Amerykanie kapitulują w Eurazji, Rosjanie to wykorzystują – twierdzi ekspert Heritage Foundation

omp

28 października 2010

W Stanach Zjednoczonych w kręgu związanych z republikanami konserwatywnych think-tanków narasta krytyka polityki obecnej administracji waszyngtońskiej wobec Rosji. Ich argumenty dobrze oddaje stanowisko Ariela Cohena z Heritage Foundation.

Odnosząc się do nowej linii politycznej stosowanej przez Waszyngton względem Rosji, prof. Ariel Cohen stwierdza, że USA powinny jak najszybciej ją zrewidować.

Tak zwane zresetowanie relacji pomiędzy USA a Rosją miało zostać przypieczętowane nowym porozumieniem w sprawie proliferacji broni masowego rażenia (START). Cohen odnosi się krytycznie do tego dokumentu, ponieważ jego zdaniem ogranicza on możliwości militarne USA potrzebne do skutecznej obrony ich sojuszników. Ponadto, zdaniem Ariela Cohena nowy START nie jest zrównoważony w swoich warunkach w stosunku do stron mających go podpisać. Układ nie będzie w stanie wymusić na Rosjanach wiarygodnych kontroli, wyklucza też inspekcje w sektorach będących dużą częścią rosyjskiego arsenału jądrowego (np. głowice transportowane szynowo).

Ponadto ekspert HF zauważa, że zgoda na limity głowic nuklearnych oraz polityka wycofania wpływu w całej Eurazji nie przyniosły żadnych wymiernych zmian w rosyjskiej polityce. Wobec daleko idących ustępstw Amerykanów, Rosjanie nie zaprzestali forsować działań uderzających w interesu Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników.

Stopniowe wycofywanie się Amerykanów z Europy, pozwoliło Rosji na odzyskanie wpływu na obszarze tzw. bliskiej zagranicy w Europie Wschodniej oraz Azji. Specjalista HF wskazuje tutaj na wzrost aktywności rosyjskiej w separatystycznych republikach Abchazji i Osetii Południowej, gdzie powstało już do tej pory pięć baz wojskowych oraz rozmieszczono tam baterie rakiet S-300 obejmujących swym zasięgiem prawie całe terytorium Gruzji. W obliczu tych faktów, można stwierdzić, że rezygnacja administracji USA z budowy elementów tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach w obawie przed Rosjanami była krokiem asymetrycznym i niepotrzebnym.

Ariel Cohen wspomina również o przedłużeniu stacjonowania floty Czarnomorskiej w Sewastopolu oraz  wojsk stabilizacyjnych na terytorium Mołdawii.

Zdaniem eksperta HF Amerykanie powinni zrewidować prowadzoną przez administrację Obamy politykę ustępstw i zastąpić ją ofensywą odzyskiwania wpływów w regionach, które w ostatnich latach zostały oddane do dyspozycji Moskwie.

Link: http://www.heritage.org/Research/Reports/2010/10/Time-to-Revise-Obamas-Russian-Reset-Policy

Opracował Wojciech Jakóbik

Komentarze są niedostępne.