Wojciech Buchner

Filozof, publicysta i tłumacz, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego; adiunkt w Wydziale Nauk Społecznych Stosowanych w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie; wykładał m. in. w Chile i w Meksyku; zajmuje się kwestiami historii idei na Zachodzie, filozofii politycznej i filozofii prawa; w 1996 r. opublikował książkę "Kant - państwo i prawo"; w kręgu jego zainteresowań mieści się także problematyka iberoamerykańska, poświęcił jej studium "Wojna i konkwista. Hiszpańska myśl polityczna Złotego Wieku" (OMP 2007); autor esejów publikowanych m.in. w „Znaku”, „Kontakcie paryskim”, „Arce”, „Arcanach”, „Kwartalniku Filozoficznym”, „Ediciones de La Serena” w Chile; związany z formacją konserwatywno-liberalną i katolicką.

Teksty:

Książki: