Archiwum dla ‘Idee polityczne’

Wpisy :

  Edmund Burke o Konstytucji 3 maja

  omp

  30 kwietnia 2011

  Rzadko się zdarzało, aby polskie rozwiązania ustrojowe i praktyka polityczna zyskiwały duże uznanie zagranicą. Tym bardziej warto przypomnieć słowa, jakie o Konstytucji 3 Maja wypowiedział jeden z najwybitniejszych myślicieli konserwatywnych, wielki krytyk rewolucji francuskiej, znakomity mówca i publicysta – Edmund Burke (1729-1797). (więcej…)

  Kryzys z większymi problemami w tle

  Jacek Kloczkowski

  16 stycznia 2011

  Lektura tekstów o przyczynach, przebiegu i skutkach kryzysu ekonomicznego nie nastraja optymizmem. Widać bowiem wyraźnie, jak jeden po drugim zawodziły kolejne mechanizmy i instrumenty, które mogły i powinny uchronić największe gospodarki świata przed zapaścią, a przynaj­mniej zminimalizować jej skalę. Dzierżyli je w dłoniach rządzący potężnymi niekiedy państwami i sowicie wynagradzani specjaliści renomowanych firm. Wydawałoby się zatem, że właśnie ekonomia stanowi tą sferę rzeczywistości, która jest najbaczniej pilnowana i najbardziej racjonalna, i że ryzyko, iż negatywne zjawiska wymkną się spod kontroli, jest niewielkie. Oczywiście, trudno było zakładać, że nigdy już żaden poważny kryzys nie zakłóci prosperity, jakiej wiele gospodarek doświadczało od lat. Niemniej kolejne spektakularne bankructwa, niepokojące dane, ponure prognozy, bezwzględne w swej wymowie analizy – jakimi jesteśmy bombardowani od 2008 roku – wskazują jednoznacznie, że błędy i zaniechania przytrafiły się światom polityki i biznesu, ale także tym, którzy je legitymizują i dają im siłę – wyborcom i klientom – w skali znacznie przekraczającej dopuszczalną. (więcej…)

  Wypisy z klasyków: Henryk Rzewuski o naturze rządów demokratycznych

  omp

  23 lipca 2010

  “W społecznościach podległych konstytucjom improwizowanym wszystko musi być poświęcone nabyciu większości głosów mniemanych przedstawicieli narodów; tym sposobem zręczność staje się jedynym warunkiem sprawowania rządów. [...] Rządowi nie może więc chodzić o to, by jego czynność była sprawiedliwa, ale by pozyskała większość głosów. Bo dobro i zło to czcze słowa, tylko większość i mniejszość mają tam rzeczywiste znaczenie”. (więcej…)

  Wypisy z klasyków: Henryk Rzewuski o prawdzie i kompromisach z nią związanych

  omp

  18 lipca 2010

  Wiele mówi się ostatnio o granicach kompromisu w polskiej polityce. Analizuje się zwłaszcza chętnie dylemat, czy dla skuteczności politycznej warto poświęcać założenia ideowe, które głosiło się przez długi czas, względnie jak je zhierarchizować, aby niektóre uznać za pryncypia nie do negocjacji, zaś inne potraktować jako przedmiot zwykłej gry, w której stawką bywa władza, a więc możliwość skuteczniejszego chronienia pryncypiów bądź realizacji wynikającego z nich programu działania. (więcej…)

  Bronisław Wildstein, Czy Polaków stać na niepodległość?

  omp

  8 czerwca 2010

  Pytanie o to, czy stać nas na niepodległość, jest niepokojące. Niepokoi zwłaszcza częstotliwość jego zadawania. Nie jest ono właściwe dla narodów w dobrej kondycji. Wątpliwości na ten temat nie mieli Polacy w okresie międzywojennym. Mogli narzekać na to, co zrobiliśmy z naszą niepodległością, obawiać się o jej zagrożenia, ale tak postawione pytanie, które właściwie kwestionuje prawo Polaków do suwerenności, było absolutnym marginesem. Owszem, również wtedy pojawiały się ugrupowania, jak komuniści, które niepodległość Polski uznawały wręcz za obciążenie. Były one jednak zupełnie nieznaczące w skali narodu. Dziś w środowiskach opiniotwórczych wątpliwości na temat perspektyw naszej niepodległości są na porządku dziennym. (więcej…)

  Al Gore nie był pierwszy – ultramontański ekologizm

  omp

  25 maja 2010

  Prawicowym miłośnikom przyrody, zmartwionym dominacją ideologiczną lewicy w dziedzinie ekologii (ze wszystkimi jej skutkami), ku pokrzepieniu serc dowód, że także konserwatywni myśliciele szczerze przejmowali się tą problematyką – opowieść ks. Hieronima Kajsiewicza (1812-1873, http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=87), krytyka rewolucji, ultramontana, który tak oto ocenił w 1871 roku to, co ujrzał w Ameryce (może pewne obserwacje, oględnie mówiąc, niekoniecznie odpowiadają współczesnemu stanowi wiedzy, ale nie o wykład naukowy tu chodzi).

  (więcej…)