Filip Musiał (red.)
Pod znakiem sierpa i młota

W książce pt. "Pod znakiem sierpa i młota" historycy IPN ukazują różne przejawy kolaboracji z sowieckim reżimem aparatu partyjnego PRL, bezpieki i oficerów Ludowego Wojska Polskiego.