Chiński Smok i indyjski Słoń: tendencje w stosunkach indyjsko-chińskich – w przeszłości i obecnie


<html xmlns:v="urn:schemas-microsoft-com:vml" xmlns:o="urn:schemas-microsoft-com:office:office" xmlns:w="urn:schemas-microsoft-com:office:word" xmlns:m="http://schemas.microsoft.com/office/2004/12/omml" xmlns="http://www.w3.org/TR/REC-html40"> <head> <meta http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=unicode"> <meta name=ProgId content=Word.Document> <meta name=Generator content="Microsoft Word 15"> <meta name=Originator content="Microsoft Word 15"> <link rel=File-List href="Roshni%20Sengupta,%20ChiDski%20Smok%20i%20indyjski%20SBoD,%20tendencje%20w%20stosunkach%20indyjsko-chiDskich%20 %20w%20przeszBo[ci%20i%20obecnie_pliki/filelist.xml"> <link rel=Edit-Time-Data href="Roshni%20Sengupta,%20ChiDski%20Smok%20i%20indyjski%20SBoD,%20tendencje%20w%20stosunkach%20indyjsko-chiDskich%20 %20w%20przeszBo[ci%20i%20obecnie_pliki/editdata.mso"> <!--[if !mso]> <style> v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:DocumentProperties> <o:Author>Jacek Kloczkowski</o:Author> <o:LastAuthor>Jacek Kloczkowski</o:LastAuthor> <o:Revision>2</o:Revision> <o:TotalTime>1</o:TotalTime> <o:Created>2020-07-07T19:38:00Z</o:Created> <o:LastSaved>2020-07-07T19:38:00Z</o:LastSaved> <o:Pages>1</o:Pages> <o:Words>6719</o:Words> <o:Characters>40318</o:Characters> <o:Lines>335</o:Lines> <o:Paragraphs>93</o:Paragraphs> <o:CharactersWithSpaces>46944</o:CharactersWithSpaces> <o:Version>15.00</o:Version> </o:DocumentProperties> </xml><![endif]--> <link rel=themeData href="Roshni%20Sengupta,%20ChiDski%20Smok%20i%20indyjski%20SBoD,%20tendencje%20w%20stosunkach%20indyjsko-chiDskich%20 %20w%20przeszBo[ci%20i%20obecnie_pliki/themedata.thmx"> <link rel=colorSchemeMapping href="Roshni%20Sengupta,%20ChiDski%20Smok%20i%20indyjski%20SBoD,%20tendencje%20w%20stosunkach%20indyjsko-chiDskich%20 %20w%20przeszBo[ci%20i%20obecnie_pliki/colorschememapping.xml"> <!--[if gte mso 9]><xml> <w:WordDocument> <w:Zoom>130</w:Zoom> <w:TrackMoves>false</w:TrackMoves> <w:TrackFormatting/> <w:HyphenationZone>21</w:HyphenationZone> <w:ValidateAgainstSchemas/> <w:SaveIfXMLInvalid>false</w:SaveIfXMLInvalid> <w:IgnoreMixedContent>false</w:IgnoreMixedContent> <w:AlwaysShowPlaceholderText>false</w:AlwaysShowPlaceholderText> <w:DoNotPromoteQF/> <w:LidThemeOther>PL</w:LidThemeOther> <w:LidThemeAsian>X-NONE</w:LidThemeAsian> <w:LidThemeComplexScript>X-NONE</w:LidThemeComplexScript> <w:Compatibility> <w:BreakWrappedTables/> <w:SplitPgBreakAndParaMark/> </w:Compatibility> <w:BrowserLevel>MicrosoftInternetExplorer4</w:BrowserLevel> <m:mathPr> <m:mathFont m:val="Cambria Math"/> <m:brkBin m:val="before"/> <m:brkBinSub m:val="&#45;-"/> <m:smallFrac m:val="off"/> <m:dispDef/> <m:lMargin m:val="0"/> <m:rMargin m:val="0"/> <m:defJc m:val="centerGroup"/> <m:wrapIndent m:val="1440"/> <m:intLim m:val="subSup"/> <m:naryLim m:val="undOvr"/> </m:mathPr></w:WordDocument> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="false" DefSemiHidden="false" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="371"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="heading 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index 9"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 7"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 8"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toc 9"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="header"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footer"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="index heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="35" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="caption"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of figures"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="envelope return"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="footnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="line number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="page number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote reference"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="endnote text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="table of authorities"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="macro"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="toa heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Bullet 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Number 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Closing"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Signature"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Default Paragraph Font"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="List Continue 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Message Header"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" QFormat="true" Name="Subtitle"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Salutation"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Date"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text First Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Note Heading"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Body Text Indent 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Block Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Hyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="FollowedHyperlink"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="22" QFormat="true" Name="Strong"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="20" QFormat="true" Name="Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Document Map"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Plain Text"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="E-mail Signature"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Top of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Bottom of Form"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal (Web)"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Acronym"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Address"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Cite"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Code"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Definition"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Keyboard"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Preformatted"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Sample"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Typewriter"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="HTML Variable"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Normal Table"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="annotation subject"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="No List"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Outline List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Simple 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Classic 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Colorful 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Columns 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Grid 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 4"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 5"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 6"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 7"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table List 8"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table 3D effects 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Contemporary"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Elegant"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Professional"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Subtle 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 2"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Web 3"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Balloon Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" Name="Table Grid"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Table Theme"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Placeholder Text"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="1" QFormat="true" Name="No Spacing"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" SemiHidden="true" Name="Revision"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="34" QFormat="true" Name="List Paragraph"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="29" QFormat="true" Name="Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="30" QFormat="true" Name="Intense Quote"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="60" Name="Light Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="61" Name="Light List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="62" Name="Light Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="63" Name="Medium Shading 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="64" Name="Medium Shading 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="65" Name="Medium List 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="66" Name="Medium List 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="67" Name="Medium Grid 1 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="68" Name="Medium Grid 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="69" Name="Medium Grid 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="70" Name="Dark List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="71" Name="Colorful Shading Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="72" Name="Colorful List Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="73" Name="Colorful Grid Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="19" QFormat="true" Name="Subtle Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="21" QFormat="true" Name="Intense Emphasis"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="31" QFormat="true" Name="Subtle Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="32" QFormat="true" Name="Intense Reference"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="33" QFormat="true" Name="Book Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="37" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" Name="Bibliography"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="39" SemiHidden="true" UnhideWhenUsed="true" QFormat="true" Name="TOC Heading"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="41" Name="Plain Table 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="42" Name="Plain Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="43" Name="Plain Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="44" Name="Plain Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="45" Name="Plain