Ozanczone wpisy ‘Roman Dmowski’

Wpisy :

  Prosyjskość Dmowskiego – kontrowersja o długim terminie ważności

  omp

  11 marca 2016

  Warto przeczytać: Problem prorosyjskości Romana Dmowskiego, tekst prof. Krzysztofa Kawalca, który analizuje jedną z największych kontrowersji związanych z poglądami i działalnością przywódcy endecji. Zagadnienie to zresztą nie jest jedynie historycznym dylematem – część spadkobierców Dmowskiego (jak przynajmniej sami się przedstawiają, bo faktycznie z ich programem i czynami bywa różnie) z interpretacji jego stosunku do Rosji próbuje wyciągnąć wnioski dla obecnych relacji polsko-rosyjskich. Samo w sobie jest to oględnie mówiąc ryzykowne – bowiem czasy jednak się zmieniły. Co mogło być zasadne za życia Dmowskiego (choć to też kwestia do dyskusji), po kilkudziesięciu latach wcale takie być nie musi. Każda konkretna sytuacja polityczna ma swoją specyfikę, sprawiającą, że bezrefleksyjne przykładanie do niej miar z przeszłości wiedzie zwykle na manowce i jest przyczyną wielu poważnych błędów. Do tego dochodzi problem interpretacji tego, co Dmowski pisał o Rosji i co w związku z nią robił – mianowicie czy współcześni politycy i publicyści powołujący się na tradycję endecką, widzący się w roli jej kontynuatorów i adaptatorów, dobrze odczytują dorobek swego mistrza. By wyrobić sobie zdanie na ten temat, warto przeczytać tekst jednego z najwybitniejszych znawców polskiej myśli politycznej pierwszej połowy XX wieku, a szczególnie tradycji endeckiej, autora biografii Dmowskiego i wielu innych prac mu poświęconych (w tym także pisanych dla OMP), prof. Krzysztofa Kawalca. Zapraszamy w tym celu na stronę OMP, a konkretnie tu: http://omp.org.pl/artykul.php?artykul=396. Artykuł można również czytać w wersji papierowej, w pracy zbiorowej Między realizmem a apostazją narodową. Koncepcje prorosyjskie w polskiej myśli politycznej pod redakcją Macieja Zakrzewskiego (http://omp.org.pl/ksiazka.php?idKsiazki=292).

  Rafał Łatka, “Myśli nowoczesnego endeka – manifest realnego myślenia?”

  omp

  3 listopada 2012

  Najnowsza książka Rafała Ziemkiewicza odwołuje się do klasycznego dzieła Romana Dmowskiego na wiele różnych sposobów. Nie jest to tylko chęć prostego nawiązania do Myśli nowoczesnego Polaka, ale zabieg w świetle treści książki jak najbardziej uprawniony. Recepcja myśli lidera polskich narodowców nie jest oczywiście niczym nowym. W okresie komunistycznego zniewolenia odwoływały się do niego nie tylko środowiska określające się jako spadkobiercy jego dorobku (RMP), ale nawet osoby o wydawałoby się skrajnie odmiennej orientacji ideowej. Przykładem może być Adam Michnik, który w myśli Dmowskiego znajdował wiele inspirujących przemyśleń (choć rzecz jasna inne pozostawały dla niego nie do przyjęcia). (więcej…)