Strona główna | Czytelnia | Publikacje | Informator | Zarejestruj się | Zaloguj | Odzyskiwanie hasła | English Version
OMP

Główne Menu

Nasi autorzy

Strony tematyczne

Sklep z książkami OMP

Darowizny na rzecz OMP

Księgarnie z książkami OMP
Lista księgarń - kliknij

Ośrodek Myśli Politycznej
Wolność i jej granice:


Wolność i jej granice

SKU towaru: WIG
Nazwa towaru: Wolność i jej granice
Koszt towaru: PLN  25,00 (0% VAT = PLN  0,00)
Opis:

WSTĘP

- Jacek Kloczkowski, Wolność – niegasnąca polska kontrowersja          

 

CZĘŚĆ I - Idea wolności w I RP – tradycje i kontrowersje

- Urszula Augustyniak, Granice wolności obywatela Rzeczypospolitej w XVI-XVII w. Jednostka wobec władzy, prawa  i społeczeństwa

- Anna Grześkowiak-Krwawicz, Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku

- Krzysztof Kohler, Wolność sarmacka. Postulaty badawcze  

 

CZĘŚĆ II, Wolność w dobie zaborów i w II RP – idee i polityka

- Włodzimierz Bernacki, Idea wolności w polskiej myśli liberalnej XIX wieku

- Michał Luczewski, Koncepcja wolności w myśli socjalistów z przełomu XIX i XX wieku

- Bogdan Szlachta, Wolność i jej granice. Uwagi o debatach polskich      konserwatystów czasów zaborów i II Rzeczypospolitej

- Krzysztof Kawalec Narodowa Demokracja o wolności (jednostki i obywatelskiej) oraz jej ograniczeniach 

- Piotr Koryś, Idea wolności – przeszkoda czy warunek sine qua non modernizacji? Koncepcje PPS i Narodowej Demokracji pod koniec XIX i w pierwszych dekadach XX wieku

- Maciej Urbanowski, Wolność tragiczna? Wolność polityczna w literaturze II RP 

 

CZĘŚĆ III, Wolność w czasach zniewolenia – zasady i kompromisy

- Miłowit Kuniński, Wolność w myśli opozycji antykomunistycznej w PRL

- Aleksander Kopiński, Testament Józefa Mackiewicza

 

EPILOG

- Katarzyna Węglarczyk, Wolność w myśli Jana Pawła II

 

Urszula Augustyniak – Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego; opublikowała m.in.: Informacja i propaganda w Polsce za Zygmunta III (1981), Koncepcje narodu i społeczeństwa w literaturze plebejskiej od końca XVI do końca XVII wieku (1989), Testamenty ewangelików reformowanych w Wielkim Księstwie Litewskim w XVI-XVIII wieku (1992), Wazowie i „królowie rodacy". Studium władzy królewskiej w Rzeczypospolitej XVII wieku (1999), Dwór i klientela Krzysztofa Radziwiłła: (1585-1640): mechanizmy patronatu (2001), W służbie hetmana i Rzeczypospolitej: klientela wojskowa Krzysztofa Radziwiłła (1585-1640) (2004).

Włodzimierz Bernacki – Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ośrodka Myśli Politycznej; opublikował m.in.: Od modernizmu do postmodernizmu: obraz społeczeństwa modernistycznego w literaturze krytycznej (2000), Liberalizm polski 1815-1939: studium doktryny politycznej (2004). W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ukazały się pod jego redakcją wybory pism Michała Bobrzyńskiego Zasady i kompromisy (2000), Waleriana Kalinki Galicja i Kraków pod panowaniem austriackim (2000), Tadeusza Romanowicza Dwie opinie (2006). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych: Antykomunizm po komunizmie (2000), Patriotyzm Polaków (2006), Drogi do nowoczesności (2006), Granice wolności. Polskie dylematy (2007).

Anna Grześkowiak-Krwawicz historyk, pracownik Instytutu Badań Literackich PAN, współzałożycielka Polskiego Towarzystwa Badań nad Wiekiem Osiemnastym. Przedmiotem jej zainteresowań badawczych jest wiek XVIII, a szczególnie polska myśl polityczna tego okresu oraz kultura oświecenia. Wydała na ten temat kilka książek i wiele artykułów publikowanych w kraju i za granicą, m.in. Zabaweczkę (2004), Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku (2006).

Krzysztof Kawalec – Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, opublikował m.in.: Narodowa Demokracja wobec faszyzmu 1922-1939. Ze studiów nad dziejami myśli politycznej obozu narodowego (1989), Wizje ustroju państwa w polskiej myśli politycznej lat 1918-1939. Ze studiów nad dziejami polskiej myśli Politycznej (1995), Roman Dmowski (1996), Spadkobiercy niepokornych. Dzieje polskiej myśli politycznej 1918-1939 (2000). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych: Antykomunizm po komunizmie (2000), Patriotyzm Polaków (2006) i Drogi do nowoczesności (2006).