Table 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="40" Name="Grid Table Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="Grid Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="Grid Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="Grid Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="Grid Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="Grid Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="Grid Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="Grid Table 7 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 2"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 3"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 4"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 5"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="46" Name="List Table 1 Light Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="47" Name="List Table 2 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="48" Name="List Table 3 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="49" Name="List Table 4 Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="50" Name="List Table 5 Dark Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="51" Name="List Table 6 Colorful Accent 6"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="52" Name="List Table 7 Colorful Accent 6"/> </w:LatentStyles> </xml><![endif]--> <style> <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:roman; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536869121 1107305727 33554432 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-469750017 -1073732485 9 0 511 0;} @font-face {font-family:Tahoma; panose-1:2 11 6 4 3 5 4 4 2 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-520081665 -1073717157 41 0 66047 0;} @font-face {font-family:Gentium; panose-1:2 0 5 3 6 0 0 2 0 4; mso-font-charset:238; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870657 3 0 0 27 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} p.MsoFootnoteText, li.MsoFootnoteText, div.MsoFootnoteText {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Tekst przypisu dolnego Znak"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} p.MsoCommentText, li.MsoCommentText, div.MsoCommentText {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Tekst komentarza Znak"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} p.MsoHeader, li.MsoHeader, div.MsoHeader {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"NagBwek Znak"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} p.MsoFooter, li.MsoFooter, div.MsoFooter {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Stopka Znak"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} span.MsoFootnoteReference {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; vertical-align:super;} span.MsoEndnoteReference {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; vertical-align:super;} p.MsoEndnoteText, li.MsoEndnoteText, div.MsoEndnoteText {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Tekst przypisu koDcowego Znak"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} a:link, span.MsoHyperlink {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:blue; text-decoration:underline; text-underline:single;} a:visited, span.MsoHyperlinkFollowed {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; color:purple; text-decoration:underline; text-underline:single;} p.MsoCommentSubject, li.MsoCommentSubject, div.MsoCommentSubject {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Temat komentarza Znak"; margin-top:0cm; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; font-weight:bold;} p.MsoAcetate, li.MsoAcetate, div.MsoAcetate {mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-link:"Tekst dymka Znak"; margin:0cm; margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:8.0pt; font-family:"Tahoma",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} span.TekstprzypisudolnegoZnak {mso-style-name:"Tekst przypisu dolnego Znak"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Tekst przypisu dolnego";} span.TekstkomentarzaZnak {mso-style-name:"Tekst komentarza Znak"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Tekst komentarza";} span.NagwekZnak {mso-style-name:"NagBwek Znak"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:NagBwek;} span.StopkaZnak {mso-style-name:"Stopka Znak"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:Stopka;} span.TekstprzypisukocowegoZnak {mso-style-name:"Tekst przypisu koDcowego Znak"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Tekst przypisu koDcowego";} span.TematkomentarzaZnak {mso-style-name:"Temat komentarza Znak"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Temat komentarza"; font-weight:bold;} span.TekstdymkaZnak {mso-style-name:"Tekst dymka Znak"; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-unhide:no; mso-style-locked:yes; mso-style-link:"Tekst dymka"; font-family:"Tahoma",sans-serif; mso-ascii-font-family:Tahoma; mso-hansi-font-family:Tahoma; mso-bidi-font-family:Tahoma;} p.no-indent, li.no-indent, div.no-indent {mso-style-name:no-indent; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} p.msochpdefault, li.msochpdefault, div.msochpdefault {mso-style-name:msochpdefault; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; mso-margin-bottom-alt:auto; margin-left:0cm; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} p.msopapdefault, li.msopapdefault, div.msopapdefault {mso-style-name:msopapdefault; mso-style-unhide:no; mso-margin-top-alt:auto; margin-right:0cm; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:12.0pt; font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast;} span.st {mso-style-name:st; mso-style-unhide:no;} .MsoChpDefault {mso-style-type:export-only; mso-default-props:yes; font-size:10.0pt; mso-ansi-font-size:10.0pt; mso-bidi-font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:Calibri;} .MsoPapDefault {mso-style-type:export-only; margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:595.3pt 841.9pt; margin:70.85pt 70.85pt 70.85pt 70.85pt; mso-header-margin:35.4pt; mso-footer-margin:35.4pt; mso-paper-source:0;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} --> </style> <!--[if gte mso 10]> <style> /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:Standardowy; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif;} </style> <![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapedefaults v:ext="edit" spidmax="1026"/> </xml><![endif]--><!--[if gte mso 9]><xml> <o:shapelayout v:ext="edit"> <o:idmap v:ext="edit" data="1"/> </o:shapelayout></xml><![endif]--> </head> <body lang=PL link=blue vlink=purple style='tab-interval:35.4pt'> <div class=WordSection1> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Wiek XXI byB [wiadkiem wzrostu potgi Chin i Indii jako globalnych liderw. Ich [wiatowe znaczenie obecnie pozwala prognozowa, |e te dwa kraje znajd si w gronie mocarstw, ksztaBtujcych geopolityk przez reszt stulecia. Wzrost obu krajw budzi nadziej, jednak |ywioBowy rozwj Chin i Indii staB si uzasadnieniem raczej pytaD ni| odpowiedzi, dotyczcych sposobu i kierunku, ktre obior te dwa azjatyckie giganty dla siebie i dla otaczajcego je [wiata. Wszystko to przy zaBo|eniu, |e ka|dy z nich bdzie pod|aB przez kolejne kilka dekad [cie|k du|ego wzrostu gospodarczego, na ktry wskazuj obecne trendy. W tym kontek[cie do[ czsto padaj pytania: czy Indie i Chiny s swoimi sojusznikami, czy raczej rywalizuj? Czy w stosunkach dwustronnych raczej wspBpracuj, czy wspBzawodnicz? Jak du|e jest ryzyko ich konfliktu militarnego? Z perspektywy kryzysu na pBaskowy|u Doklam w 2017 r. stawka bezpo[redniej konfrontacji zbrojnej wzrosBa. Jakie stosunki Bcz partnerw z ssiadami ich wBasnymi i drugiego kraju? W jaki sposb [wiatowe potgi, a przede wszystkim Stany Zjednoczone traktuj ka|de z nich ? </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Mo|liwe s r|ne odpowiedzi, a od czasw Doklamu do spotkania Wuhan miaBo miejsce kilka wa|nych wydarzeD, np. ostatnio wizyta prezydenta Xi w Indiach, na zaproszenie premiera Nerendry Modiego. Niniejszy artykuB bdzie si skupiaB na historycznych i wspBczesnych tendencjach w stosunkach indyjsko-chiDskich. Rzeczowa ocena obecnego kierunku relacji wzajemnych tych dwch potg azjatyckich wymaga spojrzenia z lotu ptaka na ich odniesienia w przeszBo[ci: dawniejszej, jak i ju| postkolonialnej. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>&nbsp;</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><b><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Kwestie zakorzenione w dziejach XX w. </span></b><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Oficjalne deklaracje dobrej woli, szczero[ci, pokojowych intencji i braku zagro|enia s staBym elementem na spotkaniach przedstawicieli Chin i Indii, zwBaszcza na tych na najwy|szym szczeblu. Ich czstotliwo[ ostatnio wzrosBa. Deklaracje te jednak nie rozwizuj wszystkich &nbsp;problemw, ktre s podBo|em wzajemnej nieufno[ci. GBwnie chodzi o spr graniczny, ostatnio rozwizan kwesti statusu Tybetu, wzajemne obawy o okr|enie , blisko[ stacjonowania dynamicznie si modernizujcych siB zbrojnych oraz rywalizacj o pozycj midzynarodow. Indie i Chiny pod|aBy r|nymi [cie|kami historycznymi w XX w., a wiele wspBczesnych przeszkd we wzajemnych relacjach ma sw genez w procesach, nale|cych do &nbsp;minionego wieku. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>W dziejach [wiata wiek XX mo|na &nbsp;wyraznie podzieli na dwa okresy: pierwszy przypadajcy na dwie wojny [wiatowe i rozpad imperiw kolonialnych, drugi to czas zimnej wojny, zdominowany przez konfrontacj polityczn Zwizku Sowieckiego z USA, z odpowiednim udziaBem ich sojusznikw. