7 czerwca – od dziś pracujemy na siebie?

omp

7 czerwca 2011

Typowy polski pracownik, zarabiający 33,457 zł (8,479€) pracował do 7 czerwca, aby opłacić swoje podatki. Tak wynika z opracowania przygotowanego przez  Institut Économique Molinari we współpracy z fundacją New Direction. W tym roku dzień wolności podatkowej przypada dla Polski o dwa dni wcześniej niż w 2010 r.

Opracowanie – z którym można zapoznać się na stronie OMP: http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=221 – porównuje podatki i składki na ubezpieczenia społeczne obciążające ‘przeciętnego’ pracownika w 27 krajach UE. Na podstawie wyliczeń wskazuje na dzień, w którym w każdym z tych państw, pracownik teoretycznie przestaje pracować na rzecz budżetu państwa, a zaczyna pracować na siebie.

Jak Polska wypada na tle reszty UE? Z całego kosztu zatrudnienia typowego polskiego pracownika, 38,3% to podatki i składki na ubezpieczenia społeczne. To 18. najwyższy procent w UE. Autorzy raportu wzięli pod uwagę także podatek VAT, zakładając, że jeśli pracownik wydaje 35% swej branej „do domu” wypłaty na czynsz, zaś połowę tego, co mu zostaje, przeznacza – oczywiście szacunkowo – na wydatki podlegające VAT-owi, to płaci dodatkowe 391€ tegoż podatku. Tym sposobem całościowy procent podatku rośnie do 42,9.

Trzej nasi sąsiedzi – Litwa, Słowacja i Czechy – mają podatki liniowe, ale i tak tamtejsi pracownicy później zaczynają pracować na siebie. Dzieje się tak z powodu wyższych kontrybucji na ubezpieczenia społeczne.

Marzec 13 Cypr
Kwiecień 16 Malta
Maj 10 Irlandia
17 Luksemburg
17 Wielka Brytania
18 Bułgaria
19 Hiszpania
29 Portugalia
Czerwiec 3 Słowenia
7 Polska
7 Dania
10 Republika Czeska
11 Estonia
12 Grecja
12 Finlandia
15 Słowacja
17 Holandia
19 Litwa
22 Łotwa
Lipiec 1 Włochy
1 Rumunia
10 Szwecja
11 Niemcy
23 Austria
26 Francja
29 Węgry
Sierpień 4 Belgia

Tagi:

Komentarze są niedostępne.