Polskie wyzwania – nowa strona tematyczna OMP

omp

10 czerwca 2010

Na stronie http://www.polskiewyzwania.pl/ prezentujemy teksty powstałe w ramach cyklu konferencji pt. “Polskie wyzwania”, organizowanych przez Ośrodek Myśli Politycznej dla Kancelarii Prezydenta RP w latach 2008-2009. Zostały one wydane w tomie “Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej, Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej” (Kraków-Warszawa 2010, pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Tomasza Żukowskiego). Wpisują się w prace środowisk doceniających wagę znaczenia rzetelnego podejścia analitycznego w świecie zdominowanym przez zasady marketingu politycznego, w którym kryterium oceny polityków staje się coraz częściej wyłącznie wrażenie wizerunkowe, a nie realne działania, ich motywacje i skutki.
Książka “Rzeczpospolita na arenie…” nie jest dostępna w księgarniach, zatem jej lektura w Internecie to zasadniczy sposób na zapoznanie się z jej tezami.

Aktualnie dostępne teksty na stronie:

- Andrzej Nowak “Polska polityka wschodnia: historyczne inspiracje i współczesne dylematy”
- Łukasz Warzecha “Czy możliwa jest realistyczna polityka zagraniczna nie na kolanach, czyli o fałszywej interpretacji realizmu”
- Włodzimierz Marciniak, “Stosunki polsko-rosyjskie – uwarunkowania”
- Jacek Kloczkowski, Tomasz Żukowski “Polityka polska: czas na poważną debatę”
- Zdzisław Krasnodębski “Między Rosją a Niemcami? Wpływ niemieckiej polityki na położenie Polski”
- Krzysztof Szczerski “Jakość struktur państwa a jego zdolność do realizacji polityki zagranicznej”
- Witold Waszczykowski “Refleksje o polskiej polityce bezpieczeństwa”
- Paweł Ukielski “Polska pozycja w Unii Europejskiej a relacje Polski z Czechami, Słowacją i Węgrami”
- Paweł Kowal “Kaukaski romans” Przemysław Żurawski vel Grajewski “Polska polityka wschodnia”

Wkrótce kolejne.

Wpisz odpowiedź