Informator OMP z dnia sobota, 13 grudnia 2008
Numer wydania: 55


Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 13 grudnia 2008

***
- nowe teksty na stronach www.omp.org.pl i www.polskietradycje.pl
- nowości książkowe OMP w seriach „Biblioteka Myśli Politycznej” i „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”: Bogdan Szlachta, Przemysław Żurawski vel Grajewski i inni…
- nowy numer „Nowej Europy” – pisma Centrum Europejskiego Natolin i OMP
- zapowiedzi: antologia myśli antykomunistycznej II RP
- nowe konto OMP

***
Nowe teksty myślicieli z czasów II RP na stronie www.polskietradycje.pl
m.in.
- Leon Kozłowski „Półksiężyc i gwiazda czerwona”
- Bohdan Wasiutyński „Kryzys demokratyzmu”

***
Nowy tekst na stronie www.omp.org.pl
- Andrzej Nowak (redaktor naczelny „Arcan”), „Geopolityczne koncepcje Józefa Piłsudskiego”

***
Nowości w Bibliotece Myśli Politycznej
Bogdan SZLACHTA, „Szkice o konserwatyzmie”
Książka ukazująca założenia, dylematy i paradoksy myśli konserwatywnej. Autor przedstawia rozważania konserwatystów na temat problemu wolności politycznej, idei modernizacji, koncepcji prawa naturalnego, doktryny liberalnej i patriotyzmu polskiego. Analizuje również stanowiska czołowych polskich i zagranicznych myślicieli tego nurtu, m.in. Edmunda Burke’a, Stanisława Koźmiana, Adama Czartoryskiego, Juliana Dunajewskiego i Stanisława Tarnowskiego.
Cena w sklepiku OMP – 30 zł (sugerowana cena detaliczna w księgarniach: 35 zł). Zamówienia: sklepik@omp.org.pl; 448 stron, miękka oprawa
Przemysław ŻURAWSKI VEL GRAJEWSKI, „Polityka Unii Europejskiej wobec Rosji a interesy Polski 1991-2004”
Wszechstronna, przeprowadzona z rozmachem analiza jednego z najważniejszych obszarów polityki międzynarodowej, ukazująca toczącą się na forum publicznym i w zaciszu gabinetów grę dyplomatyczną oraz czynniki przesądzające o stanowiskach jej głównych uczestników, ich słabościach i atutach.
Cena w sklepiku OMP - 45 zł wraz z przesyłką (twarda oprawa, 736 stron).

***
Nowości w serii „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL”

„Partia z narodem, naród z Kościołem”
VIII tom w serii OMP i IPN pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka
„W Zapiskach więziennych sporządzanych w czasie internowania Prymas Tysiąclecia, kard. Stefan Wyszyński, zanotował: „źle się wyrzekać buntu przeciw łotrom”. Kościół polski w swej masie buntował się przeciw brunatnym i czerwonym łotrom od chwili przekroczenia naszych granic przez żołnierzy Wehrmachtu na zachodzie i sołdatów Armii Czerwonej na wschodzie. W cieniu krzyża znajdowały schronienie i otuchę kolejne pokolenia walczące o niepodległą Polskę. Dlatego duchowni byli tak znienawidzonym przeciwnikiem. Komunistów do zwalczania Kościoła pchało nie tylko dążenie do usunięcia poglądów odmiennych od marksizmu, ale przede wszystkim chęć zlikwidowania ostatniego bastionu wolności i niezależności od czerwonej dyktatury. Prezentowane artykuły ukazują zróżnicowane działania reżimu przeciwko Kościołowi”. Ze Wstępu
176 stron, miękka oprawa; cena w sklepiku OMP – 25 zł (wraz z przesyłką)
„W służbie komuny”
9. tom w serii OMP i IPN pod red. Filipa Musiała i Jarosława Szarka
Książka o kulisach Okrągłego Stołu, działalności Wojskowych Służb Informacyjnych w III RP, metodach walki z lustracją, komunistycznej cenzurze, sukcesach esbeków po 1989 r., związkach liderów PRL z enerdowskimi i sowieckimi służbami bezpieczeństwa i aparatem władzy.
Cena w sklepiku OMP – 25 zł wraz z przesyłką (160 stron, miękka oprawa)

***
Nowość OMP i WSB-NLU
Maria Nowina Konopka „Rola internetu w rozwoju demokracji w Polsce”

Autorka pionierskiej pracy ukazuje rolę Internetu w polskim życiu politycznym. Przedstawia jego znaczenie dla funkcjonowania najważniejszych instytucji państwowych i partii politycznych. Analizuje także obywatelską aktywność polityczną, której areną jest Internet.
Tom wydany we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu-National-Louis University i Wydawnictwem Dante.
Cena w sklepiku OMP – 30 zł (sugerowana cena detaliczna w księgarniach: 35 zł). Zamówienia: sklepik@omp.org.pl; 304 strony, miękka oprawa


***

Nowy numer „Nowej Europy” (nr 7, II/2008)
Ukazał się kolejny numer „Nowej Europy”, pisma wydawanego przez Centrum Europejskie Natolin we współpracy z OMP. Jest on poświęcony prawu prywatnemu w Unii Europejskiej, analizowanemu pod kątem zachodniej tradycji prawnej i współczesnych trendów w tej dziedzinie. Autorzy ukazują kontrowersje, jakie towarzyszą wielu regulacjom prawnym UE i wskazują na obszary, w których spory polityczne, społeczne i kulturowe mają szczególne znaczenie dla tworzenia prawa europejskiego. Debata o prawie prywatnym daleko bowiem wykracza poza zwykłe ramy prawniczych dyskusji, dotycząc wartości, na jakich opiera się cały proces integracji europejskiej.
Cena w sklepiku OMP – 25 zł. Zamówienia: sklepik@omp.org.pl; 368 stron, miękka oprawa.


***
Wkrótce w serii Polskie Tradycje Intelektualne: książka o antykomunizmie w II RP

Już niebawem ukaże się wybór tekstów wybitnych publicystów i uczonych z czasów II RP, analizujących założenia teoretyczne i próby wcielenia w życie idei komunistycznych, zwłaszcza na przykładzie rewolucji bolszewickiej i rzeczywistości sowieckiej. "W obronie niepodległości. Antykomunizm w II Rzeczpospolitej" to kolejny tom w serii "Polskie Tradycje Intelektualne".
Wśród prezentowanych tekstów znajdą się fragmenty artykułów i książek m.in. Romana Dmowskiego, Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, kard. Stefana Wyszyńskiego, arcb. Józefa Teodorowicza, Stanisława Cata-Mackiewicza, Mariana Zdziechowskiego, Leona Wasilewskiego, ks. Antoniego Szymańskiego, Stanisława Kutrzeby, Jerzego Brauna, Stanisława Grabskiego, Władysława Leopolda Jaworskiego i wielu innych wybitnych myślicieli II RP.
Antologia powstała we współpracy z krakowskim oddziałem IPN. Jej redaktorami są Jacek Kloczkowski i Filip Musiał.

***
Nowe konto OMP: PKO SA 41 1240 4533 1111 0000 5430 8251

***
Strony autorów OMP

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP