Informator OMP z dnia wtorek, 30 marca 2010
Numer wydania: 86Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 30 marca 2010


***

- nowy tekst na stronie www.omp.org.pl – Rafał Matyja o ideowych korzeniach polskiej prawicy

- „Geopolityka i zasady” – już w księgarniach

- 1 % podatku dla OMP


***

Nowość na stronie www.omp.org.pl 

Na stronie http://www.omp.org.pl umieściliśmy tekst o ideowych korzeniach polskiej prawicy - tej współczesnej, szukającej z różnym skutkiem inspiracji w dorobku myślicieli II RP. Napisał go Rafał Matyja (autor "Konserwatyzmu po komunizmie" i wydanych przez OMP "Państwa czyli kłopotu" i "Państwowość PRL"). Artykuł przeczytać można także w tomie "Geopolityka i zasady". Bezpośredni link - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=763


***

Premiera „Geopolityka i zasady”


"Geopolityka i zasady" – 10. książka w serii „Polskie Tradycje Intelektualne” – inspirowane myślą Adolfa Bocheńskiego studia współczesnych politologów, historyków i publicystów poświęcone polskiej myśli geopolitycznej i konserwatyzmowi – ich założeniom ideowym i kluczowym dylematom w XX wieku. Współwydawcą książki jest Fundacja Pamięć i Tożsamość.

Książka wydana w ramach Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej - Zaczęło się w Polsce (www.3989.pl), organizowanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

288 stron, miękka oprawa, zamówienia: sklepik@omp.org.pl – cena 30 zł wraz przesyłką (inne książki z serii PTI do nabycia w sklepiku OMP - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=9)


Spis treści:

Jacek Kloczkowski, Wprowadzenie

CZĘŚĆ I: GEOPOLITYKA

Przemysław Żurawski vel Grajewski, Dynamizm geopolityki. Porównanie położenia międzynarodowego II i III Rzeczypospolitej

Marek Kornat, Spor o polską rację stanu w roku 1937

Maciej Zakrzewski, Droga do Libourne. Stanisław Cat Mackiewicz a polityka zagraniczna II Rzeczypospolitej

Rafał Habielski, „Tytuł pozostaje ten sam”. O powinowactwach geopolitycznych grupy „Buntu Młodych” i „Kultury”

Krzysztof Mazur, Geopolityka w myśli politycznej ruchu społecznego Solidarność w latach 1980-1981

Piotr Bajda, Geopolityczne znaczenie Europy Środkowej – zaniedbane sąsiedztwo

Arkady Rzegocki, Optymizm nie zastąpi nam racji stanu

CZĘŚĆ II: ZASADY

Włodzimierz Bernacki, Konserwatyzm a realizm polityczny

Piotr Koryś, Dwa realizmy. Paradygmat realizmu politycznego konserwatyzmu i nacjonalizmu polskiego w poglądach Adolfa Bocheńskiego

Krzysztof Kawalec, Konserwatyści w II Rzeczypospolitej. Nurt polityczny czy grupa nacisku?

Andrzej Chojnowski, Konserwatyści w Drugiej Rzeczypospolitej – czyli o problemie tożsamości

Rafał Matyja, Prawica w pułapce pamięci?


***

OMP w serwisach Facebook – Twitter – Youtube

http://www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

http://www.twitter.com/OMPkrakow

www.youtube.com/OsrodekMysli

www.polskietradycje.pl


***

1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie


Od grudnia 2004 Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) jest organizacją pożytku publicznego. Od 1992 lat - poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną - propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 100 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Status organizacji pożytku publicznego daje możliwość wsparcia naszej działalności 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości i poinformowanie o niej znajomych.

Poniżej przedstawiamy sposób dokonania wpłaty i jej rozliczenia z urzędami podatkowymi.

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


- Jak obliczyć 1 proc.?

Należny fiskusowi podatek (w PIT-36 - pole 180, w PIT-37 - pole 112) dzieli się przez 100. Wyliczoną kwotę wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

- Jak przekazać 1 proc.?

Środki na konto organizacji pożytku publicznego przekazują Urzędy Skarbowe. Dlatego trzeba wypełnić w PIT trzy pola:  1. nazwa organizacji (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124):


Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ  1. numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125)


nr KRS 0000076016  1. przekazywana kwota (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126)


- Co dalej?

Wypełniony formularz składa się osobiście lub wysyła do Urzędu Skarbowego. 


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki * Dariusz Gawin * Dariusz Karłowicz * Jacek Kloczkowski * Zdzisław Krasnodębski * Miłowit Kuniński * Ryszard Legutko

* Rafał Matyja * Czesław Porębski * Bogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP