Jacek Kloczkowski (red.)
Od komunizmu do...? Dokąd zmierza III Rzeczpospolita?

Rok wydania: 1999

Opis:Spis treści

Wstęp: Siedem grzechów polityki polskiej

Miłowit Kuniński, Czy polskiej polityce potrzebna jest filozofia polityki?

Antoni Z. Kamiński, Od komunizmu do...

Henryk Woźniakowski, Uwagi o kulturze politycznej w III Rzeczypospolitej

Marek Bankowicz, Ewolucja systemu politycznego III Rzeczypospolitej

Aleksander Surdej, Transformacja dla wzrostu: pułapki przeobrażeń polskiej gospodarki

Zdzisław Najder, Polska droga do Unii Europejskiej: bez wizji, ale z kompleksami

Antoni Podolski, Bezpieczeństwo Polski

Agnieszka Magdziak-Miszewska, Stosunki polsko-rosyjskie: próba bilansu

Jacek Kloczkowski, Mity i rzeczywistość. Uwagi o polityce III Rzeczypospolitej wobec Ukrainy