Ryszard Legutko (red.)
Jacek Kloczkowski
Oblicza demokracji

Teoria i praktyka demokracji w krytycznej analizie czołowych współczesnych polskich, angielskich i amerykańskich filozofów politycznych (m.in. R.Legutki, M.Novaka, D.Gawina, B.Szlachty, M.Kunińskiego, K.Minogue): demokracja a moralność, demokracja a republikanizm, demokracja starożytnych, demokracja a rządy prawa, demokracja a władza, demokracja a wolność i równość.