Jacek Kloczkowski – politolog, członek zarządu Ośrodka Myśli Politycznej, wykładowca Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. Wydał Wolność i porządek. Myśl polityczna Pawła Popiela (2006). Pod jego redakcją ukazały się książki: Realizm polityczny. Przypadek polski (2008), Patriotyzm i zdrada. Idealizm i realizm w polskiej polityce i myśli politycznej (2007), Granice wolności. Polskie dylematy (2007), Z dziejów polskiego patriotyzmu. Wybór tekstów (2007), Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei (2006), Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej (wraz z Michałem Szułdrzyńskim, 2006), Póki my żyjemy. Tradycje insurekcyjne w myśli polskiej (2004), Oblicza demokracji (wraz z Ryszardem Legutko, 2002), Antykomunizm po komunizmie (2000), Od komunizmu do… Dokąd zmierza III Rzeczpospolita? (1999). Autor wyborów pism Pawła Popiela Choroba wieku (2001), Włodzimierza Bączkowskiego O wschodnich problemach Polski (wraz z Pawłem Kowalem, 2001) i Józefa Szujskiego Kilka prawd z dziejów naszych (2007). Stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (2002, 2003).

Krzysztof Koehler – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Uniwersytet Jagielloński, Dyrektor TVP Kultura. Opublikował m.in.: Stanisław Orzechowski i dylematy humanizmu renesansowego (2004), Partyzant prawdy (1996), Domek szlachecki w literaturze polskiej epiki klasycznej (2005). Współautor wydanej przez OMP pracy zbiorowej Patriotyzm Polaków (2006).

Aleksander Kopiński – absolwent Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych w Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1999-2007 był członkiem redakcji „Frondy”, obecnie współzałożyciel i redaktor kwartalnika „44 / Czterdzieści i Cztery”. Wydał esej Ludzie z charakterami. O okupacyjnym sporze Czesława Miłosza i Andrzeja Trzebińskiego (w 2005 roku uhonorowany wyróżnieniem przez jury Nagrody Literackiej im. Józefa Mackiewicza) oraz pracę zbiorową Gdy zaczniemy walczyć miłością… Portrety kapelanów powstania warszawskiego (2004). Współautor wydanego przez Ośrodek Myśli Politycznej tomu Patriotyzm Polaków. Studia z historii idei (2006).

Piotr Koryś – adiunkt w Katedrze Historii Gospodarczej Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, członek Ośrodka Badań nad Migracjami UW, stypendysta Fundacji Nauki Polskiej (2002-2003). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych Patriotyzm Polaków (2006) i Drogi do nowoczesności (2006) oraz autor wyboru pism Zygmunta Balickiego Parlamentaryzm (2007).

Miłowit Kuniński – historyk filozofii i filozof polityczny, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Biznesu-National Louis University w Nowym Sączu, prezes Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, członek redakcji „Civitas. Studia z filozofii polityki”. Opublikował m.in.: Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera (Kraków 1980), Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A. von Hayeka (Kraków 1999),
O cnotach, demokracji i liberalizmie rozumnym (2006). Pod jego redakcją ukazały się wybory pism Mirosława Dzielskiego Bóg – wolność – własność i Adama Krzyżanowskiego Chrześcijańska moralność polityczna, a także praca zbiorowa Totalitaryzm a zachodnia tradycja.

Michał Łuczewski – Uniwersytet Warszawski, publikował m.in. w „Rzeczpospolitej”, „Wprost” i „Frondzie”, stypendysta Fulbrighta (Columbia University). Współautor wydanej przez OMP pracy zbiorowej Drogi do nowoczesności. Idea modernizacji w polskiej myśli politycznej (2006).

Bogdan Szlachta – Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Ośrodka Myśli Politycznej; opublikował m.in.: Konstytucjonalizm czy absolutyzm (2005), Monarchia prawa (2001), Polscy konserwatyści wobec ustroju politycznego do 1939 roku (2000), Ład - Kościół - Naród (1996), Z dziejów polskiego konserwatyzmu (2000), Konserwatyzm (1998). Redaktor wyborów pism w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej: Obiektywna podstawa prawa (2001), Stanisław Koźmian Bezkarność (2000), Kazimierz W. Kumaniecki W poszukiwaniu suwerena (2006), Jan Koźmian Dwa bałwochwalstwa (2007, wraz z Ewą Hajdasz) oraz dzieła Stanisława Tarnowskiego Pisarze polityczni XVI wieku (2000). Współautor wydanych przez OMP prac zbiorowych Antykomunizm po komunizmie (2000), Narody i historia (2000), Państwo jako wyzwanie (2000), Patriotyzm Polaków (2006), Drogi do nowoczesności (2006), Patriotyzm i zdrada. Idealizm i realizm w polskiej polityce i myśli politycznej (2007).

Maciej Urbanowski Instytut Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, autor m.in.: Nacjonalistyczna krytyka literacka: próba rekonstrukcji i opisu nurtu w II Rzeczypospolitej (1997), Oczyszczenie: szkice o literaturze polskiej XX wieku (2002). Redaktor wyboru publicystyki literackiej Stanisława Piaseckiego Prosto z mostu (2003). Współautor wydanej przez OMP pracy zbiorowej Antykomunizm po komunizmie (2000).

Katarzyna Węglarczyk – absolwentka Instytutu Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, zajmuje się m.in. etyką, filozofią człowieka i myślą chrześcijańską; współpracuje z Ośrodkiem Myśli Politycznej w Krakowie. 
Dodaj Dodaj do mojego spisu
Sponsorowany przez Ośrodek Myśli Politycznej
Powered by pncommerce, 0.92.3

 
Wygląd strony oparty systemie tematów AutoTheme
Strona wygenerowana w czasie 0,096379 sekund(y)