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Indie byBy cz[ci pot|nego imperium brytyjskiego do 1947 roku. UzyskaBy peBn niepodlegBo[ po dBugiej, wyczerpujcej wojnie przeciwko dominacji imperialnej, ale byBa ona okupiona &nbsp;podziaBem kraju. Obecnie Indie s najwiksz na [wiecie demokracj, ze sprawnie dziaBajcym systemem wielopartyjnym, opartym na zasadzie powszechnego gBosowania i ochrony praw czBowieka. Pierwszy premier, Jawaharlal Nehru zadeklarowaB, |e w polityce zagranicznej Indie bd paDstwem niezaanga|owanym, liczcym na pokj i utrzymanie przyjaznych stosunkw z wszystkimi partnerami. Deklaracja ta towarzyszyBa ustaleniu granic i pierwszym umowom midzynarodowym. W ujciach, uznawanych za Bagodne, Indie byBy charakteryzowane jako mikkie paDstwo , gdzie decyzje polityczne z trudem podejmowano, a z jeszcze wikszym wprowadzano w |ycie. Taki charakter byB &nbsp;spjny z dBug histori tego kraju: przez wieki Indie byBy bardziej spoBeczeDstwem ni| wsplnot polityczn. WspBcze[nie ich &nbsp;obywatelami s ludzie niezwykle zr|nicowani pod wzgldem kulturowym, etnicznym, jzykowym i wyznaniowym</span><a name="_ftnref1"></a><a href="#_ftn1" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref1'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[1]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref1'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref1'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Chiny nie do[wiadczyBy ani bezpo[redniej wBadzy kolonialnej, ani jej ingerencji w ksztaBt terytorium kraju. Do[wiadczyBy jednak gBbokich przemian. Po upadku dynastii Qing, w latach 1911 1912 Chiny staBy si republik, co bezpo[rednio wpBynBo na poBo|enie Tybetu. WygasBa wyjtkowa relacja <i>Cho-yon</i> (opiekun-kapBan) midzy dynasti mand|ursk a Dalai Lam. Ten za[ ogBosiB w 1913 r. niepodlegBo[ Tybetu</span><a name="_ftnref2"></a><a href="#_ftn2" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref2'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[2]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref2'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref2'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. W ten sposb kolejna odlegBa prowincja staBa si pozornie niezale|na. Aktywnie dziaBajca wtedy przeciwko Rosji w Azji Centralnej Wielka Brytania d|yBa do zapewnienia sobie wpByww w Tybecie. Negocjacje w tej sprawie prowadziB Henry McMahon w Simli, w pazdzierniku 1913 r., po[redniczc pomidzy wBadzami chiDskimi i administracj Dalai Lamy. McMahon wytyczyB granice wzdBu| najwy|szych szczytw Himalajw, oddzielajc Tybet od pBnocnych Indii, ta linia obowizuje do dzisiaj. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>W latach trzydziestych XX w. Chiny staBy si przedmiotem japoDskiej inwazji. Odparcie jej byBo utrudnione, bo kraj objBa wojna domowa midzy siBami rzdu nacjonalistycznego Koumintangu a ChiDsk Armi Ludowo-WyzwoleDcz, zwizan z Komunistyczn Parti Chin. W wyniku zwycistwa ChiDskiej Armii Ludowo-WyzwoleDczej powstaBa ChiDska Republika Ludowa (ChRL), ktrej przywdc zostaB pierwszy sekretarz partii komunistycznej Mao. W wyniku podpisania sojuszu ze Zwizkiem Sowieckim (ZSRR) i interwencji w wojnie w Korei ChRL przejBa kontrol wojskow nad terytoriami poza wBasnymi granicami, w tym nad Tybetem. Chiny wycofaBy si z wcze[niejszych porozumieD uznajc, |e ich kraj nie byB w nich traktowany jak rwnorzdny partner i za|daBy renegocjacji wszystkich granic. W Chinach nastaBy twarde rzdy rewolucyjne. Populacj Chin stanowili wtedy w 95 proc. przedstawiciele narodowo[ci Han, co generalnie odpowiadaBo promowanej przez re|im wersji historii. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>W pierwszej poBowie XX w. kontakty midzy przywdcami chiDskimi i indyjskimi byBy raczej nieliczne, niemniej jednak premier Nehru |ywiB przekonanie</span><a name="_ftnref3"></a><a href="#_ftn3" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref3'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[3]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref3'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref3'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>, |e dobre relacje chiDsko-indyjskie s punktem wyj[cia dla odrodzenia w Azji</span><a name="_ftnref4"></a><a href="#_ftn4" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref4'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[4]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref4'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref4'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. Nie zajB twardej pozycji w sprawie Tybetu w roku 1950, a w kwestii wojny koreaDskiej zaanga|owaB dyplomacj w roli aktywnego mediatora</span><a name="_ftnref5"></a><a href="#_ftn5" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref5'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[5]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref5'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref5'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. Mao, w swoim ideologicznym podziale na trzy [wiaty , przewidywaB dla Indii miejsce w planowanym jednolitym froncie . ChiDski premier i minister spraw zagranicznych Zhou Enlai wykonaB w 1954 r. przyjazne gesty w kierunku Indii. ZaowocowaBy one podpisaniem o[mioletniego Porozumienia o Handlu i Wzajemnych Stosunkach pomidzy Tybetem jako regionem Chin a Indiami. W wyniku tego porozumienia Indie zrezygnowaBy z wielu uprawnieD i przywilejw, ktre dotychczas posiadaBy w Tybecie. Porozumienie <i>Panchsheel</i> zawieraBo pi zasad, majcych stanowi podstaw wzajemnych relacji: wzajemne uznanie integralno[ci terytorialnej i suwerenno[ci, nieagresj oraz nieingerencj w wewntrzne sprawy drugiego kraju, a tak|e rwno[ i wspBpraca dla oboplnych korzy[ci. Ostatni zasad byBo pokojowe wspBistnienie. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Nieporozumienia dotyczce dokBadnego wytyczenia granicy midzy Indiami a Chinami na szerokich obszarach Himalajw szybko wypBynBy na powierzchni i zaczBy coraz bardziej zatruwa wzajemne stosunki</span><a name="_ftnref6"></a><a href="#_ftn6" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref6'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[6]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref6'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref6'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. Spotkania oficjalnych przedstawicieli przynosiBy tylko impas, bo Indie powoBywaBy si na argumenty geograficzne i historyczne, a Chiny na prawo do terytorium</span><a name="_ftnref7"></a><a href="#_ftn7" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref7'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[7]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref7'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref7'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. W 1962 r. Mao wydaB rozkaz ataku przeciwko siBom indyjskim i po krtkiej wojnie Indie zostaBy pokonane. Po obu stronach narastaBy nieporozumienia: Mao robiB z Nehru imperialistycznego sBugusa , wykorzystywanego do oskrzydlenia Chin. Zarwno Zwizek Sowiecki, jak i stany Zjednoczone byBy w tym konflikcie po stronie Indii, ale w obu przypadkach poparcie to ograniczaBo si do retoryki. Indie udzieliBy schronienia Dalai Lamie i tysicom jego zwolennikw po tym, jak powstanie w Tybecie zostaBo przez chiDskie wojsko brutalnie stBumione. Chiny uznaBy przyjcie w Indiach tybetaDskich uciekinierw za zagro|enie wBasnej &nbsp;integralno[ci i suwerenno[ci, a nie za gest humanitarny. Nehru ze swej strony nie zdoBaB wBa[ciwie odczyta chiDskich wcze[niejszych deklaracji i wysyBanych przez ponad dwa lata ostrze|eD pisemnych,. Indyjski premier nie zdawaB sobie nawet sprawy z grozby zmasowanego chiDskiego ataku, prowadzonego przez Himalaje. ByB przy tym skBonny do przeceniania wpByww Moskwy i Waszyngtonu, zainteresowanych powstrzymaniem chiDsko-indyjskiego konfliktu zbrojnego tymczasem oba mocarstwa zajte byBy wBa[nie wzajemnym konfliktem w tzw. kryzysie kubaDskim. W wyniku tej pora|ki polityka indyjska do[wiadczyBa traumatycznego wstrzsu, a wizja Nehru, dotyczca przyjazni indyjsko-chiDskiej, zostaBa zamro|ona na pokolenia. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Rozziew midzy Indiami a Chinami jeszcze si poszerzyB po podpisaniu przez te ostatnie, porozumienia z Pakistanem w 1963 r. DaBo ono Pakistanowi dostp do Zatoki Perskiej i staBo si pocztkiem dobrych relacji obu paDstw we wszystkich dziedzinach. Z oczywistych wzgldw wywoBaBo jednak poczucie zagro|enia w Indiach. Jednocze[nie Chiny nie zaprzestawaBy wspierania ruchw rewolucyjnych na obrze|ach terytorium indyjskiego, a oddziaBujc przez Birm wzniecaBy powstania antyrzdowe w PBnocnych Indiach</span><a name="_ftnref8"></a><a href="#_ftn8" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref8'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[8]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref8'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref8'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. Do osBabienia presti|u Indii przyczyniB si te| sBaby rozwj gospodarczy kraju w latach sze[dziesitych i siedemdziesitych, cho doBo|ono staraD, by stworzy jak najlepsz obron. Nieco pzniej Chiny rozpoczBy tajne negocjacje ze Stanami Zjednoczonymi, co zaowocowaBo spektakularn wizyt prezydenta Richarda Nixona w Chinach i podpisaniem Komunikatu Szanghajskiego w lutym 1972 r. ChRL osignBa kolejny sukces, zajmujc staBe miejsce Chin w Radzie BezpieczeDstwa ONZ jako jej czBonek staBy i uzyskuj poparcie USA przeciwko Zwizkowi Sowieckiemu. Rozpad Pakistanu i powstanie Bangladeszu w 1971 r., wojna midzy Indiami a Pakistanem, ktra z tego wynikBa oraz czterostronna agresja Chin i Pakistanu (z poparciem USA) oznaczaBa konfrontacyjn postaw Chin wobec Indii i Zwizku Sowieckiego</span><a name="_ftnref9"></a><a href="#_ftn9" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref9'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[9]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref9'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref9'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Po [mierci pierwszego sekretarza Mao w 1976 r. i obaleniu tzw. bandy czworga nowy przywdca - Deng Xiaoping zapocztkowaB reformy, znane jako cztery modernizacje . WprowadziBy one Chiny na drog trwaBego, szybkiego rozwoju gospodarczego bezprecedensowego w przypadku tak wielkiego kraju. Deng Xiaoping wnisB tak|e zmiany do polityki zagranicznej. NawizaB oficjalne stosunki dyplomatyczne z USA w 1979 r. ProwadziB niezale|na polityk w 1980 r. zmuszajc nowego, mBodego przywdc sowieckiego MichaiBa Gorbaczowa do szukania porozumienia w roku 1986. