Informator OMP z dnia poniedziałek, 28 września 2009
Numer wydania: 73Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 28 września 2009


***

- nowość: Adolf Bocheński „Między Niemcami a Rosją”

- nowość: „A kto chce być sługą…”

- już w październiku: Roger Scruton „Pożądanie”

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

- zaproszenie – konferencja OMP o idei władzy w polskiej tradycji politycznej


***

Nowość: Adolf Bocheński „Między Niemcami a Rosją”


69. pozycja wydana w serii Biblioteka Myśli Politycznej.

Lekcja realizmu politycznego i myślenia strategicznego o stosunkach międzynarodowych, ukazująca położenie geopolityczne Polski w przededniu II wojny światowej i analizująca możliwe wówczas scenariusze dla polskiej polityki zagranicznej. To książka, której – według słów Józefa Czapskiego – żaden polityk polski nie może pominąć.

Wydanie opatrzone wstępem Kazimierza Michała Ujazdowskiego i przypisami Macieja Zakrzewskiego.


Adolf Bocheński (1909-1944), wybitny publicysta polityczny, czołowy myśliciel II RP. Jego erudycyjne książki i artykuły – publikowane przede wszystkim na łamach konserwatywnego „Buntu Młodych” – dotyczyły problematyki historyczno-politycznej, poruszały zagadnienia konstytucyjno-ustrojowe, a także kwestie polskiej polityki zagranicznej i racji stanu. Tym ostatnim poświęcone było najgłośniejsze dzieło Bocheńskiego Między Niemcami a Rosją (1937), uważane często za najwybitniejszy polski traktat geopolityczny. Podczas II wojny światowej – mimo problemów zdrowotnych, które zwalniały go ze służby wojskowej – Bocheński brał udział w walkach pod Narwikiem, uczestniczył w końcowym etapie kampanii francuskiej, razem z Brygadą Karpacką walczył w Libii i we Włoszech. Został dwukrotnie odznaczony Krzyżem Walecznych oraz Krzyżem Virtuti Militari. Zginął 22 lipca 1944 r., rozbrajając – na ochotnika - pole minowe pod Ankoną.


Książka wydana przez Ośrodek Myśli Politycznej i Fundację Pamięć i Tożsamość w ramach Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej (www.3989.pl), organizowanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Narodowe Centrum Kultury oraz. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


Zamówienia: sklepik@omp.org.pl i sklepik OMP –

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=1.

Cena wraz z przesyłką: 30 zł, 288 stron, miękka oprawa/


***

Nowość: „A kto chce być sługą”


XII tom wydany w serii OMP i Instytutu Pamięci Narodowej (oddział w Krakowie) „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL” pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka


Książka o ludziach, którzy tworzyli system komunistyczny i przyczynili się do jego długiego trwania w Polsce i całym tzw. bloku wschodnim: sowieckich przywódcach i oprawcach, szpiegach radzieckich służb specjalnych, liderach partii komunistycznej w Polsce, esbekach i ich agentach. Autorzy tekstów ukazują różne metody wprowadzania i utrwalania władzy "ludowej", a także kulisy jej upadku.


192 strony, miękka oprawa, cena: 30 zł wraz z przesyłką.

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl, lub na stronie:

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=8 (gdzie dostępne są pozostałe tomy z serii)


***

Już w październiku: Roger Scruton „Pożądanie”


Pierwszy tom w serii Kanon Współczesnej Filozofii


Jedna z najgłośniejszych prac wybitnego angielskiego filozofa i publicysty. To pełna odniesień do sztuki i literatury, filozoficzna opowieść o ludzkiej seksualności, jej przejawach w kulturze i związanych z nią obyczajowych i politycznych kontrowersjach.


Przekład: Tomasz Kuniński, tytuł oryginału: SEXUAL DESIRE. A MORAL PHILOSOPHY OF THE EROTIC


„W  coraz  mniejszym  stopniu  dostrzegamy  prawdziwą  moc  seksualnej namiętności,  w  której  dwoje  ludzi  całkowicie  oddaje  się  sobie nawzajem  i  staje  się jednym. Nowa moralność seksualna nie tylko zachwiała społeczeństwem i zagroziła jego reprodukcji, ale podważyła jeden z naszych najbardziej inspirujących  ideałów,  dzięki  któremu  w  poprzednich  pokoleniach niezliczona  liczba jednostek  nadawała  sens  swojemu  życiu.  Zastanawiając  się  nad tymi  zdumiewającymi  stratami,  zdecydowałem  się  napisać  tę  książkę  jako wyraz  uznania dla doświadczenia, które moje pokolenie, dążąc do niego i osiągając je jedynie w niewykształconej i nietrwałej formie, w końcu odrzuciło”.

(Z przedmowy do polskiego wydania)


„W  toku  mojej  argumentacji  chciałbym  wykazać,  dlaczego  pożądanie  seksualne  było  tak  często  uznawane  za  tajemnicze  lub  za paradoksalne.  Pokażę także,  że  w  poglądach  tych  można  znaleźć  coś  więcej,  niż jedynie  ziarnko prawdy. Przedstawię również filozoficzne uzasadnienie moralności seksualnej i udowodnię, że rozważań moralnych nie można oddzielić od samego aktu seksualnego, nie pozbawiając go przy tym jego szczególnego charakteru”.

