Internetowe nowości OMP
By: adminomp (adminomp) 2010.09.14

Już niebawem zaprezentujemy nową stroną internetową OMP – www.omp.org.pl. Zmieni się wygląd serwisu, pojawią nowe funkcje i teksty. Z uwagi na prowadzone prace na dotychczasowej stronie pojawia się mniej nowości, ale rychło zaoferujemy je w dużej dawce.

***
Nowe teksty na stronie Polskie Tradycje Intelektualne - www.polskietradycje.pl

- Miłowit Kuniński (Prezes OMP, dyrektor Instytutu Filozofii UJ), "Nauka posępna" a chrześcijańska filozofia polityczna. Uwagi o myśli Adama Krzyżanowskiego
- Miłowit Kuniński, Etyczne i religijne podstawy liberalizmu Mirosława Dzielskiego
- Włodzimierz Bernacki (dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Liberalizm polski wobec komunizmu
- Barbara Stoczewska (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Antykomunizm w polskiej myśli socjalistycznej do roku 1939
- Rafał Habielski (PAN), Drogi do wolności. Antykomunizm emigracji powojennej
- Jan Skoczyński (Instytut Filozofii UJ), Antykomunizm moralisty (Marian Zdziechowski wobec komunizmu)

- Władysław Reymont, Cmentarzysko
- Władysław Reymont, Na krawędzi
O znaczeniu opowiadań Reymonta pisze w tekście Reymont i rewolucja Dariusz Gawin –
http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=516

***
Nowy tekst na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog
Jacek Kloczkowski (OMP) analizuje sytuację polityczną SLD w tekście Scenariusze dla Sojuszu

***
Nowe teksty na stronie www.krakowskietradycje.pl
W dziale „Krakowscy myśliciele polityczni” prezentujemy teksty m.in. Stanisława Kutrzeby, Stanisława Tarnowskiego, Władysława Konopczyńskiego, Michała Bobrzyńskiego, Feliksa Konecznego, Mirosława Dzielskiego i Waleriana Kalinki.
W dziale „Opracowania” można natomiast przeczytać m.in. szkic Miłowita Kunińskiego o myśli Mirosława Dzielskiego (Obalić komunizm… i co dalej) i esej Jarosława Szarka o kardynale Adamie Sapiesze (Biskup z obnażoną szpadą).

***
Zapraszamy też na strony OMP na
- Facebooku http://www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889
- Twtterze WWW.twitter.com/OMPkrakow
- Youtube WWW.youtube.com/osrodekmysli