Ozanczone wpisy ‘kryzys ekonomiczny’

Wpisy :

  Kupowanie Europy – rozmowa z prof. Zdzisławem Krasnodębskim

  omp

  7 grudnia 2011

  “Nie ma żadnego powodu, dla którego Polska miałby nawoływać do przebudowania traktatu europejskiego lub zawarcia nowego, który miałby iść w stronę wielkiej federacji. Nie rozumiem, dlaczego miałoby to znaleźć się w naszym programie naprawczym. W swojej przemowie minister spraw zagranicznych połączył dwie rzeczy, mianowicie rozwiązanie kryzysu finansowego i te wielkie instytucjonalne projekty”. Z profesorem Zdzisławem Krasnodębskim rozmawia Wojciech Jakóbik.

  (więcej…)

  Kryzysowa Europa – rozmowa z dr Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim

  omp

  30 listopada 2011

  “Sprawę zasadniczą można streścić w pewnej parafrazie hasła głoszonego swego czasu przez Jana Marię Rokitę – „Nicea albo śmierć”, mianowicie „Nicea albo Chmielnicki”. Chodzi mi o to, że albo centralne instytucje unijne będą działały z istotnym, a nie jedynie ozdobnym współudziałem wszystkich krajów członkowskich, z poczuciem rzeczywistego wpływu na podejmowane decyzje, albo dążenie niemiecko-francuskie do stworzenia dyrektoriatu, który będzie narzucał swoją wolę słabszym partnerom i doprowadzi do rozpadu UE”. Z dr Przemysławem Żurawskim vel Grajewskim rozmawia Wojciech Jakóbik (www.ebe.org.pl, www.usa-ue.pl).

  (więcej…)

  Federalizm czyli jak skończyć politykę polską

  Jacek Kloczkowski

  29 listopada 2011

  UE jako twór federacyjny… Akces do obozu niemieckiego jako jedyna alternatywa dla Polski… Wizje Unii Europejskiej i polskiego w niej miejsca, jakie są roztaczane przed nami w ostatnich dniach w wypowiedziach polityków PO i niektórych publicystów, nie są zaskakujące – wszak od dawna przekonuje się nas, że musi być “więcej integracji” a skoro tak, to iść nam trzeba “tylko z Niemcami”. Kryzys ekonomiczny – zafundowany sobie przez Europejczyków m.in. dlatego, że nie potrafili samoograniczać się (albo raczej eurokratów) w zapędach integracyjnych oraz w pędzie do iluzorycznego dobrobytu (tu już zdecydowanie sami sobie winni) – wyraźnie jednak wykorzystywany jest jako pretekst, aby ten unijny centralizm o proniemieckim zabarwieniu promować, jako jedyną drogę ucieczki przed pogłębieniem się zapaści. (więcej…)

  Wojciech Jakóbik, “Mieć ciastko i zjeść ciastko w integracji europejskiej”

  omp

  28 listopada 2011

  W Unii Europejskiej powstaje nowa koncepcja permanentnego odcięcia krajów zdrowych ekonomicznie od tych ogarniętych grecką zarazą. Polski MSZ reaguje szybko, ale niekoniecznie celnie. Berlin i Paryż naciskają na stworzenie nowego modelu głębszej integracji gospodarczej. Niemcy próbowały przeforsować utrzymanie obecnej kondycji prawnej do końca 2012 roku a potem zmianę pozwalającą na zacieśnienie kontroli budżetowej w ramach strefy euro. Okazało się, że nie ma we Wspólnocie poparcia dla takiego rozwiązania. Nawet jeśli uznamy, że pomogłoby ono strefie, to jego wprowadzenie trwałoby co najmniej rok, a kraje zagrożone scenariuszem greckim nie mają tyle czasu. Stąd pomysł stworzenia mechanizmu tylko w ramach strefy euro albo w jeszcze węższym gremium. Minister finansów Wolfgang Schauble stwierdził w wywiadzie dla telewizji ARD, że ,,celem dla państw członkowskich znajdujących się w unii walutowej jest stworzenie ich własnej Unii Stabilności’’. Portal Euroactiv powołuje się na oficjalne źródła, podając jako kolejny scenariusz stworzenie oddzielnego porozumienia z pominięciem Unii Europejskiej wiążącego ,,8 do 10 krajów rdzenia strefy euro’’. (więcej…)

