Informator OMP z dnia wtorek, 21 października 2008
Numer wydania: 54


Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 21 października 2008

***

- IV edycja akcji OMP i Muzeum Powstania Warszawskiego LEKCJA O POWSTANIU – zaproszenie
- nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej, Adam Wawrzyniec Rzewuski „O formie rządu republikańskiego”
- nowość w Bibliotece Myśli Politycznej, Kazimierz Michał Ujazdowski „Batalia o instytucje”
- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl: analizy geopolityki I RP, polityki Adama Czartoryskiego i koncepcji integracji europejskiej w powojennej myśli polskiej

***

LEKCJA O POWSTANIU, IV edycja

Ośrodek Myśli Politycznej we współpracy z Muzeum Powstania Warszawskiego (www.1944.pl) zaprasza szkoły do udziału w czwartej edycji ogólnopolskiej akcji LEKCJA O POWSTANIU. Ma ona popularyzować wiedzę o jednym z najważniejszych i najtragiczniejszych wydarzeń w dziejach Polski. W ciągu trzech miesięcy (listopad, grudzień 2008, styczeń 2009) wykładowcy m.in. z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Instytutu Pamięci Narodowej, Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i Ośrodka Myśli Politycznej przeprowadzą w 50 szkołach średnich na terenie całego kraju lekcję (2 x 45 minut) poświęconą Powstaniu Warszawskiemu, jego przyczynom, przebiegowi i skutkom oraz roli pamięci o nim we współczesnej Polsce.
W dotychczasowych trzech edycjach akcji, przeprowadzonych w latach 2005-2008 r., wzięło udział ok. 150 szkół, m.in. z Wrocławia, Wałbrzycha, Grudziądza, Torunia, Chełma, Biłgoraju, Lublina, Myślenic, Krakowa, Rabki-Zdroju, Olkusza, Ostrołęki, Wyszkowa, Opola, Gogolina, Kędzierzyna-Koźle, Mielca, Sanoku, Rzeszowa, Tarnobrzegu, Łomży, Białegostoku, Gdańska, Chorzowa, Częstochowy, Wodzisławia Śl., Dąbrowy Górniczej, Raciborza, Częstochowy, Zabrza, Sosnowca, Gliwic, Kielc, Elbląga, Olsztyna, Konina, Piły, Szczecinka, Nowego Sączu, Malborka, Skarżyska-Kamiennej, Bochni, Sanoka, Rzeszowa, Pisza, Skierniewic.
Udział szkół w przedsięwzięciu jest bezpłatny. Organizatorzy proszą jedynie o zapewnienie sali i publiczności.
Zgłoszenia szkół do udziału w akcji przyjmowane będą do 30 października. Prosimy je wypełnić i odesłać na adres: Ośrodek Myśli Politycznej, skrytka pocztowa 322, 30-960 Kraków 1. Zgłoszenia można także przesyłać faksem 12 632-33-62 i pocztą elektroniczną lekcja@omp.org.pl. Możemy przesłać Państwu formularz w wersji elektronicznej. Prosimy jedynie o zgłoszenie zapotrzebowania.
Z powodów organizacyjnych w akcji może wziąć udział jedynie 50 szkół. Organizatorzy rezerwują sobie prawo ich wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 7 listopada. Wtedy też zostaną ustalone konkretne terminy przeprowadzenia poszczególnych lekcji. W przypadku pytań, prosimy o kontakt: lekcja@omp.org.pl.
Do współpracy w akcji zapraszamy także organizacje młodzieżowe i organizacje pozarządowe.

***

Nowość w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

Adam Wawrzyniec RZEWUSKI, O formie rządu republikańskiego myśli Jeden z najciekawszych osiemnastowiecznych polskich traktatów o polityce, prezentujący republikańską koncepcję ustrojową, nawiązującą do idei J. J. Rousseau i rodzimych tradycji. Wstęp napisał prof. Włodzimierz Bernacki. Cena 30 zł (wraz z przesyłką), sklepik@omp.org.pl

***

Nowość w Bibliotece Myśli Politycznej

Kazimierz Michał UJAZDOWSKI, Batalia o instytucje Książka o polskiej polityce, ustroju państwa, pamięci historycznej i tożsamości narodowej, analizowanych z pozycji konserwatywnych. Autor nawiązuje do tradycji polskiego konserwatyzmu, ale szuka dla niego nowoczesnej formuły, odpowiadającej wyzwaniom stojącym przed współczesną Polską. Cena 25 zł (wraz z przesyłką), sklepik@omp.org.pl

***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

1) Przemysław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki), „Geopolityka I Rzeczpospolitej”
2) Radosław Żurawski vel Grajewski (Uniwersytet Łódzki), „Gry dyplomatyczne księcia Adama Czartoryskiego”
3) Krzysztof Szczerski (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), „Integracja europejska w polskiej refleksji politycznej po II wojnie światowej”
Teksty rozwijają tezy referatów wygłoszonych na konferencji „Tradycje polskiej geopolityki” (Kraków, 17 X 2008). Ukażą się w książce „Przeklęte miejsce w Europie? Dylematy polskiej geopolityki” w serii „Polskie Tradycje Intelektualne”.