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Deng Xiaoping zapocztkowaB nowe relacje z Indiami. Minister spraw zagranicznych Indii A. B. Vajpayee zBo|yB wizyt w Chinach w 1979 r. Jej wynikiem byBo otwarcie dawnej drogi, ktr pod|aBy pielgrzymki do miejsc [witych Kailasz i Mansarowar w poBudniowowschodnim Tybecie. ChiDski minister spraw zagranicznych przybyB do New Delhi z rewizyt w 1981 r. , co otworzyBo drog do rokrocznych rozmw, dotyczcych m.in. kwestii spornych granic. Umowa handlowa midzy Indiami a Chinami zostaBa podpisana w 1984 r. Tym samym zakoDczyBo si ponad dwudziestoletnie moratorium handlowe midzy stronami . </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>WBadze w New Delhi s czsto krytykowane za nie skorzystanie z idealnej okazji w latach osiemdziesitych XX w. do zasadniczego obni|enia napi w stosunkach indyjsko-chiDskich. Wikszo[ analitykw tBumaczy to wahaniem po stronie Indii i ich wewntrznymi problemami politycznymi. Jednak gBwn przyczyn pow[cigliwej postawy Indii byB chiDski transfer technologii, pociskw i materiaBw nuklearnych do Pakistanu, ktry otwarcie deklarowaB posiadanie sprawnej broni atomowej w 1987 r. i przez caBy czas zachowywaB wrog postaw wobec Indii</span><a name="_ftnref10"></a><a href="#_ftn10" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref10'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[10]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref10'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref10'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. Pierwsze du|e zwarcie siBowe midzy Indiami a Chinami od 1962 r. miaBo miejsce w regionie Sumdorong Chu, w obszarze spornego sektora wschodniego granicy, w 1986, a nastpne w 1987 roku. Chiny konsekwentnie sprzeciwiaBy si te| przeksztaBceniu regionu Arunachal Pradesh w stan Indii i zaczBy zwiksza swoje siBy w Tybecie. Zarwno New Delhi, jak i Pekin zaprzeczaBy jednak, jakoby miaBy jakiekolwiek intencje zaczepne i utrzymywaBy regularne kontakty na najwy|szym szczeblu</span><a name="_ftnref11"></a><a href="#_ftn11" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref11'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[11]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref11'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref11'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>W 1988 r. indyjski premier Rad|iw Gandhi zBo|yB wizyt w Chinach, ktra przyniosBa ocieplenie we wzajemnych relacjach. Do dzisiaj jest ona oceniana przez obie strony jako owocna i nakierowana na przyszBo[. Strona indyjska nie nalegaBa na speBnienie jakichkolwiek warunkw, by mogBo do tej wizyty doj[. Osiemdziesicioczteroletni Deng Xiaoping przyjB swego mBodego przyjaciela czterdziestoczteroletniego Gandhiego z wyjtkow serdeczno[ci i ponaglaB oba kraje, by zapomniaBy o przykrej przeszBo[ci <span class=MsoFootnoteReference> </span></span><a name="_ftnref12"></a><a href="#_ftn12" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref12'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[12]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref12'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref12'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. Obaj liderzy zgodzili si co do potrzeby stworzenia pokojowego [rodowiska dla dialogu, a pod koniec wizyty powstaBa wsplna grupa robocza do rozmw, dotyczcych spornych kwestii granicznych. PowoBano jeszcze jedn grup do pracy nad polepszeniem relacji handlowych i kulturalnych. Ustalono, |e powstan bezpo[rednie linie komunikacyjne i cywilny ruch lotniczy midzy obu krajami. Trzeba powiedzie, |e normalizacja w stosunkach indyjsko-chiDskich dokonaBa si w czterech obszarach. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Regularne, wzajemne wizyty oficjalne postrzegano jako konieczne, by zapewni obustronne zrozumienie i zmniejszy deficyt zaufania. Oba kraje zadbaBy o zmniejszenie ryzyka przypadkowych czy celowych star zbrojnych, jednak rozmowy dotyczce rozwizania sporw granicznych prawie zamarBy. W warunkach dynamicznego wzrostu obu gospodarek zapocztkowano indyjsko-chiDski wymian handlow i inne formy wspBpracy gospodarczej. ZostaBa uruchomiona wymiana akademicka i kulturowa, co oznaczaBo powstanie czynnych kontaktw w sferze <i>soft power. </i>Wraz z upadkiem Zwizku Sowieckiego i przystosowaniem si do nowych warunkw [wiata jednobiegunowego z amerykaDsk hegemoni pojawiB si optymistyczny scenariusz chiDsko-indyjskiego pojednania. Droga do normalizacji nie byBa prosta, gdy| Indie za|daBy miejsca w Radzie BezpieczeDstwa Narodw Zjednoczonych jako staBy czBonek. StaBy si te| w tym czasie potg atomow. Chiny odmawiaBy uznania obu tych d|eD Indii. Premier Li Peng zBo|yB wizyt w New Delhi w grudniu 1991 r. W jej wyniku odnowiono handel graniczny wzdBu| dwch wyznaczonych drg, na przej[ciach Lipulekh La i Shipki La, w [rodkowej, budzcej najmniej sporw cz[ci granicy. Trzecie przej[cie, w Nathu La, rwnie| planowano otworzy, ale nie staBo si to do czerwca 2006 r., ze wzgldu na to, |e Chiny nie chciaBy uzna przynale|no[ci Sikkim do Indii.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Indyjski premier Narasimha Rao zBo|yB wizyt w Pekinie w 1993 r. PrzyniosBa ona rezultat w postaci podpisania wa|nego Porozumienia o Utrzymaniu Pokoju i Spokoju wzdBu| Linii Aktualnej Kontroli. Zapewniono regularne spotkania i konsultacje lokalnych dowdcw jednostek wojskowych w regionach przygranicznych oraz wprowadzenie mo|liwych do zweryfikowania [rodkw budowy zaufania. Umowa dotyczca [rodkw budowy zaufania okazaBa si wa|na , w czasie przeBomowej wizyty chiDskiego prezydenta Jiang Zemina w New Delhi w 1996 r. PrzyniosBa ona oficjalne odrzucenie u|ycia siBy we wzajemnych stosunkach, co doprowadziBo do znacznego zmniejszenia liczebno[ci jednostek wojskowych po obu stronach granicy. Proces wyrwnywania tzw. linii aktualnej kontroli zostaB przyspieszony po uzupeBnieniu skBadu Wsplnej Grupy Roboczej o ekspertw technicznych. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Polityka modernizacji, prowadzona przez prezydenta Denga, przyniosBa w poBowie lat dziewidziesitych XX wieku ogromny rozwj gospodarczy Chinom, nadajc ogromnego rozpdu eksportowi i bezpo[rednim inwestycjom zewntrznym. W tym samym okresie Indie koncentrowaBy si raczej na polityce wewntrznej, cho w 1991 r. wdro|ono odpowiedni program stopniowego rozwoju gospodarczego. Handel zewntrzny stanowiB w Indiach mniejsz proporcj produktu krajowego brutto ni| w Chinach. TrwaB dBugi okres zastoju w handlu midzy oboma krajami</span><a name="_ftnref13"></a><a href="#_ftn13" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref13'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[13]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref13'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref13'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. Kilka przeszkd, ktre to powodowaBy, zostaBo usunitych wraz z przystpieniem Chin do Zwiatowej Organizacji Handlu w 2000 r. i z przyjciem przez ten kraj odpowiednich norm. W Indiach nastpiB stopniowy wzrost gospodarczy. W 2002 r. wymiana handlowa midzy Indiami a Chinami wzrosBa wyraznie i osignBa warto[ 24 miliardw dolarw, wykazujc potencjaB</span><a name="_ftnref14"></a><a href="#_ftn14" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref14'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[14]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref14'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref14'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'> do osignicia 40 miliardw w 2010 r. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Wielkim wstrzsem dla rozwoju przyjaznych relacji obu krajw byBo przeprowadzenie przez Indie piciu prb atomowych w 1998 r. (Pakhran II). Uwag ministra obrony Indii George a Fernandesa o tym, |e to Chiny stanowi najwiksze, potencjalne zagro|enie dla Indii, w Pekinie odebrano jako obraz. Pod koniec tego samego roku, podczas wizyty prezydenta USA Billa Clintona w Pekinie Jiang Zemin w peBnie poparB proponowany przez amerykaDskiego prezydenta zakaz rozprzestrzeniania broni atomowej w Azji PoBudniowej. NaruszaBo ono midzynarodow zasad nierozprzestrzeniania broni atomowej i byB sprzeczny z Rezolucj Rady BezpieczeDstwa ONZ nr 1172, wzywajc Indie i Pakistan do natychmiastowego zaprzestania prb nuklearnych i do podpisania Traktatu o CaBkowitym Zakazie Prb z Broni Jdrow. Indie nazwaBy caB sytuacj za budowanie kondominium wielkich mocarstwa i potraktowaBy jak obraz. Za to chiDscy analitycy opublikowali artykuBy, w ktrych krytykowali hegemoni Indii w Azji PoBudniowej. Niemal natychmiast zaczto pracowa nad porozumieniem, a wysokiej rangi przedstawiciele obu stron wygBosili pojednawcze deklaracje, by rozBadowa napicie. Podczas nieudanego przedsiwzicia Pakistanu w Kargil w 1999 r. Chiny nie wyraziBy dla niego swego uznania, a nawet zachcaBy wBadze w Islamabadzie do wycofania siB. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>W pierwszej dekadzie XXI w. Pekin i New Delhi nie zaprzestawaBy staraD o utrzymanie pokoju i spokoju &nbsp;wzdBu| aktualnej linii kontroli oraz o wypracowania choby zarysu porozumienia. Rozszerzono zakres zaanga|owania we wzajemne stosunki, wBczajc oficerw wojska, politykw i inne wybitne postacie, reprezentujce r|ne dziedziny |ycia. PojawiBo si wiele zacht do dwustronnej wymiany handlowej i inwestycji, mimo zarzutw, |e Indie stosuj dumping, a Chiny dyskryminuj indyjskie firmy. Gospodarki obu krajw cigle wykazywaBy imponujcy wzrost. Wsplne deklaracje, ogBoszone z okazji wizyty premiera Vajpayee w Pekinie w czerwcu w 2003, premiera Wen Jiabao w New Delhi w kwietniu 2005 r. oraz prezydenta Hu Jintao w Indiach w listopadzie 2006 r. dowodz dobrej woli obu stron i d|enia do rozwizania problemu granic na najwy|szym szczeblu. Chiny otwarcie za|daBy uznania dla swojej&nbsp; suwerenno[ci w Tybecie i na Tajwanie. Indie wyraziBy mocne |danie uznania suwerenno[ci Indii nad Sikkim. Podobnie mocno, cho nie wprost, wypowiedziaBy si w sprawie przynale|no[ci Kaszmiru i Jammu do Indii. Wyra|enie stanowisk nie przyniosBo w tym wzgldzie |adnych zmian. