Bronisław Wildstein - Recenzja książki Marka Cichockiego "Porwanie Europy"(Rzeczpospolita, 17 maja 2004)


Niewielka objętościowo książka historyka idei i politologa, Marka Cichockiego "Porwana Europa" jest pierwszą pozycją w języku polskim, która głęboko, w szerokim kontekście kulturalnym i politycznym przedstawia stan jednoczącej się Europy i szansę, jaką stwarza ona dla Polski. Cichocki uważa, że przystąpienia do UE otwiera przed nami "możliwość odrodzenia się Polski jako prawdziwego politycznego i kulturalnego bytu". Wykorzystanie jej nie jest jednak łatwe, gdyż status Europy dziś to bardziej problem niż rozwiązanie. Temu problemowi poświęcona jest praca Cichockiego.

"... wciąż ktoś pragnie mówić w imieniu Europy, uosabiać jej dobro, czuć się jej prawowitym przedstawicielem i właścicielem". Ostatnim przejawem owej "logiki kidnapingu" jest projekt konstytucji UE, którego niejawnym celem jest zagwarantowania sobie przez francusko-niemiecki tandem "pakietu kontrolnego" w jednoczącej się Europie. Jest to zamysł i postawa niezwykle niebezpieczna, gdyż "tak jak kiedyś w latach 50-tych polityka Francji i Niemiec dała początek integracji europejskiej, tak dzisiaj polityka Francji i Niemiec może doprowadzić do jej końca".

"Porwana Europa" daje gruntowną analizę prac konwentu, który zakończył się zaskakującym dla większości, a przygotowanym przez dobrze zorganizowaną grupę, dokumentem konstytucyjnym. Cichocki pokazuje, jak pod szyldem walki o tolerancję mniejszość narzuca większości ideologicznie motywowane zapisy.
Najbardziej uderzające jest pominięcie, wbrew historycznej prawdzie i zdrowemu rozsądkowi, dziedzictwa chrześcijańskiego w tworzeniu się europejskiej wspólnoty. Warto przy tym pamiętać, że również duża większość mieszkańców "starej Europy" - 57 prac. uważa się za wierzących, a tylko 14 proc. za ateistów. Po rozszerzeniu UE dane te zmienią się jeszcze na korzyść wierzących.

Ogromną wartością książki Cichockiego jest demaskacja, przeprowadzona z wielką erudycją, fałszu stereotypów podtrzymywanych w Polsce przez opiniotwórcze elity. Okazuje się, na przykład, że wiedza Polaków na temat zachodnich sąsiadów jest bez porównania większa niż owych sąsiadów na temat naszego kraju, a przecież to wiedza określa nasze postawy i wybory polityczne.2005 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/