Strona poświęcona Jerzemu Braunowi


Jerzy Braun (1901-1975), wybitny filozof, pisarz, scenarzysta i publicysta. Walczył jako ochotnik w wojnie polsko-bolszewickiej. W czasie II wojny był prezesem chrześcijańskiej Unii, jednej z najważniejszych i największych organizacji konspiracyjnych Polski podziemnej. Żołnierz Powstania Warszawskiego. W marcu 1945 r. stanął na czele Rady Jedności Narodowej, a od czerwca tego roku pełnił funkcję ostatniego Delegata Rządu RP na Kraj. W latach 1948-56 więziony przez komunistów, poddany brutalnym torturom, skazany na karę śmierci zamienioną na dożywocie. Po uwolnieniu brał udział w życiu umysłowym środowisk katolickich, współpracując m.in. z prymasem Stefanem Wyszyńskim. Ostatnie lata życia spędził w Rzymie. Krótkie omówienie myśli Brauna zawarte jest w tekście Macieja Urbanowskiego "Krakowscy twórcy literatury pięknej wobec problemów społecznych i politycznych w II RP"2006 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/