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Przy okazji wizyty prezydenta Hu Jintao w Indiach w 2006 r. ambasador Chin w New Delhi Sun Yuxi wyraziB |danie zwrotu regionu Arunashal Pradesh jego krajowi. ChiDscy analitycy twierdzali, |e jest to subhimalajski region, podobny do Tybetu</span><a name="_ftnref15"></a><a href="#_ftn15" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref15'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[15]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref15'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref15'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. Pekin zaczB odkrca wypowiedz wBasnego ambasadora, a wizyta chiDskiego prezydenta odbyBa si zgodnie z planem i towarzyszyBy jej gBo[ne deklaracje woli rozwizania sporw o granice z obu stron. Nie byBo jednak tajemnic, |e Chiny wywieraj na Indie mocn presj, by te przekazaBy im dystrykt Tawang, ze znajdujcym si tam wielkim klasztorem (w Arunashal Pradesh). Indie stanowczo odmwiBy natarczywym |daniom zwrotu terenu blisko przeBczy Karakorum, zajtej przez Chiny w 1962 r. Rozmowy z Dalai Lam w kwestii Tybetu utknBy, za to wielkim sukcesem in|ynieryjnym byBo otwarcie w czerwcu 2006 r. poBczenia kolejowego midzy Qinghai a Lhasa. Nastpnie przej[cie graniczne w Nathu La zostaBo otwarta dla handlu i ruchu turystycznego, a Indie , z przyzwoleniem Chin, zostaBy obserwatorem w Szanghajskiej Organizacji WspBpracy. W miar, jak na pBnocy Indii rosBa sie drg jako element rozwoju infrastruktury, ze stolicy daBo si sBysze coraz gBo[niejsze obawy o zagro|eniu ze strony Chin . SiBy zbrojne w sektorze wschodnim zostaBy zwikszone. Eskadry najlepszych indyjskich samolotw bojowych rozlokowano na pBnocy w Tejpur</span><a name="_ftnref16"></a><a href="#_ftn16" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref16'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[16]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref16'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref16'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. Indie rozlokowaBy pociski dalekiego zasigu rodzimej produkcji, by zniechci ChiDczykw zarwno do ataku ldowego, jak i powietrznego</span><a name="_ftnref17"></a><a href="#_ftn17" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref17'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[17]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref17'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref17'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>CaBkiem mo|liwe, |e znalazB si w Chinach wa|ny czynnik, ktry zaczB alarmowa o zagro|eniu ze strony Indii , obserwujc rosnc licz zagranicznych przywdcw, deklarujcych strategiczne partnerstwo z Indiami. Niektrzy strategiczni my[liciele dopatrzyli si spoBeczno[ci paDstw demokratycznych , ktre otaczaj Chiny. JapoDski premier Junichiro Koizumi zBo|yB wizyt w Indiach w 2005 r. Wkrtce potem premier ChRL Wen Jiabao i Japonii Shinzo Abe podpisali, w latach 2006 i 2007, kilka umw z indyjskim premierem Monmohanem Singhem. Proponowano w nich, midzy innymi, czterostronny dialog, dotyczcy wsplnych interesw, z udziaBem Japonii, Australii, Indii i USA. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>W zasadzie nie ma wtpliwo[ci, |e ChiDczykw powa|nie zaniepokoiBa deklaracja administracji Georga W. &nbsp;Busha z 2005 r. o d|eniu USA do wypracowania globalnego partnerstwa z Indiami i pomocy&nbsp; w osigniciu statusu mocarstwa, ku czemu maj potencjaB. Wizyty prezydenta Busha w New Delhi i premiera Singha w Waszyngtonie, jak rwnie| liczne porozumienia i umowy podpisane przez oba kraj (w tym spektakularna umowa nuklearna) musiaBy budzi zaniepokojenie w Pekinie. Niezadowolenie Chin w mniejszym stopniu budziBo midzynarodowe uznanie Indii za kraj odpowiedzialny, dysponujcy zaawansowan technologi nuklearn, a wic mogcy osign korzy[ci i wpBywy podobne do tych, jakimi ciesz si kraje o podobnej potdze. Nie tyle nawet chodziBo ChiDczykom o to, |e nie udaBo im si osign podobnego statusu dla Pakistanu. Obawy rodziBy si z interpretacji dziaBaD amerykaDskich, ktre w Pekinie odebrano jako powstrzymywanie ograniczanie czy dyrygowanie Chinami. &nbsp;</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>&nbsp;</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><b><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Doktryna Modiego w polityce wobec Chin: wspBczesne trendy</span></b><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>W 2018 r. na spotkaniu w Singapurze premier Indii Nerendra Modi zadeklarowaB, |e szanuje Chiny i wykonaB gesty, obliczone na przyjacielskie relacje i wspBprac. Jak si wyraziB: PrzyszBo[ Azji i [wiata bdzie lepsza, je[li Chiny i Indie bd wspBdziaBa, wykazujc wzajemne zaufanie i otwarto[ </span><a name="_ftnref18"></a><a href="#_ftn18" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref18'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[18]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref18'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref18'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. ChiDczycy docenili ten nagBy zwrot w polityce Modiego. Wypowiedz premiera nie wnosiBa jednak niczego naprawd nowego. Modi od zawsze wiedziaB, |e zarwno chiDski smok, i jak i indyjski sBoD oba ogromne pod wzgldem liczny ludno[ci, dwie najszybciej rozwijajce si gospodarki na [wiecie dysponuj na arenie [wiatowej pot|na siB. Modi ju| w przeszBo[ci zabiegaB o dobr wspBprac indyjsko-chiDsk, gBwnie na forum rozlicznych spotkaD grupy BRICS, nawet ostatnio w Xian, w 2017 r., czyli ju| po Doklam. Stosunki obu paDstw ulegBy dalszemu ociepleniu po oficjalnym spotkaniu indyjskiego premiera z prezydentem Chin Xi Jinpingiem w Wuhanie. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Przypadek Doklam pokazuje, co mo|e si nie powie[ w relacjach chiDsko-indyjskich. Duchy przeszBo[ci powracaj, by omami oba kraje, jak to miaBo miejsce, gdy siBy zbrojne stanBy naprzeciw siebie w Doklam. ByB to pierwszy od 2005 r. powa|ny kryzys wojskowy, gro|cy eskalacj. Przez 73 dni roku 2017 oczy [wiata zwrcone byBy na siBy chiDskie i indyjskie, skierowane przeciwko sobie w odlegBym pasmie Himalajw. Problem zaczB si w czerwcu, gdy chiDskie wojska in|ynieryjne podjBy prb budowy drogi przez rwnin Doklam, ktr zarwno Chiny, jak i Buthan uwa|aj za cz[ swego terytorium. Po skoordynowaniu dziaBaD z wBadzami Buthanu |oBnierze indyjscy, dyslokowani nad granic, przekroczyli j i dosBownie zatrzymali zaBogi chiDskie w pojazdach bojowych. Po tygodniach negocjacji Chiny i Indie zgodziBy si wycofa swoje oddziaBy na pierwotne pozycje. Chiny okazaBy niezadowolenie, gdy| zostaBy zmuszone do porzucenia projektu budowy. Od tego czasu jednak ChiDczycy rozmie[cili oddziaBy i zbudowali infrastruktur w tym regionie, w ten sposb stopniowo, ale trwale zyskujc w nim przewag. W rok po tym kryzysie ani Indie, ani Buthan nie podjBy krokw w celu zablokowania chiDskich dziaBaD</span><a name="_ftnref19"></a><a href="#_ftn19" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref19'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[19]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref19'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref19'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>.</span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Wydarzenia w Doklam nie tyle byBy lekcj odstraszania, co ilustracj trudno[ci na drodze do przekonania przywdztwa ChRL, by pow[cignBo swe ambicje terytorialne. Po osigniciu porozumienia w sierpniu 2017 r., w kolejnych miesicach nastpiBo co[, co w Indiach nazywane jest resetem w stosunkach z Chinami. Mo|na mie wtpliwo[ci co do woli Indii, by stawi czoBa Chinom, jak i zdolno[ci Indii, by peBni rol dostawcy bezpieczeDstwa netto (<i>net security provider</i>) w regionie. Kraj mierzy si obecnie z narastajcymi prbami podwa|enia jego roli i w pByww w Azji PoBudniowej. Milczca odpowiedz na te wyzwania odsyBa do pytania o gotowo[ innych wielkich potg, w tym Stanw Zjednoczonych, do ingerowania w sytuacjach takich jak ta z Doklam, w przyszBo[ci. Co istotne, pytanie dotyczy sytuacji, gdy nie chodzi o ich wBasn suwerenno[. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Chiny i Indie znalazBy, przy wielu okazjach, wsplne sprawy na forum Zwiatowej Organizacji Handlu. Pozostaje jednak szeroki zakres rozbie|no[ci. Chiny cigle blokuj d|enia Indii do uzyskania staBego miejsca w Radzie BezpieczeDstwa ONZ i przystpienia do Grupy Dostawcw Jdrowych. {yjemy w [wiecie, gdzie Chiny s pot|n gospodark, wart 14 kwintylionw dolarw, i krajem dysponujcym ogromn infrastruktur. Trudno, by w takiej sytuacji Indie ignorowaBy chiDsk potg, tym bardziej, |e to wBa[nie ChiDczycy odgrywaj kluczow rol w budowie infrastruktury we wsplnych krajach ssiednich, przede wszystkim w Pakistanie. W Europie Chiny przejmuj wielkie zakBady przemysBowe (nawet takie z tradycjami, jak wBoskie Pirelli), co stanowi powa|ne zagro|enie dla firm w UE. ChiDski smok nieustannie utrudnia Amerykanom podnoszenie ceB na stal i aluminium. W Afryce i Ameryce AaciDskiej. Chiny, jako czoBowy dostawca infrastruktury na [wiecie, graj rol gBwnego inwestora, realizujc projekty zwizane z energi odnawialn i inne powa|ne inwestycje. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Gdy premier Modi mwiB o wielu warstwach przyjazni z Chinami , miaB zapewne na my[li minione, historyczne wizi, gdy np. wielki my[liciel i mnich chiDski Hiuen Tsang odwiedziB w VII w. Indie i spdziB w tym kraju wiele lat. NauczyB si sanskrytu i wracajc do Chin zabraB ze sob cenne manuskrypty buddyjskie, co doprowadziBo do rozprzestrzenienia si buddyzmu w jego kraju. Dla przecitnego ChiDczyka czy Chinki dzisiejsze Indie s prawdopodobnie rozpoznawane przede wszystkim jako kraj pochodzenia Buddy, co oznacza istotn rol relacji <i>soft power</i> dla naprawy wzajemnych stosunkw. Trzeba jednocze[nie zaznaczy, |e odwoBania Modiego do przyjazni z Chinami byByby bardziej efektywne, gdyby podpisaB on chiDsk Inicjatyw Pasa i Szlaku, do ktrej wBczyBo si ju| ponad 60 paDstw. To pot|ny projekt handlowo-infrastrukturowy, stanowicy pomost midzy Europ a Azj. ChiDskie przedsibiorstwa s w stanie budowa tak infrastruktur w trudnym, wysokogrskim terenie Himalajw. Drogi, koleje i poBczenia wodne uBatwi handel i inwestycje zwizane z potrzeb komunikacji i transportu. Jednak w okresie powstawania Inicjatywy Pasa i Szlaku w 2017 r. zasadniczy sprzeciw Indii budziBo powstanie chiDsko-pakistaDskiego korytarza gospodarczego, przecinajcego okupowany przez Pakistan Kaszmir</span><a name="_ftnref20"></a><a href="#_ftn20" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref20'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[20]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref20'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref20'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Obserwatorzy twierdz, |e drugim obszarem, gdzie Modi mgB osign znaczny postp, byBo powstanie trjstronnego korytarza midzy Indiami, Chinami a Nepalem, co niedawno proponowali ChiDczycy. Nepal podpisaB odpowiednie trjstronne porozumienie, &nbsp;jednak Indie&nbsp; si na to nie zdecydowaBy. Prawdopodobnie powodem byBy obawy o chiDski dumping w Indiach towarw wwo|onych przez Nepal. Indie z tego samego powodu wycofaBy si tak|e z <span class=st>Wszechstronnego Regionalnego Partnerstwa Gospodarcze</span> (<i>Regional Comprehensive Economic Partnership</i>, RCEP) wielkiego porozumienia gospodarczego, obejmujcego 16 paDstw (w tym Indie i Chiny). Chiny maj ogromne mo|liwo[ci produkcyjne i nieustannie szukaj rynkw zbytu w innych krajach, a Indie ze swoim wielkim rynkiem s pod tym wzgldem bardzo atrakcyjne. W 2017 r. wymiana handlowa midzy Indiami a Chinami wzrosBa o 18, 2 proc. w stosunku do roku poprzedniego. Jednak przemysB w Indiach ledwo sobie radzi pod naporem chiDskiej konkurencji, za[ rzd zaniepokojony jest nieuczciw konkurencj, ktra doprowadziBa do tego, |e w handlu z Chinami Indie maj deficyt wikszy ni| kiedykolwiek z jakimkolwiek paDstwem. