Jacek Kloczkowski (red.)
Antykomunizm po komunizmie

Rok wydania: 2000

Spis treści

- Jacek Kloczkowski, Wprowadzenie
- Kazimierz Michał Ujazdowski, Wstęp

Część I
NARODZINY I EWOLUCJA POLSKIEGO ANTYKOMUNIZMU (do 1939 r.)

- Bogdan Szlachta, Krytyka komunizmu w polskiej myśli katolickiej i konserwatywnej
- Włodzimierz Bernacki, Liberalizm polski wobec komunizmu
- Krzysztof Kawalec, Narodowa Demokracja wobec komunizmu przed rokiem 1939
- Barbara Stoczewska, Antykomunizm w polskiej myśli socjalistycznej do roku 1939
- Andrzej Chojnowski, Piłsudczycy wobec komunizmu
- Jan Skoczyński, Antykomunizm realisty

Część II
POLSKA MYŚL ANTYKOMUNISTYCZNA W DOBIE POLSKI ZNIEWOLONEJ (1939 - 1989)

- Antoni Dudek, Krajowa myśl antykomunistyczna w dobie Polski zniewolonej (1939-1989)
- Rafał Habielski, Drogi do wolności. Antykomunizm emigracji powojennej
- Maciej Urbanowski, Myśl antykomunistyczna w literaturze polskiej 1939-1989 (rekonesans)
- Rafał Matyja, Myśl polska wobec cywilizacji komunizmu

Część III
ANTYKOMUNIZM PO KOMUNIZMIE

- Zdzisław Krasnodębski, Komunizm - przeszłość, która nie chce przeminąć
- Jan Kieniewicz, Antykomunizm: zapoznana przeszłość, niejasna przyszłość
- Andrzej Walicki, Nieporozumienia wokół antykomunizmu
- Ryszard Legutko, O anty-antykomunizmie
- Jan Kofman, Czy dziesięć lat po upadku komunizmu antykomunizm jest potrzebny?
- Bronisław Wildstein, Antykomunizm po komunizmie
- Miłowit Kuniński, Antykomunizm nie jest w modzie
- Zdzisław Najder, Antykomunizm i prawica
- Jakub Karpiński, Antykomunizm i właściwości komunizmu
- Tomasz Merta, Anty-antykomunizm, czyli antykomunizm roztropny

Aneks
- Irena Vaisvilaite, Zarys historii antykomunizmu litewskiego i jego stosunków z antykomunizmem polskim