  Wojciech Jakóbik, “Europejska tragedia”

  omp

  17 listopada 2011

  Wiadomo już,  że po Grecji po ekonomicznej równi pochyłej staczają się już Włochy i pozostałe kraje peryferyjne. Nawet optymiści przyznają, że Europa znalazła się w największym kryzysie od czasu Wielkiego Kryzysu. Problemy finansowe przenoszą się także do krajów jądra strefy euro – Wall Street Journal wśród krajów zagrożonych tarapatami wymienia już Austrię, Holandię, Finlandię i Francję[1]. W całej Europie rośnie wskaźnik rentowności obligacji, co oznacza że maleje dla nich zaufanie inwestorów. Pozbywają się oni aktywów europejskich co powoduje odpływ pieniędzy z rynków i spadek płynności finansowej. Na długą metę wyciekanie pieniędzy ze Starego Kontynentu może doprowadzić do załamania się systemu bankowego, który stanie się niewypłacalny. Drukowanie kolejnych stert papieru przez Europejski Bank Centralny nie może trwać wiecznie. (więcej…)

  Mariusz Andrzejewski, “Quo Vadis, UE?”

  omp

  31 października 2011

  W nocy z 26 na 27 października 2011 roku zapadły bardzo ważne decyzje, które mają przybliżyć kraje strefy euro, a także całą Unię Europejską do rozwiązania problemu nadmiernego zadłużenie państw członkowskich wspólnoty. W centrum uwagi były problemy Grecji, która z 345 mld euro zadłużenia stała się de facto państwem niebędącym w stanie regulować swoich bieżących zobowiązań. Czy zatem Grecja zbankrutowała? Tak. A czy Grecja ogłosiła upadłość? Nie, dlaczego? Bo państwo staje się upadłym, jeżeli straci niepodległość w wyniku np. najechania go przez inne państwo, a nie przez brak możliwości spłacenia swoich zobowiązań, jak się okazuje.

  (więcej…)

  “Europa Środkowa jest jedną z najbardziej perspektywicznych części Europy”

  omp

  19 października 2011

  O polityce węgierskiej, sytuacji UE i współpracy środkowoeuropejskiej z dr. Ádámem Szesztayem, dyrektorem Departamentu Strategii i Planowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych Węgier rozmawia Wojciech Jakóbik. Dr Szesztay uczestniczył w organizowanej przez Ośrodek Mysli Politycznej i Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ konferencji “Collaboration Between Central European Countries and their Place in the European Union” (15 X 2011, http://omp.org.pl/konferencja.php?idKonferencje=69).

  (więcej…)

  Piotr Koryś, “Kłopoty Zachodu, czyli o problemach z neoliberalizmem”

  omp

  24 sierpnia 2011

  W latach 1970. cały zachód borykał się z kryzysem, pewnie podobnej głębokości co dziś (choć jednoznacznie da się to stwierdzić dopiero jak nasz dzisiejszy kryzys się skończy). Dziś mówi się już o kryzysie Zachodu (a nie całego świata)[1], podobnie był postrzegany ówczesny kryzys. Odpowiedzią Zachodu, a zwłaszcza państw anglosaskich, okazał się neoliberalizm – projekt polityczno-ekonomiczny wprowadzony w życie w Wielkiej Brytanii przez Margaret Thatcher, a w USA przez Ronalda Reagana na początku lat 1980. Projekt, przynajmniej w krótkim okresie, nadzwyczaj skuteczny – nie tylko ułatwił wyjście z recesji, ale i przyczynił się do zwycięstwa nad komunizmem. (więcej…)

  Kryzys w Grecji – pytania jeszcze bez odpowiedzi

  omp

  25 lipca 2011

  Kryzys gospodarczy i finansowy Grecji – przedstawiany w sposób alarmistyczny przez media, bo przecież ten rodzaj wiadomości lepiej się sprzedaje, o czym wie nie tylko Murdoch i szefowie „The News of the World” – jest zjawiskiem, którego charakter i przyczyny nie są jasne. Ekonomia dzieli z innymi naukami społecznymi istotną wadę: łatwiej na jej gruncie wyjaśniać zdarzenia i procesy, znaczenie gorzej je przewidywać. Mimo to wyjaśnienie przyczyn kryzysu greckiego nie jest proste, a przewidywanie przyszłości gospodarki greckiej, wspomaganej przez UE i ostatnie decyzje Niemiec, a pod ich naciskiem całej strefy euro, jeszcze trudniejsze. (więcej…)

  Aleksander Surdej, “Kryzys strefy euro i gorset dla Grecji”

  omp

  22 lipca 2011

  Trwający kryzys obsługi greckiego zadłużenia jest zarazem kryzysem państwa greckiego i krytycznym stadium w ewolucji strefy euro. Do trwającej operacji podtrzymywania wypłacalności Grecji komunikat z brukselskiego spotkania szefów rządów strefy Euro dodał nowy element. Do tej pory rząd Grecji wspierany był z pieniędzy publicznych. Teraz w tę operację bezpośrednio włączone mają być banki i inne instytucje finansowe. Na czym ta zmiana polega i czy rokuje wygaszeniem ognisk paniki na rynkach obligacji państw strefy euro? (więcej…)