Nowość: Janusz Ekes “Złota demokracja”

Jacek Kloczkowski

14 maja 2010

Ukazała się kolejna książka (już 71.) w serii Biblioteka Myśli Politycznej. Tym razem prezentujemy dzieło Janusza Ekesa “Złota demokracja” – drugie wydanie (pierwsze z 1987 r.) jednej z najlepszych prac o dziejach politycznych Polski od narodzin państwa Piastów po upadek Rzeczypospolitej w XVIII wieku. Wiele tez prof. Ekesa odbiega znacząco od poglądów dominujących w dyskusji na temat tych wieków polskiej historii, są one również odległe od wielu stereotypów silnie zakorzenionych w naszej świadomości historycznej. Dość wspomnieć, że w “Złotej demokracji” jednym z najwyżej ocenionych władców jest Zygmunt III Waza. Nie jest to bynajmniej fanaberia autora, a poważny sąd, owszem – do dyskusji, ale podparty wieloma argumentami, których nie sposób zlekceważyć. Godne podkreślenia jest też przywracanie przez Janusza Ekesa pamięci o bardzo złożonej i niezwykle frapującej polityce bałtyckiej I RP, w której jej partnerami/rywalami byly podmioty polityczne wówczas bardzo znaczące, a o których niemal w ogóle nie pamiętamy (jak choćby Hanza). Wydawcy pozostaje mieć nadzieję, że “Złota demokracja” nie przejdzie bez echa. Liczymy wręcz, że będzie punktem wyjścia poważnej dyskusji o politycznych dziejach Polski, z której będą wyciągane także nauki pod rozwagę współczesności.

Wpisz odpowiedź