Studia nad anglosaską myślą polityczną
2008 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/