Polityka III RP wobec Polaków na Wschodzie
2005 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/