Strona główna | Czytelnia | Publikacje | Informator | Zarejestruj się | Zaloguj | Odzyskiwanie hasła | English Version
OMP

Główne Menu

Nasi autorzy

Strony tematyczne

Sklep z książkami OMP

Darowizny na rzecz OMP

Księgarnie z książkami OMP
Lista księgarń - kliknij

Pozostałe teksty źródłowe
.: Odsłon: 42051 :: Dołączonych stron: 30 :.
 
 Marian Zdziechowski - Problem Religijny w Rosji. (Z powodu książki prof. B. Jasinowskiego)
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 1151 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Jan Bobrzyński - Sprzeczności idei demokratycznej
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 2464 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Michał Bobrzyński - Krótka nauka o państwie i społeczeństwie
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 3124 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Leopold Caro - Istota solidaryzmu
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 1843 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Adam Jerzy Czartoryski - Mowa z dnia 29. Listopada 1843 roku
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 2271 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Wojciech Dzieduszycki - O idei prawa za stanowiska filozoficznego
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 2280 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Władysław Gizbert-Studnicki - System polityczny Europy a Polska
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 3775 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Ludwik Górski - O konserwatorstwie w Polsce

Publicysta, działacz społeczny kierunku zachowawczego i agronom. Urodził się 1 V 1818 r. w Końskich (Sandomierskie), w rodzinie wojskowego. Uczył się w Kaliszu i Warszawie, studiów wyższych jednak nie podjął, z powodu śmierci ojca i konieczności opieki nad rodziną. Samodzielnie zdobył wykształcenie w dziedzinie ekonomii i agronomii, prowadził wzorowo gospodarstwo. W swej działalności publicystycznej na łamach Roczników Gospodarstwa Krajowego głosił konieczność stopniowego uwłaszczenia chłopów, uregulowania spraw serwitutowych i intensyfikacji gospodarki rolnej. Należał do grona inicjatorów i założycieli Towarzystwa Rolniczego (1856 r.), był twórcą jego ustawy oraz doradcą prezesa A. hr. Zamoyskiego. Wraz z Zamoyskim odmówił poparcia dla reform Wielopolskiego, co było przyczyną rozwiązania Towarzystwa w r. 1861. Górski, należący do grona przywódców obozu "białych", a po powstaniu styczniowym katolickiego stronnictwa konserwatywnego, uznawany jest za jednego z twórców programu pracy organicznej w Królestwie Polskim (różnego od zgłoszonego przez warszawskich pozytywistów) oraz najwybitniejszego jego realizatora. Od 1862 działał w Towarzystwie Kredytowym Ziemskim, którego prezesem został w r. 1890. Był fundatorem, donatorem i kuratorem wielu stowarzyszeń dobroczynności i domów miłosierdzia oraz założycielem konserwatywnego dziennika Słowo. W uznaniu zasług Górski uhonorowany został krzyżem kawalerskim Orderu Piusa IX oraz doktoratem honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zmarł 11 IV 1908 r. w Warszawie.

Główne prace: Co nazywamy okupem pańszczyzny. Kilka uwag o dzierżawie wieczystej, 1857; Uwagi nad obecnym stanem robotników wiejskich w Polsce, 1860; Nasze błędy w gospodarstwie folwarcznym, 1874; Wybór pism, Warszawa 1908.

.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 1703 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Oskar Halecki - Ekspansja i tolerancja
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 1565 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 August Hlond - O chrześcijańskie zasady życia państwowego
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 2406 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Władysław Leopold Jaworski - Pojęcie państwa
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 3293 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Franciszek Kasparek - Prawo polityczne ogólne z uwzględnieniem austryjackiego razem ze wstępną nauką ogólną o państwie
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 1943 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Kazimierz Władysław Kumaniecki - W przełomowej chwili
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 1525 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Kazimierz Władysław Kumaniecki - O stanowisko rządu
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 1653 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Stanisław Kutrzeba - Wartości historyczne Polski
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 2888 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Adam Krzyżanowski - Etatyzm w Polsce
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 3620 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Rafał Lemkin - Kodeks karny faszystowski
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 3454 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Józef Bogdan Oczapowski - Władza i układ państwa...
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 2680 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Polska idea imperialna
.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 2903 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
 Henryk hr. Rzewuski - Cywilizacja i religia

Henryk Rzewuski (1791-1866). Prozaik i publicysta polityczny. Ur. w Sławucie na Wołyniu, wychowywał się w domu babki, siostry T. Rejtana, uczył u karmelitów w Berdyczowie i we francuskim pensjonacie w Petersburgu. W latach 1806-07 przebywał w Krakowie, słuchając wykładów uniwersyteckich, po utworzeniu Księstwa Warszawskiego wstąpił do wojska polskiego i wziął udział w kampanii 1809 r. Wykształcenie uzupełniał w czasie podróży po Rosji i zachodniej Europie. Podczas dłuższych pobytów we Francji słuchał poznał wielu myślicieli konserwatywnych, w tym J. de Maistre'a (z którego doktryną zwykle zestawia się stanowisko Rzewuskiego), L. de Bonalda i K.L. von Hallera. W 1825 na Krymie i w 1830 r. w Rzymie zetknął się z A. Mickiewiczem, który nakłonił go do zajęcia się pisarstwem. W 1832 r. wrócił do kraju, zamieszkał w majątku Cudnów na Wołyniu i przez cztery lata sprawował urząd marszałka powiatu żytomierskiego. Kontaktował się z konserwatystami ziem litewsko-ruskich (m.in. z M. Grabowskim i ks. I. Hołowińskim); na zwołanym z jego inicjatywy zjeździe w Cudnowie ukonstytuowała się grupa literacko-polityczna nazwana przez przeciwników "petersburską koterią" (lub "pentarchią"), bowiem tworzyło ją kilku pisarzy skupionych wokół "Tygodnika Petersburskiego". Autor słynnych Pamiątek JPana Seweryna Soplicy, cześnika parnawskiego (Paryż 1839), Głosu na puszczy, próbek moralnych i politycznych (Petersburg 1847), Wędrówek umysłowych przez autora Zamku Kaniowskiego(publ. jako dwa pierwsze tomy Pism, wydanych w 7 tomach, Petersburg 1851), Pamiętników Bartłomieja Michałowskiego (Petersburg 1857), poglądy filozoficzne i polityczne wyłożył jednak głównie w Mieszaninach obyczajowych, wydanych pod pseudonimem Jarosz Bejła (Wilno 1841-43). Po kilkuletnim pobycie w Petersburgu, przeniósł się do Warszawy (1850), mianowany przez rząd carski urzędnikiem do specjalnych poruczeń przy namiestniku Królestwa I.F. Paskiewiczu. Wkrótce uzyskał stypendium rządowe na założenie pisma pod nazwą "Dziennik Warszawski", które po kilku latach przestał redagować powróciwszy na Wołyń i odsunąwszy od życia publicznego. Zmarł w Cudnowie.

.: Data publikacji 27-Wrz-2005 :: Odsłon: 1071 :: Recenzja :: Drukuj wszystko :.
 
Następna strona
.: 1 :: 2 :.

Sortuj strony według: Tytuł (R/M) Autor (R/M) Publikacja (R/M) Popularność (R/M) Recenzja (R/M) Ocena (R/M)
Strony posortowane według: Publikacja (rosnąco)
.: Powrót do spisu działów :.

 
Wygląd strony oparty systemie tematów AutoTheme
Strona wygenerowana w czasie 0,208025 sekund(y)