Ozanczone wpisy ‘polska myśli polityczna’

Wpisy :

  Temat polemiki: Polska

  Jacek Kloczkowski

  12 lipca 2013

  Odwoływaniu się w toczonej dziś debacie publicznej do sporów z minionych stuleci polskiej historii, jako punktów odniesienia dla współczesnych konfliktów i dylematów, nie towarzyszy na ogół pogłębiona refleksja na temat owych przywoływanych wydarzeń i zjawisk. Zarazem to szukanie analogii historycznych wskazuje na rosnące zapotrzebowanie na zakorzenienie obecnych polskich sporów intelektualnych i politycznych w rodzimej tradycji. Wychodząc mu naprzeciw, a zarazem pragnąc, aby proces ten dokonywał się z większą dbałością o znajomość rzeczywistego przebiegu i znaczenia przywoływanych sporów z przeszłości, jak również chcąc zwrócić uwagę na inne, o podobnej wadze, lecz zapomniane bądź lekceważone, Ośrodek Myśli Politycznej przygotował książkę Temat polemiki: Polska. (więcej…)

  Po naukę do II RP

  omp

  14 czerwca 2013

  W uproszczeniu dzieje polityczne Polaków ostatniego stulecia można dzielić na czas, gdy narzekają na brak demokracji w Polsce i czas, gdy narzekają na jakość polskiej demokracji. Przerywniki były bardzo krótkie (radość z odzyskanej demokracji), wyjątek też stanowią zawsze aktualnie rządzący i ich zwolennicy, twierdzący przeważnie, że z demokracją w Polsce jest wszystko w porządku (co najwyżej mówią, że to inni nie dorośli do demokracji). Gdy czyta się literaturę polityczną II RP, podobieństwa z ocenami padającymi w III RP są uderzające – tzn. krytyka tych samych wad – marnej jakości elit politycznych, partyjniactwa, defektów ustrojowych, niewyrobienia politycznego bądź politycznej obojętności dużej części społeczeństwa itp. (więcej…)

  Profesor Marek Kornat o konstytucji marcowej

  omp

  17 marca 2011

  Konstytucja uchwalona 17 marca 1921 r. była pierwszą nowoczesną polską ustawą zasadnicza. Wchodziła w życie w rok później – w piątym roku niepodległości. Poprzedzona piękną preambułą dziękczynną pióra ks. Kazimierza Lutosławskiego (rys.), przyjęta została przez naród jako doniosły akt zamykający pierwszy etap budowy państwa. Nie stała się aktem prawnym, który dał Polsce stabilność ustrojową. Przyniosła ustrój ukształtowany wyraźnie pod znakiem przewagi Sejmu kosztem władzy wykonawczej (czyli rządu). Ordynacja wyborcza – proporcjonalna, bez obowiązujących dzisiaj „progów zaporowych”, służyła rozdrobnieniu politycznemu parlamentu. (więcej…)