Ozanczone wpisy ‘Paweł Popiel’

Wpisy :

  Paweł Popiel o powstaniu listopadowym

  omp

  30 listopada 2013

  Przedstawiamy fragmenty Pamiętników Pawła Popiela (1807-1892), w których ten wybitny polski myśliciel konserwatywny wspomina dramatyczne wydarzenia z powstania listopadowego i przedstawia swoją ocenę insurekcji.

  “Powstania narodów ujarzmionych, wczesne czy niewczesne, bardzo trudno wstrzymać, kiedy raz wybuchły. Potrzeba czasem stawać jakoby po stronie ciemięzcy i dla dobra ojczyzny wydawać się jej odstępcą, co jest tak wysokim patriotyzmu szczytem, że mało kto ma odwagę do niego się podnieść. Na krzyk Jeszcze Polska nie zginęła! serce się podnosi, krew w żyłach burzy – a jak na okręcie żeby go ratować wyrzucają mienie i towary, tak wyrzucono w przepaść wszystkie instytucje narodowe, swobody, armię, autonomię – w nadziei, że się dobije do portu, a trafiono tylko na wiry i skały”. (więcej…)

  Wypisy o Powstaniu Styczniowym – Paweł Popiel

  omp

  17 stycznia 2013

  Przedstawiamy fragment Pamiętników Pawła Popiela (1807-1892) – jednego z najwybitniejszych polskich myślicieli politycznych, znanego m.in. z krytyki Powstań Listopadowego (w którym walczył) i Styczniowego (które we wczesnej fazie warunkowo poparł). Wypis, który proponujemy, to zapis pewnego dramatycznego, ale również symptomatycznego wydarzenia z dziejów Powstania. Kompleksowy opis przyczyn i skutków insurekcji dał natomiast Popiel w piśmie Kilka słów z powodu odezwy ks. Adama Sapiehy, datowanym 25 lipca 1864 r. W broszurze tej podkreślał konieczność porzucenia polityki spisku, wyrwania steru polityki narodowej z rąk radykałów, którzy, owładnięci ideą reformy społecznej, łączyli ją ze sprawą niepodległości państwa polskiego i parli do kolejnych zrywów powstańczych, nie bacząc na ich opłakane – jak sądził Popiel – dla bytu narodu skutki. Że jednak nie było to proste – sam doskonale zdawał sobie z tego sprawę, o czym mowa jest i w tym fragmencie Pamiętników…

  (więcej…)

  Turystyka ideowa – śladami Pawła Popiela

  omp

  30 maja 2010

  Paweł Popiel (1807-1892) kojarzony jest przede wszystkim z krakowskim konserwatyzmem. Nie jest może aż tak z nim utożsamiany jak Stańczycy – Józef Szujski, Stanisław Koźmian, Stanisław Tarnowski – ale uprawiał on konserwatywną politykę pod Wawelem na długo nim owi przedstawiciele kolejnej generacji zachowawców wkroczyli w życie publiczne. Współtworzył na przykład słynny dziennik “Czas”, był rajcą miejskim, angażował się w szereg inicjatyw lokalnych.

  (więcej…)