(Z rozdziału I)


Roger Scruton, filozof, pisarz, kompozytor, publicysta, wydawca, profesor estetyki w Birkbeck College Uniwersytetu Londyńskiego (1971-1991) i filozofii w Uniwersytecie Bostońskim 1992-1994, wykładał m.in. w Princeton, Stanford, Louvain, Witwatersrand (RPA), Oslo, Bordeaux i Cambridge. Opublikował m.in.: The Meaning of Conservatism (1980, polskie wydanie Czym jest konserwatyzm?), A Short History of Modern Philosophy (1982), A Dictionary of Political Thought (1982), Kant (1983), Thinkers of the New Left (1986, polskie wydanie Intelektualiści nowej lewicy), Spinoza (1987), The Classical Vernacular: architectural principles in an age of nihilism (1995), Animal Rights and Wrongs (1996), An Intelligent Person's Guide to Philosophy (1996; polskie wydanie Przewodnik po filozofii dla inteligentnych), An Intelligent Person's Guide to Modern Culture (1998), powieści: Fortnight's Anger (1981), Francesca (1991), opery: The Minister (prawykonanie 1994).


Zamówienia: sklepik@omp.org.pl. Cena wraz z przesyłką: 50 zł (sugerowana cena w księgarniach – 59 zł). 488 stron, miękka oprawa, format 165x240.


***

Książki OMP do kupienia m.in. w:

- księgarni internetowej www.poczytaj.pl

- wybranych salonach Empik

- Księgarni Akademickiej w Krakowie – www.akademicka.pl

- Księgarni Powszechnej w Poznaniu – www.ksiegarniapowszechna.pl

- księgarni internetowej www.xlm.pl


***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl


- Piotr Koryś, „Dwa realizmy” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=333 (studium porównawcze realizmu politycznego endeków – na przykładzie Romana Dmowskiego, i konserwatystów – na przykładzie Adolfa Bocheńskiego)

- Remigiusz Witkowski, „Zmartwiony pesymista” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=334 (tekst o Wacławie A. Zbyszewskim)


***

Konferencja IDEA WŁADZY W POLSKIEJ TRADYCJI POLITYCZNEJ – Kraków, 22 października 2009


Przyjmujemy jeszcze zgłoszenia do udziału w konferencji Ośrodka Myśli Politycznej, organizowanej przy współpracy Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ. Liczba miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń (biuro@omp.org.pl). Po ich przyjęciu przekazujemy pozostałe informacje logistyczne. Udział jest bezpłatny


Sesja I  (10.00-11.45)

I RP CZYLI ANARCHIA?

- Włodzimierz Bernacki, Narodziny polskiej refleksji o władzy

- Tomasz Merta, Tradycje republikańskie I RP – przyczyna słabości władzy?

- Bogdan Szlachta, Konstruktywistyczna pułapka? Absolutystyczne koncepcje władzy w I RP

- Janusz Ekes, Siła państwa w refleksji obywateli Pierwszej Rzeczypospolitej

- Jan Filip Staniłko, Republikanizm I RP na tle europejskiej tradycji republikańskiej


Sesja II (12.00-13.30)

OPOZYCJA CZY PARTYCYPACJA?

POLACY WOBEC WŁADZY W CZASACH ZABORÓW I WIELKICH PRZEMIAN POLITYCZNYCH, SPOŁECZNYCH I KULTUROWYCH XIX I XX WIEKU

- Tomasz Gąsowski, Rząd Narodowy versus najezdniczy. Polacy wobec władzy w czasach rozbiorów (studium wybranych przypadków).

- Andrzej Waśko, Obraz władzy politycznej w literaturze polskiej czasów zaborów

- Michał Łuczewski, Polska lewica wobec władzy politycznej – oceny i koncepcje

- Piotr Koryś, Władza jako czynnik modernizacyjny. Polska perspektywa


Sesja III (14.00-15.15)

AUTORYTARYZM CZY DEMOKRACJA? WŁADZA W II RP

- Krzysztof Kawalec, Władza w II RP a spuścizna zaborów

- Andrzej Chojnowski, Władza w II RP – studium efektywności

- Maciej Marszał, U źródeł polskiego autorytaryzmu w Drugiej Rzeczypospolitej


Sesja IV (15.30-17.00)

POTRZEBĄ: REALIZM, WYBOREM: IDEALIZM?

WŁADZA W POLSKIEJ TRADYCJI A SKUTECZNOŚĆ POLITYCZNA I DUCHOWOŚĆ POLAKÓW

- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Modele władzy w polskiej tradycji politycznej a skuteczność Polski na arenie międzynarodowej

- Arkady Rzegocki, Modele władzy a zdolność definiowania i realizowania polskiej racji stanu

- Marek Cichocki, Podmiotowość a władza polityczna. Polskie dylematy

- Zbigniew Stawrowski, Religia i władza. Przypadek polski


Sesja V (17.15-19.00)

NOWE FORMY, STARE GRZECHY?

WŁADZA POLITYCZNA W PRL I III RP

- Rafał Matyja, Władza w PRL. Studium politologiczne

- Dariusz Gawin, Doświadczenie Solidarności – praprzyczyna kłopotów z władzą polityczną w III RP?

- Jadwiga Emilewicz, Władza w III RP a polska tradycja

- Zdzisław Krasnodębski, Republikanizm po komunizmie – utopia czy alternatywa?


Konferencja organizowana dzięki wsparciu Muzeum Historii Polski w ramach Programu Operacyjnego „Patriotyzm Jutra” ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


***

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej:

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP