie                                             

Bibliografia                                             

Indeks nazwisk                                         

 

Radosław Paweł Żurawski vel Grajewski (ur. 1963) – profesor nauk humanistycznych, kierownik Katedry Historii Powszechnej Najnowszej Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego. Zajmuje się m.in. historią powszechną dyplomacji XIX w., ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Imperium Brytyjskiego w pierwszej połowie XIX w., dziejami Wielkiej Emigracji po powstaniu listopadowym (zwłaszcza Hotelu Lambert), historią powszechna dyplomacji w okresie II wojny światowej, ze szczególnym uwzględnieniem stosunków brytyjsko-czechosłowackich, problematyką mitów, stereotypów i tradycji narodowych. Napisał m.in. monografie: Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831-1832) (1999), Wielka Brytania w „dyplomacji” księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec kryzysu wschodniego (1832-1841) (1999), Pojedynek za kulisami wielkiej dyplomacji. Księżna Dorothea Lieven wobec Polski i Polaków (2005), Brytyjsko-czechosłowackie stosunki dyplomatyczne (październik 1938-maj 1945) (2008), Ostatnie polskie miasto. Rzeczpospolita Krakowska w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec Wielkiej Brytanii (1831-1845) (2018), Ognisko permanentnej insurekcji. Powstanie 1846 r. i likwidacja Rzeczypospolitej Krakowskiej w „dyplomacji” Hotelu Lambert wobec mocarstw europejskich (1846-1847) (2018).

ISBN 978-83-66112-47-6, 240 stron, miękka oprawa

http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=443