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Producenci w Indiach nie widz mo|liwo[ci konkurowania z chiDskimi firmami przy ich niskich kosztach kapitaBu, dostpie do taniej energii elektrycznej i niestosowaniu si do zasad ksigowych przy ustalaniu cen. ChiDskie firmy s na tyle zasobne, by najpierw sprzedawa towary bardzo tanio, a potem, po utrwaleniu swojej pozycji na rynku mocno je zawy|y. Wiele [rednich przedsibiorstw i wytwrcw poniosBo straty z powodu chiDskiego importu. Deficyt Indii w handlu z Chinami, sigajcy 61 miliardw dolarw, nie zmniejszy si, gdy| Indie nie s w stanie eksportowa do Chin wicej produktw przemysBowych, a mniej rolniczych i dbr po[rednich. W poczuciu desperacji, w 2015 r. rzd podnisB cBa na chiDskie produkty ze stali z 2, 5 poc. do 10 proc. W wyniku zastosowania tych protekcjonistycznych [rodkw przemysB stali w Indiach znowu dobrze sobie radzi. W bud|ecie krajowym za rok 2018 podwy|szono podatki od elektronik, elementw systemw solarnych i telefonw komrkowych w celu obni|enia importu z Chin. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Modi jest ju| drugi raz na stanowisku premiera, a wyzwania ze strony Chin pozostaj powa|ne. Nawet gdyby New Delhi wybraBo twardsz postaw w stosunkach z Pekinem, gospodarczo ssiedztwo z Chinami jest zasadniczym wyzwaniem dla Indii. Jednocze[nie wzrost napicia w relacji z tym ssiadem staBby si niebezpieczny. Przy obecnej sytuacji gospodarczej i rosncym protekcjonizmie w innych krajach Indie maj powody do zabiegania o chiDskich inwestorw i konsumentw. Pod wzgldem wojskowym cho na granicy z Chinami panuje spokj Armia Ludowo-WyzwoleDcza jest grozna. W razie kolejnej konfrontacji wojskowej, je[li &nbsp;armia indyjska musiaBaby si wycofa, to powa|nie zaszkodziBoby to pozycji Modiego w kraju. Spokj i stabilizacja na granicach ma warto[ |ywotn</span><a name="_ftnref21"></a><a href="#_ftn21" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref21'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[21]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref21'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref21'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. Stosunki ze Stanami Zjednoczonymi s ostatnio dla Indii niepokojce. Rozmowa Modiego z Donaldem Trampem w 2019 r. na spotkaniu G20 w Osace miaBa w najlepszym wypadku serdeczny przebieg, ale poprzedzona zostaBa kilkoma wojowniczymi przekazami prezydenta w kwestii handlu. Stosunki amerykaDsko-indyjskie w dziedzinie bezpieczeDstwa szybko si rozwijaj, ale przedstawiciele administracji amerykaDskiej uparcie powtarzaj, |e zakup systemw rakietowych S-400 jest nie do przyjcia. Indie nale| do Czterostronnego Dialogu BezpieczeDstwa, ale pozostaj przy koncepcji bezpieczeDstwa, ktra r|ni si od amerykaDskiej. Nie jest wic niespodziank, |e Modi lepiej si czuB w otoczeniu innych przywdcw G20, jak Xi Jinping, Shinzo Abe czy WBadymir Putin. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>W przyszBo[ci mo|na si spodziewa, |e po otwarciu w relacjach chiDsko-indyjskich w Wuhan, dobra atmosfera zostanie utrzymana. R|nice w sprawie Pakistanu i czBonkostwa Indii w Grupie Dostawcw Jdrowych najprawdopodobniej nie ulegn zmianie, a New Delhi zachowa czujno[ obserwujc wpBywy chiDskie w Azji PoBudniowej i w rejonie Oceanu Indyjskiego. Indie zapewne wyka| pragmatyzm w sprawie granic, budowania zaufania i gospodarki. Mog zachowywa dystans do Inicjatywy Pasa i Szlaku, bd jednak szukaBy zaanga|owania z Chinami w stosunkach dwustronnych i wielostronnych. Prawdopodobne jest rwnie| partnerstwo z Chinami, Rosj i krajami rozwijajcymi si w kwestiach globalnych, np. klimatu, protekcjonizmu czy przechowywania danych. Rzd Modiego przywizuje du| wag do solidarno[ci regionalnej, zatem Indie bd d|y do tego, by to ASEAN miaB centralne znaczenie, starajc si umniejszy znaczenie Indo-Pacyfiku. Zaprzestan te| popierania swobody |eglugi na Morzu PoBudniowochiDskim. ASEAN i jego partnerzy s bardzo chtni do podpisania RCEP jeszcze w tym roku. Indie, po dBugim okresie zwBoki, w koDcu wystpiBy z tej organizacji w pazdzierniku 2019 r., cho Modi stanB przed bardzo trudn decyzj: czy zaryzykowa jeszcze bli|sz wspBprace z Chinami. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Obiekcje Indii w sprawie umowy handlowej nietrudno zrozumie. Po pierwsze, Indie maj deficyt handlowy z jedenastoma z 15 pozostaBych krajw RCEP, z niektrymi caBkiem spory. W zwizku z tym, na samym pocztku negocjacji, Indie domagaBy si trzystopniowej struktury, by r|nicowa taryfy celne dla grup krajw. Na przykBad, Indie obni|yByby cBa na 65 proc. towarw z krajw ASEAN. W cigu 10 lat dotyczyBoby to kolejnych 15 proc. towarw. Dla krajw takich jak Japonia czy Korea PoBudniowa, z ktrymi Indie maj ju| podpisane porozumienia handlowe, ta obni|ka cBa dotyczyBaby 62,5 proc. towarw. Pozostali czBonkowie RCEP, wBcznie z Chinami, ktre nie podpisaBy z Indiami porozumienia o wolnym handlu, uzyskaBaby obni|k na 42, 5 proc. wwo|onych dbr<span class=MsoFootnoteReference> </span></span><a name="_ftnref22"></a><a href="#_ftn22" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref22'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[22]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref22'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref22'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Spr o granice midzy Indiami a Chinami pozostaje od zawsze nie do przeBamania. W New Delhi budzi zatroskanie fakt strategicznych i ekonomicznych, rosncych inwestycji Chin w Pakistanie. W kilka dni po ogBoszeniu wyniku wyborw w Indiach w 2019 r. chiDski wiceprezydent Wang Quishan odbyB wyjtkow podr| do Pakistanu. W jej trakcie zaproponowaB gwarancje bezpieczeDstwa, majce zapewni trwaBo[ tamtejszych inwestycji swojego kraju, wartych wiele miliardw dolarw. ByBy one przeznaczone na ChiDsko-PakistaDski Korytarz Gospodarczy czyli klejnotu w koronie Inicjatywy Pasa i Szlaku</span><a name="_ftnref23"></a><a href="#_ftn23" title=""><span style='mso-bookmark:_ftnref23'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[23]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftnref23'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftnref23'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>. </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Wtedy to, podczas urzdowania pierwszego gabinetu Modiego, jednym z gBwnych zrdeB nieustannego zatroskania rzdu byBy zmienne nastroje przywdztwa w krajach regionu. Kraje takie jak Sri Lanka czy Malediwy przeorientowaBy swoje stosunki z Chinami, idc za zmianami przywdztwa, ktre nie miaBy zbyt wiele wsplnego z aktywno[ci polityczn Indii. Inne kraje, jak Nepal, zdecydowaBy si na now normalno[ uznajc, |e nie maj ju| potrzeby we wszystkim polega na Indiach. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>W 2018 roku Modi i prezydent Chin Xi Jinping odegrali starannie przygotowane, dwustronne przedstawienie polityczne, majce dowodzi wzajemnego pojednania po trudnych do[wiadczeniach roku 2017. W czasie spotkania w Wuhan, ktre wielu analitykw okre[liBo jako reset , obaj politycy starali si wysBa sygnaB, |e dynamika wzajemnych relacji, zawieszona midzy rywalizacj a wspBprac, odzyskaBa rwnowag. Jej wcze[niejsze zachwianie zwizane byBo z zagro|eniem u|ycia siBy przez oddziaBy obu armii w Doklam latem 2017 r. i z kwesti, dotychczas maBo znanego, spornego terytorium wzdBu| granicy z Buthanem. W kolejnym kroku podobne nieformalne spotkanie, warte odnotowania, miaBo miejsce w 2019 r. na poBudniu Indii, w Mammalapuram. Modi i Xi ustalili tam stworzenie mechanizmu dialogu gospodarczego i handlowego na wysokim szczeblu, ktrego celem bdzie wzmocnienie relacji w tym obszarze. ChodziB te| o rozwizanie kwestii du|ego deficytu w handlu, kwestie inwestycyjne oraz budow partnerstwa przemysBowego midzy Indiami a Chinami. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Premier Modi i prezydent Xi zgodzili si, |e nale|y wspiera i wzmacnia wielostronny system handlu, oparty na przestrzeganiu reguB. W imieniu obu narodw potwierdzili swoje zaanga|owanie we wspBprac na rzecz otwartych i mo|liwie dostpnych udogodnieD dla handlu, ktre przyniosByby korzy[ci wszystkim krajom w rejonie Azji-Pacyfiku. Obaj przywdcy postanowili rwnie| zaj si globalnymi wyzwaniami dla rozwoju, takimi jak zmiany klimatyczne, i podj realizacj celw zrwnowa|onego rozwoju. W ramach obchodw siedemdziesiciolecia nawizania stosunkw dyplomatycznych rok 2020 zostaB ogBoszony Rokiem Wymiany Kulturalnej i Kontaktw Midzyludzkich. Indie i Chiny ustaliBy, |e powstanie relacja stanw siostrzanych midzy Tamil Nadu a prowincj Fujian. Jest te| propozycja powoBania instytutu, ktrego celem byBoby badanie zwizkw cywilizacyjnych midzy oboma krajami. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Cz[ zagranicznych analitykw odnotowaBa z zaskoczeniem, |e odwoBanie artykuBu 370 dla Jammu i Kaszmiru w ogle nie byBo dyskutowane na spotkaniu w Mammalapuram. W sierpniu 2019 r. Indie uniewa|niBy go, a dawaB on temu stanowi status specjalny. Ta decyzja rozdra|niBa ChiDczykw, ktrzy mieli w tym stanie wa|ne interesy: zainwestowali w cz[ci Kaszmiru okupowanej przez Pakistan i |dali cz[ci terytorium tego stanu. Udzielili swego poparcia Pakistanowi  przyjacielowi na dobre i na zBe , za[ ten podnisB wspomnian kwesti na licznych forach midzynarodowych, w tym na Radzie BezpieczeDstwa Narodw Zjednoczonych. Indie zareagowaBy stwierdzeniem, |e chodzi o spraw wewntrzn ich kraju, a celem decyzji byBo polepszenie warunkw |ycia mieszkaDcw stanu. Nie spotkaBa si ona wBa[ciwie z |adnym sprzeciwem ze strony [wiatowych przywdcw, poza reakcj Pakistanu. