Ozanczone wpisy ‘Królestwo Kongresowe’

Wpisy :

  Ważne daty polskie: 25 stycznia 1831 r. – detronizacja Mikołaja I

  omp

  25 stycznia 2016

  5 stycznia 1831 r. Sejm Królestwa Polskiego zdetronizował cara Mikołaja I. Niestety, nie zakończyło to rządów rosyjskich w Polsce, choć nie miał też racji jeden z sygnatariuszy uchwały detronizacyjnej, książę Adam Jerzy Czartoryski (wówczas prezes Rządu Narodowego), który miał wtedy stwierdzić: “Zgubiliście Polskę!”. Chyba żeby doprecyzować: “Polskę w dotychczasowym kształcie, opartym o postanowienia kongresu wiedeńskiego i odbiegającą – często znacznie – od tych postanowień praktykę, Polskę nie na miarę narodowych aspiracji – bo przede wszystkim zależną od Rosji (a poza Królestwem Kongresowym i od Austrii i Prus), choć znacznie lepszą – pod względem swobód oraz jakości i możliwości rozwoju życia narodu – od tej, w której trzeba było żyć (lub z której trzeba było wyjeżdżać) po klęsce powstania listopadowego” – z takim doprecyzowaniem (wciąż będącym gigantycznym skrótem myślowym) słowa księcia byłyby bliższe prawdy.

  (więcej…)

  200 lat po Waterloo – rozmowa z prof. Tomaszem Gąsowskim

  omp

  24 czerwca 2015
  Bitwa pod Waterloo na obrazie Williama Sadlera

  Bitwa pod Waterloo na obrazie Williama Sadlera

  Jakie były konsekwencje bitwy pod Waterloo, jak po upadku Napoleona budowano nowy europejski ład, czy robiono to roztropniej niż po I wojnie światowej, co z tego wszystkiego wynikało dla Polaków – na te i inne pytania nawiązujące do dwusetnej rocznicy jednej z najsłynniejszych bitew w dziejach (18 czerwca 1815 r.) w rozmowie z Mateuszem Ciołkowskim odpowiada prof. Tomasz Gąsowski.

  (więcej…)