Strona główna | Czytelnia | Publikacje | Informator | Zarejestruj się | Zaloguj | Odzyskiwanie hasła | English Version
OMP

Główne Menu

Nasi autorzy

Strony tematyczne

Sklep z książkami OMP

Darowizny na rzecz OMP

Księgarnie z książkami OMP
Lista księgarń - kliknij

Autor i Tytuł:

Miłowit Kuniński - "Wiedza, etyka i polityka w myśli F. A. von Hayeka"


Redakcja/Tłumaczenie:


Status publikacji:


Rok wydania:

1999


Opis:


Spis treści

Podziękowania
Contents
Wstęp

Rozdział I: F. A. von Hayeka teoria umysłu i wiedzy

1.1. Zarys Hayekowskiej teorii umysłu
1.2
. Hayek a Locke
1.3. Hayek a Leibniz
1.4. Hayek a Gödel
1.5. Hayek a Kant
1.6. Hayek a Mach
1.7. Stanowisko Hayeka a teoria wiedzy niewyartykułowanej G. Ryle'a i M. Polanyi'ego

Rozdział II: F. A. von Hayeka filozofia nauki i krytyka socjologii wiedzy

2.1. Filozofia nauki w ujęciu Hayeka
2.1.1. Różne typy wyjaśniania a zróżnicowanie nauk
2.1.2. Wyjaśnianie zasady a eksplanacyjne i klasyfikacyjne funkcje modeli teoretycznych
2.2. Hayekowska krytyka socjologii wiedzy.
2.2.1. Metodologiczny status nauk społecznych w ujęciu F. A. von Hayeka
2.2.2
. Hayekowska krytyka socjologii wiedzy

Rozdział III: Teoria ładu samorzutnego i jej epistemologiczne podstawy

3.1. Ład egzogenny i endogenny. Taxis i kosmos
3.2. Ład w przyrodzie i społeczeństwie
3.2.1. Ład samorzutny a wyjaśnianie typu niewidzialna ręka

3.3
. Samoregulacja a ewolucja ładu samorzutnego
3.3.1
. Zagadnienie koordynacji działań ludzkich. Problem równowagi ekonomicznej
3.3.2 Hayekowska krytyka tradycyjnej koncepcji równowagi i jej teoretyczne przesłanki

3.3.3 Rola wiedzy w koordynowaniu działań. Konkurencja jako środek uzyskiwania wiedzy

3.4.1 Ład samorzutny w ujęciu ewolucjonistycznym

3.4.2. Ewolucja społeczna jako ewolucja reguł zachowania się
3.4.3. Ewolucjonizm a relacje między naturą i kulturą

Rozdział IV: Etyka i metaetyka Friedricha A. von Hayeka

4.1. Etyka w ujęciu Hayeka 4.1.1. Zagadnienie podmiotu moralnego
4.1.1.1. Podmiot moralny jako warunek trwałości wspólnoty politycznej
4.1.1.2 . Podmiot moralny w ujęciu Kanta i Rawlsa
4.1.1.3. Podmiot moralny a poziom przedpolityczny w ujęciu F. A. von Hayeka
4.1.1.3.1. Miejsce wolności "wewnętrznej" w etyce F. A. von Hayeka
4.1.1.4. Podmiot moralny a podmiot polityczny w filozofii społecznej F. A. von Hayeka
4.2. Metaetyka F. A. von Hayeka
4.2.1. Zagadnienie innowacji moralnej
4.2.2. Generalizacja w etyce
4.2.3. Problem niewspółmierności wartości w liberalizmie
Dodatek
Algorytmiczny liniowy model podmiotu moralnego
Automat moralny

Rozdział V: Ład polityczny: między samorzutnością a kontrolą. Hayekowska pozytywna krytyka demokracji

5.1. Pomieszanie porządków: legislatywa w roli egzekutywy
5.2. Prawo jako wola suwerena
5.3. Cnoty i interesy
5.4. Nowy dylemat Hobbesowski

Zakończenie - Fragment "Zakończenia" - kliknij
Bibliografia
Summary


Okładka:Typ publikacji:

Biblioteka Myśli Politycznej


Drukuj | Wyślij | Hits: 7278 |

 
Wygląd strony oparty systemie tematów AutoTheme
Strona wygenerowana w czasie 0,084516 sekund(y)