Idea

Od 1992 roku – poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną – Ośrodek Myśli Politycznej propaguje zasady konserwatywnej polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. Na realizację naszych przedsięwzięć i działalność biura pozyskujemy dotacje i darowizny osób prywatnych i firm. Żeby uniezależnić się od zmiennych koniunktur i kaprysu urzędników postanowiliśmy powołać Klub Przyjaciół i Sponsorów Ośrodka Myśli Politycznej. Liczymy, że wsparcie przyjaciół Ośrodka – osób podzielających naszą troskę o jakość debaty publicznej w Polsce – pozwoli realizować nasze plany i stale poszerzać naszą ofertę.

Zasady członkostwa

Członków Klubu prosimy o stałe miesięczne wsparcie w wysokości 25, 50 lub 100 zł. Wpłaty są przeznaczone na pokrycie kosztów funkcjonowania biura OMP (pensje dwóch pracowników - sekretarza i księgowej, wynajem lokalu, telefony, materiały biurowe), które wynoszą rocznie ok. 50 000 złotych. Sprawnie działające biuro umożliwia realizację programów Ośrodka Myśli Politycznej, finansowanych z dotacji uzyskiwanych od fundacji i instytucji samorządowych. Wsparcie przeznaczamy także na rozbudowę stron internetowych OMP – www.omp.org.pl i www.polskietradycje.pl – dzięki którym dostęp do naszych tekstów i innych materiałów mają wszyscy zainteresowani.

Jeśli zdecydują się Państwo na wspieranie naszej działalności, prosimy o przekazywanie wpłat na konto Ośrodka Myśli Politycznej w Banku PKO SA 41 1240 4533 1111 0000 5430 8251 (odbiorca: Ośrodek Myśli Politycznej, ul. Basztowa 3, 31-134 Kraków, z dopiskiem "Cele statutowe").

Przywileje członków Klubu 

Naszym członkom oferujemy bezpłatny udział w konferencjach, szkoleniach i wykładach organizowanych przez Ośrodek, możliwość zniżkowego zakupu wydawanych przez nas książek (- 30%) oraz stały serwis internetowy dotyczący pracy Ośrodka i zawierający publikacje jego współpracowników.

Jak zostać członkiem Klubu

Osobowy pragnące zostać członkami Klubu, prosimy o kontakt omp@omp.org.pl lub o wpłaty bezpośrednio na konto. Dokonanie wpłaty będzie traktowane jako akces do Klubu.

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.