Ozanczone wpisy ‘reforma emerytalna’

Wpisy :

    Aleksander Surdej, “Pełzająca reforma emerytur”

    omp

    14 marca 2012

    Rząd bierze – jak zwykł mawiać premier – “na klatę” reformę emerytalną. Dociekliwy obywatel ma jednak prawo zapytać, co ile lat konieczna jest reforma emerytalna, skoro pamięta jeszcze o tym, że reforma z roku 1999 miała doprowadzić do powstania systemu emerytalnego, który jest zarówno trwały, jak i efektywny, czyli zapewniający przyszłym emerytom wyższe świadczenia. Czy więc reforma sprzed zaledwie kilkunastu lat była błędem? Na czym powinny polegać zmiany w systemie emerytalnym, aby nowy system okazał się i trwały, i elastyczny?

    (więcej…)