Strona poświęcona Karolowi L. Konińskiemu


Karol Ludwik Koniński (1891-1943), krakowski krytyk literacki, prozaik i publicysta, związany z nurtem narodowym i katolickim. Autor szkiców literackich, opowiadań (Straszny czwartek w domu pastora 1939), dzienników filozoficznych (Nox atra 1961, Ex labyrintho 1962) i publicystyki Politycznej, publikowanej m.in. na łamach „Głosu Narodu” i „Trybunie Narodu”. Krótkie omówienie myśli Konińskiego zawarte jest w tekście Macieja Urbanowskiego "Krakowscy twórcy literatury pięknej wobec problemów społecznych i politycznych w II RP"2006 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/