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><b><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Wnioski</span></b><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Zarwno Indie, jak i Chiny poczyniBy ogromny postp w pokonywaniu problemw, ktrych korzenie tkwiBy jeszcze w XX w. Oba kraje zdecydowanie d| do utrzymania rozwoju gospodarczego w mo|liwie pokojowym otoczeniu. PrawdopodobieDstwo siBowej konfrontacji midzy tymi dwiema potgami azjatyckimi wydaje si maBe. ZabiegaBy one o nawizanie stosunkw z krajami spoza swego najbli|szego ssiedztwa i osignBy swj cel. UznaBy mo|liwo[ i konieczno[ posiadania wsplnych ssiadw. Pakistan pozostaje niewiadom. Wiadomo tylko o jego negatywnym oddziaBywaniu na stosunki indyjsko-chiDskie, jak rwnie| na indyjsko-amerykaDskie. Zdolno[ Pakistanu do generowania kBopotw mo|e jednak zosta osBabiona przez jego wBasne problemy wewntrzne. Stany Zjednoczone pozostaj cigle potg ekonomiczn i militarn w wymiarze [wiatowym, mimo osBabienia ich autorytetu moralnego w ostatnim okresie. Zarwno Indie, jak i Chiny staraj si utrzymywa z USA bliskie relacje. Trafnym podsumowaniem bdzie tu wypowiedz byBego ambasadora Chin w Indiach Sun Yuxiego: Dopiero kiedy tak Indie, jak i Chiny bd si dobrze rozwija, mo|na mwi o nadej[ciu epoki azjatyckiej . </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>&nbsp;</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><i><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Z jz. angielskiego przeBo|yBa</span></i><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><i><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Katarzyna Korzeniewska</span></i><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><i><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>&nbsp;</span></i><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Dr Roshni Sengupta wykBada na Uniwersytecie JagielloDskim przedmioty dotyczce polityki, gospodarki i mass-mediw w Indiach.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=no-indent><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Tekst powstaB w ramach prac Regionalnego O[rodka Debaty Midzynarodowej w Krakowie.&nbsp;</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=no-indent><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>Zadanie publiczne wspBfinansowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w konkursie Regionalny O[rodek Debaty Midzynarodowej 2019-2021. Publikacja wyra|a jedynie pogldy autora i nie mo|e by uto|samiana z oficjalnym stanowiskiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.</span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><i><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>&nbsp;</span></i><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><i><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>&nbsp;</span></i><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><b><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Bibliografia</span></b><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Mansigh, Surjit, <i>Historical Dictionary of India</i>, introduction and appendix G, 2nd edition (Lanham: Scarecrow Press, 2006).</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Van Walt van Praag, Michael C., <i>The Status of Tibet: History, Rights, and Prospects in International Law</i> (Boulder: Westview Press, 1987), p. 48.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Thampi, Madhavi<i>, India and China in the Colonial World</i> (New Delhi: Social Sciences Press, 2005).</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Jain, R. K., <i>China-South Asian Relations 1947-1980</i>, Vol. 1 India (New Delhi: Radiant Publishers, 1981), pp. 29-35. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Heimsath, Charles and Surjit Mansingh, <i>Diplomatic History of Modern India</i> (Delhi: Allied Publishers, 1971), pp. 65-74.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Liu, Xuecheng, <i>The Sino-Indian Border Dispute and Sino-Indian Relations</i> (Lanham: University Press of America, 1994).</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Report of the officials of the Government of India and the People s Republic of China on the Boundary Question (New Delhi: Ministry of External Affairs, 1961).</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Mansingh, Surjit and Steven I. Levine, China and India: Moving beyond Confrontation , Problems of Communism, March-June (1989), pp. 30-49.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Mansingh, Surjit, <i>India s Search for Power</i> (New Delhi: Sage Publications, 1984), pp. 243-52.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Mansingh, Surjit, Rising China and Emergent India in the Twenty-first Century , India s Foreign Policy: A Reader, edited by Kanti Bajpai and Harsh V. Pant (New Delhi: Oxford University Press, 2013), pp. 281-302. </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Garver, John, <i>Protracted Contest: Sino-Indian Rivalry in the Twentieth Century</i> (Seattle, WA: University of Washington Press, 2001), chapter 13. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Rajan, D.S., China: Latest assessments of Strategic Experts on Sino-Indian Ties , South Asia Analysis Group Paper No. 2039, 27 November 2006. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>The Times of India, 28 September 2007. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Shambaugh, David, China s Military Modernization: Making steady and surprising progress , in Ashley J. Tellis and Michael Wills (ed), Military Modernization in an Era of Uncertainty (Seattle: National Bureau of Asian Research, 2005), pp. 67-103. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Sengupta, Jayashree, Modi s new China policy, 7 June 2018, orfonline.org/research/modis-new-china-policy/ </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Wuthnow, Joel, Satu Limaye, and Nilanthi Samaranayake, Doklam, one year later: China s long game in the Himalayas , Texas National Security Review, 7 June 2018, https://warontherocks.com/2018/06/doklam-one-year-later-chinas-long-game-in-the-himalayas/</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Bajpai, Kanti, Modi s China challenge , 16 July 2019, https://www.eastasiaforum.org/2019/07/16/modis-china-challenge/</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Pant, Harsh V and Nandini Sarma, Modi Was Right. India Isn t Ready for Free Trade. , 19 November 2019, https://foreignpolicy.com/2019/11/19/modi-pull-out-rcep-india-manufacturers-compete-china/</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <p class=MsoNormal style='text-align:justify;line-height:normal'><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>Panda, Ankit, Modi 2.0 and India s Complex Relationship With China , 6 June 2019, https://thediplomat.com/2019/06/modi-2-0-and-indias-complex-relationship-with-china/&nbsp; </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> <div> <p class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'><br clear=all style='mso-special-character: line-break'> <o:p></o:p></span></p> <div class=MsoNormal style='margin-bottom:0cm;margin-bottom:.0001pt'><span style='font-size:14.0pt;line-height:115%;font-family:"Times New Roman",serif; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"'> <hr size=1 width="33%" align=left> </span></div> <div id=ftn1> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn1"></a><a href="#_ftnref1" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn1'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[1]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn1'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn1'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Mansigh, Surjit, <i>Historical Dictionary of India</i>, Introduction and appendix G, 2<sup>nd</sup> edition (Lanham: Scarecrow Press, 2006).</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn2> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn2"></a><a href="#_ftnref2" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn2'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[2]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn2'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn2'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Van Walt van Praag, Michael C., <i>The Status of Tibet: History, Rights, and Prospects in International Law</i> (Boulder: Westview Press, 1987), p. 48.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn3> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn3"></a><a href="#_ftnref3" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn3'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[3]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn3'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn3'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Thampi, Madhavi, <i>India and China in the Colonial World</i> (New Delhi: Social Sciences Press, 2005).</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn4> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn4"></a><a href="#_ftnref4" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn4'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[4]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn4'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn4'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Jain, R. K<i>., China-South Asian Relations 1947-1980</i>, Vol. 1 India (New Delhi: Radiant Publishers, 1981), pp. 29-35. </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn5> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn5"></a><a href="#_ftnref5" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn5'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[5]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn5'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn5'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Heimsath, Charles and Surjit Mansingh, <i>Diplomatic History of Modern India</i> (Delhi: Allied Publishers, 1971), pp. 65-74.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn6> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn6"></a><a href="#_ftnref6" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn6'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[6]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn6'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn6'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Liu, Xuecheng, <i>The Sino-Indian Border Dispute and Sino-Indian Relations</i> (Lanham: University Press of America, 1994).</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn7> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn7"></a><a href="#_ftnref7" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn7'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[7]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn7'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn7'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Report of the officials of the Government of India and the People s Republic of China on the Boundary Question (New Delhi: Ministry of External Affairs, 1961).