***

Premiery książek OMP – jesień/zima 2008

1) Seria KANON WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII

Roger SCRUTON, Pożądanie

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek ostatnich dziesięcioleci, napisana przez wybitnego angielskiego konserwatystę, który daje w niej odpór libertariańskiej filozofii, oskarżanej przez niego o spowodowanie, że „coraz więcej dzieci rodzi się z nieprawego łoża lub jest zabijana przed narodzeniem; małżeństwa zawierane są coraz rzadziej, a rozwody stały się bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek przedtem; homoseksualizm został uznany za normę, a pedofilii, choć ciągle ogólnie potępianej, sprzyja się ukradkiem”.

2) seria BIBLIOTEKA MYŚLI POLITYCZNEJ

Zdzisław KRASNODĘBSKI, Upadek idei postępu

Analiza jednej z kluczowych idei politycznych, filozoficznych i kulturowych ostatnich stuleci, będącej przedmiotem wielu wielkich debat intelektualnych z udziałem najwybitniejszych myślicieli różnych epok.

Rafał MATYJA, Państwo czyli kłopot

Książka o polskiej polityce po 1989 r., ukazująca spór o III i IV Rzeczpospolitą, patologie i słabości życia politycznego i debaty publicznej, oraz wskazująca drogi naprawy państwa i odrodzenia myśli politycznej.

Bogdan SZLACHTA, Szkice o konserwatyzmie

Zbiór tekstów, w których autor ukazuje założenia, dylematy i paradoksy myśli konserwatywnej oraz analizuje stanowiska czołowych polskich i zagranicznych myślicieli tego nurtu.

Przemysław ŻURAWSKI VEL GRAJEWSKI, Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004

Wszechstronna, przeprowadzona z rozmachem analiza jednego z najważniejszych obszarów polityki międzynarodowej, ukazująca toczącą się na forum publicznym i w zaciszu gabinetów grę dyplomatyczną oraz czynniki przesądzające o stanowiskach jej głównych uczestników, ich słabościach i atutach.

3) Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ

Hieronim KAJSIEWICZ, O duchu rewolucyjnym

Wybór pism jednego z najbardziej kontrowersyjnych polskich myślicieli XIX wieku, krytyka idei rewolucyjnych i liberalizmu.

Aleksander REMBOWSKI, Konfederacja i rokosz

Poświęcona rozwiązaniom ustrojowym I RP znakomita praca czołowego przedstawiciela warszawskiej szkoły historycznej, stanowiąca polemiczną odpowiedź na wiele tez stawianych przez krakowskich „stańczyków”.

Władysław KONOPCZYŃSKI, O wartość naszej spuścizny dziejowej

Wybór pism wybitnego historyka, ukazujący jego refleksję na temat polskich dziejów i tradycji politycznej, a także rzeczywistości II RP.

Leszek GEMBARZEWSKI, Monarchia narodowa

Wybór pism jednego z najbardziej znanych zwolenników monarchii w Polsce międzywojennej, krytyka egalitarnych tendencji systemów demokratycznych, próbującego dokonać syntezy monarchizmu i nacjonalizmu.

Julian KLACZKO, Dwaj kanclerze. Studia dyplomatyczne

Tom zawiera najważniejsze książki w dorobku jednego z najsłynniejszych w dziewiętnastowiecznej Europie publicystów, wielkiego krytyka ówczesnej polityki niemieckiej i rosyjskiej.

4) Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE

Przeklęte miejsce w Europie? Dylematy polskiej geopolityki

Studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX.

5) Seria Z ARCHIWÓW BEZPIEKI – NIEZNANE KARTY PRL

- Partia z narodem, naród z Kościołem

- W służbie komunie

- Czerwone szwadrony postępu

***

Strony autorów OMP

*Marek A. Cichocki

*Dariusz Gawin

*Dariusz Karłowicz

*Jacek Kloczkowski

*Zdzisław Krasnodębski

*Miłowit Kuniński

*Ryszard Legutko

*Rafał Matyja

*Czesław Porębski

*Bogdan Szlachta
Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP