Henry St. John Bolingbroke
Idea króla-patrioty

Wybór pism czołowego myśliciela politycznego XVIII w., jednego z pierwszych teoretyków instytucji partii i opozycji politycznej, rozważającego też m.in. idee podziału władzy, wolności i patriotyzmu. W tomie znalazło się najsłynniejsze dzieło Bolingbroke’a – Idea króla-patrioty, zawierające rozważania o dobrym władcy, będące swego rodzaju odpowiedzią na Księcia Machiavellego – a także inne jego ważne prace, łączące refleksję teoretyczną z analizą praktycznej polityki, wśród nich List do sir Williama Windhama – swoisty thriller polityczny, ukazujący kulisy nieudanego powstania jakobickiego w 1715 r.: świat dworskich intryg, walk frakcji, dyplomatycznych negocjacji.
Henry St John, 1. wicehrabia Bolingbroke (1678-1751), angielski polityk i myśliciel polityczny, minister królowej za panowania Anny Stuart i jeden z przywódców torysów, negocjator pokoju utrechckiego (1713), jakobita. Za współpracę z Jakubem III Stuartem – pretendentem do brytyjskiego tronu – utracił tytuł i majątek, a także wydano nań zaocznie karę śmierci. Przez kilka lat musiał żyć na emigracji we Francji. Po powrocie do ojczyzny był jedną z najważniejszych postaci opozycji wobec rządów premiera Roberta Walpole’a, w walce z którym stworzył swoje najważniejsze teksty polityczne. Przypisuje mu się istotną rolę w kształtowaniu brytyjskiego parlamentaryzmu i ewolucji programowej torysów. Inspirował m.in. Monteskiusza i walczących o swe prawa w monarchii brytyjskiej amerykańskich kolonistów.

Spis treści

Maciej Zakrzewski, Wstęp. . . . VII
List o duchu patriotyzmu . . . 1
Idea króla-patrioty . . . 45
List o stanie partii w momencie wstąpienia na tron króla Jerzego I . . . 145
Rozprawa o partiach (fragmenty) . . . 163
O dobrych i złych ministrach . . . 219
List do sir Williama Windhama . . . 227
O władzy księcia i wolności ludu . . . 347
Bibliografia . . . 359
Nota bibliograficzna . . . . 362
Indeks . . . 363

Przekład Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś, Piotr Musiewicz

ISBN 978-83-66112-03-2

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury


Pozostałe obrazy:Henry St. John Bolingbroke (1678-1751) - Związany z Torysami, których był jednym z przywódców za panowania królowej Anny Stuart. Za jego największy sukces polityczny z tego okresu uchodzi wynegocjowanie Traktatu w Utrechcie (1713), kończącego wojnę o sukcesję hiszpańską. Współpracował z Jakubem III – jakobickim pretendentem do tronu Anglii i Szkocji – pełnił przy jego boku funkcję sekretarza stanu aż do otrzymania z rąk Jakuba dymisji, gdy zawiodły ich plany polityczne. Za współpracę z jakobitami, pod zarzutami wspierania ich powstania w Szkocji (1715-1716), utracił tytuł i majątek. Uprzedzając aresztowanie uciekł z Anglii (1715), na kilka lat osiedlając się we Francji. Z wygnania powrócił w 1725 r. Za rządów Roberta Walpole’a stał na czele opozycji wobec premiera. Najsłynniejszym dziełem Bolingbroke’a była The Idea of a Patriot King (1738). Odegrał istotną rolę w ewolucji programowej torysów, inspirował także twórców Konstytucji amerykańskiej.