</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn8> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn8"></a><a href="#_ftnref8" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn8'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[8]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn8'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn8'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'> W 1979 r. ChiDski przywdca zapewniB przebywajcego z wizyt w Pekinie ministra spraw zagranicznych Indii A. B. Vajpayee go, |e Chiny zaprzestan wspierania ruchw powstaDczych w[rd mieszkaDcw stanw: Nagaland, Manipur i Mizoram. </span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'>O[wiadczenie Vajpayee gow parlamencie z 21 lutego 21 February 1979 r cutuj: Surjit Mansingh, Steven I. Levine, China and India: Moving beyond Confrontation , Problems of Communism, March-June (1989), pp. 30-49.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn9> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn9"></a><a href="#_ftnref9" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn9'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[9]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn9'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn9'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Mansingh, Surjit, <i>India s Search for Power</i> (New Delhi: Sage Publications, 1984), pp. 243-52.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn10> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn10"></a><a href="#_ftnref10" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn10'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[10]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn10'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn10'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'> Indie i Pakistan pozostawaBy w konflikcie, ktry okre[lany jest pojciem wojny o sBabej intensywno[ci, od czasu ataku pakistaDskiego na Kaszmir, prowadzonego przy pomocy bojwek plemiennych. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn11> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn11"></a><a href="#_ftnref11" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn11'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[11]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn11'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn11'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Surjit Mansingh and Steven I. Levine, China and India: Moving beyond Confrontation , Problems of Communism, March-June (1989), pp. 30-49.</span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn12> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn12"></a><a href="#_ftnref12" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn12'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[12]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn12'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn12'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Mansingh, Surjit, Rising China and Emergent India in the Twenty-first Century , India s Foreign Policy: A Reader, edited by Kanti Bajpai and Harsh V. Pant (New Delhi: Oxford University Press, 2013), pp. 281-302. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn13> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn13"></a><a href="#_ftnref13" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn13'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[13]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn13'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn13'></span><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'> Wymiana handlowa miedzy Indiami a Chinami w latach 1987-1988 osigaBa warto[ tylko ok. 123,5 mln. dolarw. Stopniowo wzrastaBa, by w latach 1995-1996 osign warto[ ponad miliarda dolarw. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn14> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn14"></a><a href="#_ftnref14" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn14'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[14]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn14'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn14'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Rajan, D.S., China: Latest assessments of Strategic Experts on Sino-Indian Ties , South Asia Analysis Group Paper No. 2039, 27 November 2006. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn15> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn15"></a><a href="#_ftnref15" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn15'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[15]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn15'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn15'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Rajan, D.S., China: Latest assessments of Strategic Experts on Sino-Indian Ties , South Asia Analysis Group Paper No. 2039, 27 November 2006. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn16> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn16"></a><a href="#_ftnref16" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn16'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[16]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn16'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn16'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> The Times of India, 28 September 2007. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn17> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn17"></a><a href="#_ftnref17" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn17'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[17]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn17'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn17'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Shambaugh, David, China s Military Modernization: Making steady and surprising progress , in Ashley J. Tellis and Michael Wills (ed), Military Modernization in an Era of Uncertainty (Seattle: National Bureau of Asian Research, 2005), pp. 67-103. </span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn18> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn18"></a><a href="#_ftnref18" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn18'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[18]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn18'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn18'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Sengupta, Jayashree, Modi s new China policy, 7 June 2018, orfonline.org/research/modis-new-china-policy/ </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn19> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn19"></a><a href="#_ftnref19" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn19'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[19]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn19'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn19'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Joel Wuthnow, Satu Limaye, and Nilanthi Samaranayake, Doklam, one year later: China s long game in the Himalayas, Texas National Security Review, 7 June 2018, <span class=MsoHyperlink><span style='color:windowtext;text-decoration: none;text-underline:none'><a href="https://warontherocks.com/2018/06/doklam-one-year-later-chinas-long-game-in-the-himalayas/"><span style='color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none'>https://warontherocks.com/2018/06/doklam-one-year-later-chinas-long-game-in-the-himalayas/</span></a></span></span></span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn20> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn20"></a><a href="#_ftnref20" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn20'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[20]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn20'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn20'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Sengupta, Jayashree, Modi s new China policy, 7 June 2018, orfonline.org/research/modis-new-china-policy/ </span><span style='font-size: 14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn21> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn21"></a><a href="#_ftnref21" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn21'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[21]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn21'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn21'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Bajpai, Kanti, Modi s China challenge , 16 July 2019, <span class=MsoHyperlink><span style='color:windowtext;text-decoration:none; text-underline:none'><a href="https://www.eastasiaforum.org/2019/07/16/modis-china-challenge/"><span style='color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none'>https://www.eastasiaforum.org/2019/07/16/modis-china-challenge/</span></a></span></span></span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn22> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn22"></a><a href="#_ftnref22" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn22'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[22]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn22'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn22'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Pant, Harsh V and Nandini Sarma, Modi Was Right. India Isn t Ready for Free Trade. , 19 November 2019, <span class=MsoHyperlink><span style='color:windowtext; text-decoration:none;text-underline:none'><a href="https://foreignpolicy.com/2019/11/19/modi-pull-out-rcep-india-manufacturers-compete-china/"><span style='color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none'>https://foreignpolicy.com/2019/11/19/modi-pull-out-rcep-india-manufacturers-compete-china/</span></a></span></span></span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> <div id=ftn23> <p class=MsoFootnoteText style='text-align:justify'><a name="_ftn23"></a><a href="#_ftnref23" title=""><span style='mso-bookmark:_ftn23'><span class=MsoFootnoteReference><span style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium'>[23]</span></span></span><span style='mso-bookmark:_ftn23'></span></a><span style='mso-bookmark:_ftn23'></span><span lang=EN-US style='font-size:14.0pt;font-family:Gentium;mso-ansi-language:EN-US'> Panda, Ankit, Modi 2.0 and India s Complex Relationship With China , 6 June 2019, <span class=MsoHyperlink><span style='color:windowtext;text-decoration: none;text-underline:none'><a href="https://thediplomat.com/2019/06/modi-2-0-and-indias-complex-relationship-with-china/"><span style='color:windowtext;text-decoration:none;text-underline:none'>https://thediplomat.com/2019/06/modi-2-0-and-indias-complex-relationship-with-china/</span></a></span></span></span><span style='font-size:14.0pt'><o:p></o:p></span></p> </div> </div> </div> </body> </html>

Wyświetl PDF