Informator OMP z dnia środa, 24 lutego 2010
Numer wydania: 83Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 24 lutego 2010


***

- nowości na stronie www.omp.org.pl: teksty Przemysława Żurawskiego vel Grajewskiego, Łukasza Warzechy i Aleksandra Surdeja

- dyskusja „Dokąd zmierza Ukraina? Krajobraz po wyborach” (2 marca 2010)

- nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej – wybór pism Zygmunta Miłkowskiego

- Włodzimierz Jurasz (Dziennik Polski) o „Rzeczpospolitej 1989-2009”

- 1 % podatku dla OMP – prosimy o wsparcie


***

Nowości na stronie www.omp.org.pl

- Przemysław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki), „Czy Unia Europejska może/powinna mieć spójną politykę wobec USA?” - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=762

- Łukasz Warzecha („Fakt”), „Ameryka w odwrocie od Europy – perspektywa stosunków transatlantyckich” –http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=761

- Aleksander Surdej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), recenzja książki Giandomenico Majone, „Europe as the Would-be-World Power. The EU at Fifty”- http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=760


***

Dyskusja: „Dokąd zmierza Ukraina?” – zaproszenie (Kraków, 2 marca 2010)

Ośrodek Myśli Politycznej i Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ zapraszają na dyskusję: DOKĄD ZMIERZA UKRAINA? KRAJOBRAZ PO WYBORACH. Wezmą w niej udział red. Andrzej Brzeziecki („Nowa Europa Wschodnia”, „Tygodnik Powszechny”), dr Stanisław Górka (Instytut Europeistyki UJ) i europoseł Paweł Kowal (przewodniczący delegacji Parlamentu Europejskiego w czasie wyborów na Ukrainie). Będą oni szukać odpowiedzi na pytania: Czy zwycięstwo W. Janukowycza to triumf Rosji? / Czy UE ma pomysł na  relacje z Ukrainą? / Czy Ukraina może być sojusznikiem Polski? Zapraszamy do Audytorium Maximum UJ, ul. Krupnicza 35 (sala wystawowa A) we wtorek, 2 marca (wtorek), o godzinie 18.00. 


***

Nowość: Zygmunt Miłkowski „Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym”

W serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ukazał się wybór pism jednego z najważniejszych polskich myślicieli czasów zaborów, Zygmunta Miłkowskiego, znanego pisarza (piszącego pod pseudonimem Teodor Tomasz Jeż), demokraty i uczestnika prac na rzecz odzyskania niepodległości. Odegrał on znaczącą rolę w życiu emigracji polskiej w zachodniej Europie w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku. Uchodzi także za jednego z inicjatorów powstania ruchu endeckiego, choć z czasem poróżnił się z nim, krytykując nazbyt, jego zdaniem, ugodową politykę R. Dmowskiego wobec Rosji. W tomie znalazły się m.in. kluczowa polityczna rozprawa Miłkowskiego – „Rzecz o obronie czynnej i skarbie narodowym” (wersja z 1910 r.), fragmenty „Sylwet emigracyjnych”, poświęconych czołowych postaciom emigracji połowy XIX wieku oraz pisma na temat relacji polsko-ukraińskich (ruskich) i miejsca Serbii w polityce europejskiej w XIX wieku. Autorem wyboru i wstępu jest dr Piotr Koryś z Uniwersytetu Warszawskiego. Książkę można nabyć u wydawcy: sklepik@omp.org.pl oraz w sklepiku OMP - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=2. Cena - 35 zł wraz z przesyłką (368 stron, twarda oprawa).

Biogram Miłkowskiego dostępny jest na stronie Polskie Tradycje Intelektualne - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=96


***

Red. Włodzimierz Jurasz o książce OMP „Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?”

Polecamy recenzję na stronach „Dziennika Polskiego”: http://www.dziennik.krakow.pl/pl/aktualnosci/opinie/995958-rzeczpospolita-bez-pomyslu.html


***

1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie


Od grudnia 2004 Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) jest organizacją pożytku publicznego. Od 1992 lat - poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną - propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 100 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Status organizacji pożytku publicznego daje możliwość wsparcia naszej działalności 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości i poinformowanie o niej znajomych.

Poniżej przedstawiamy sposób dokonania wpłaty i jej rozliczenia z urzędami podatkowymi.

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


- Jak obliczyć 1 proc.?

Należny fiskusowi podatek (w PIT-36 - pole 180, w PIT-37 - pole 112) dzieli się przez 100. Wyliczoną kwotę wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

- Jak przekazać 1 proc.?

Środki na konto organizacji pożytku publicznego przekazują Urzędy Skarbowe. Dlatego trzeba wypełnić w PIT trzy pola:  1. nazwa organizacji (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124):


Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ  1. numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125)


nr KRS 0000076016  1. przekazywana kwota (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126)


- Co dalej?

Wypełniony formularz składa się osobiście lub wysyła do Urzędu Skarbowego. 


***

Strona o polskiej myśli politycznej – www.polskietradycje.pl


***

Nowość „Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?”

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=132


***

Książki OMP w 2009 r. – podsumowanie - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=11&pid=225


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki * Dariusz Gawin * Dariusz Karłowicz * Jacek Kloczkowski * Zdzisław Krasnodębski * Miłowit Kuniński * Ryszard Legutko

* Rafał Matyja * Czesław Porębski * Bogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP