Klasycy francuskiej myśli politycznej
Joseph Marie de Maistre


Joseph Marie de Maistre (1753-1821). Książę, francuski filozof i pisarz polityczny, jeden z najważniejszych przedstawicieli tradycjonalistycznej myśli kontrrewolucyjnej. Urodzony w Chambery (Sabaudia) jako syn reformatora systemu prawnego Królestwa Sardynii François-Xaviera. Studiował prawo w Turynie, po czym wrócił do rodzinnego majątku; w r. 1774 został senatorem, członkiem komisji prawnej, której pracami kierował jego ojciec. Aż do r. 1789 wiódł nie zmącone życie głęboko wierzącego katolika, chociaż nie przeszkodziło mu to wiązać się z lyońskim kręgiem masońskim, przeciwstawiającym się filozofii oświeceniowej i poszukującym argumentów przeciwko niej w doktrynach mistycznych, łączących wątki chrześcijańskie i neoplatońskie. W latach 1780. de Maistre bronił w swych memoriałach kierowanych do senatu sabaudzkiego wolności myślenia, zaś wybuch rewolucji we Francji przyjął zrazu entuzjastycznie. Wkrótce musiał jednak opuścić rodzinny kraj, kiedy rewolucyjne wojska francuskie wkroczyły w jego granice (1792); znalazł schronienie najpierw w Aoście, a następnie w Lozannie, gdzie był reprezentantem króla Sardynii i gdzie napisał Considerations sur la France (Rozważania o Francji), w których wyraził sprzeciw wobec wydarzeń rewolucyjnych i pragnienie odbudowy monarchii francuskiej. Na krótko wrócił raz jeszcze do Sabaudii (1793), lecz rychło musiał ją opuścić. W 1798 r. de Maistre wrócił do Włoch, początkowo osiadł w Wenecji, lecz w następnym roku przeniósł się do Piemontu. Począwszy od 1802 r., przez czternaście lat, był posłem króla Sardynii Wiktora Emanuela I przy dworze rosyjskim w Petersburgu, gdzie przygotowywał swe kolejne dzieła, spośród których traktat O Papieżu, zestawiający liczne argumenty wykorzystywane przez cały XIX w. przez zwolenników ultramontanizmu, dokończony został w Turynie, mieście, w którym de Maistre zmarł.

Główne prace: Considerations sur la France (1797); Essai sur la principe generateur des constitutions politiques (1809, wyd. 1815); Examen sur la philosophie de Bacon (1815, wyd. 1836); Du Pape (1819); Les soirées de Saint Petersbourg (1821); Étude sur la souveraineté (wyd. pośm. 1870); Examen d'un écrit de J.J.Rousseau sur l'inégalité des conditions parmi les hommes (wyd. piśm. 1884).2005 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/