Ozanczone wpisy ‘polityka dynastyczna’

Wpisy :

    Królewny jako towar eksportowy polskiej polityki X-XVIII w.

    omp

    31 sierpnia 2012

    Nadchodzi zwykle taki czas dla nawet najbardziej wstecznej instytucji konserwatywnej, kiedy poczyna się ona zastanawiać, czy czasem nie nazbyt ślepo wierzyła w swe dogmaty, czy nie zbyt stanowczo opierała się prądom historii i logice dziejów, czy jej usiłowania zmierzenia się z determinizmem nieubłaganego postępu nie były próżnym wysiłkiem, bo i tak skazana jest na klęskę. W tym duchu rozważania prowadząc, uznaliśmy, że pora najwyższa włączyć się w ten jakże owocny dla dorobku światowej nauki nurt gender studies. Postanowiliśmy, że naszym w nie wkładem będzie drobna dygresyjka o polskich królewnach, które stawały się żonami przyszłych/obecnych cudzoziemskich władców.

    (więcej…)