Jacek Kloczkowski (red.)
Antykomunizm po komunizmie

Rok wydania: 2000

Opis:Spis treści

Jacek Kloczkowski, Wprowadzenie
Kazimierz Michał Ujazdowski, Wstęp

Część I
NARODZINY I EWOLUCJA POLSKIEGO ANTYKOMUNIZMU (do 1939 r.)

Bogdan Szlachta, Krytyka komunizmu w polskiej myśli katolickiej i konserwatywnej

Włodzimierz Bernacki, Liberalizm polski wobec komunizmu

Krzysztof Kawalec, Narodowa Demokracja wobec komunizmu przed rokiem 1939

Barbara Stoczewska, Antykomunizm w polskiej myśli socjalistycznej do roku 1939

Andrzej Chojnowsk, Piłsudczycy wobec komunizmu

Jan Skoczyński, Antykomunizm realisty

Część II
POLSKA MYŚL ANTYKOMUNISTYCZNA W DOBIE POLSKI ZNIEWOLONEJ (1939 - 1989)

Antoni Dudek, Krajowa myśl antykomunistyczna w dobie Polski zniewolonej (1939 - 1989)

Rafał Habielski, Drogi do wolności. Antykomunizm emigracji powojennej

Maciej Urbanowski, Myśl antykomunistyczna w literaturze polskiej 1939-1989 (rekonesans)

Rafał Matyja, Myśl polska wobec cywilizacji komunizmuCzęść III

ANTYKOMUNIZM PO KOMUNIZMIE
Zdzisław Krasnodębski, Komunizm - przeszłość, która nie chce przeminąć

Jan Kieniewicz, Antykomunizm: zapoznana przeszłość, niejasna przyszłość

Andrzej Walicki, Nieporozumienia wokół antykomunizmu

Ryszard Legutko, O anty-antykomunizmie

Jan Kofman, Czy dziesięć lat po upadku komunizmu antykomunizm jest potrzebny?
Bronisław Wildstein, Antykomunizm po komunizmie

Miłowit Kuniński, Antykomunizm nie jest w modzie

Zdzisław Najder, Antykomunizm i prawica

Jakub Karpiński, Antykomunizm i właściwości komunizmu

Tomasz Merta, Anty-antykomunizm, czyli antykomunizm roztropny

Aneks

Irena Vaisvilaite, Zarys historii antykomunizmu litewskiego i jego stosunków z antykomunizmem polskim