Informator OMP z dnia niedziela, 09 sierpnia 2009
Numer wydania: 70Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 10 sierpnia 2009


***

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (teksty o racji stanu, mitach historycznych III RP i polityce historycznej)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (Paweł Popiel, Marian Zdziechowski, Roman Dmowski, Hieronim Kajsiewicz)

- sierpniowa nowość (seria: Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL): Na szlaku niepodległości

- sierpniowa nowość (seria: Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej): Marian Zdziechowski Od Petersburga do Leningrada

- zapowiedź: Paweł Popiel Pamiętniki


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Filip Musiał (IPN Kraków, członek OMP), Mity historyczne, mity polityczne (tekst przygotowany do pracy zbiorowej Rzeczpospolita 1989-2009: zwykłe państwo Polaków?,OMP, premiera – jesień 2009) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=748  

- Arkady Rzegocki (Wydział Prawa i Administracji UJ, członek zarządu OMP), Optymizm nie zastąpi nam racji stanu (tekst powstał w ramach programu upamiętniającego 100. rocznicę urodzin Adolfa Bocheńskiego, współorganizowanego z Narodowym Centrum Kultury i Fundacją Pamięć i Tożsamość) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=749

- Remigiusz Witkowski (historyk, nauczyciel i publicysta ze Zduńskiej Woli), Historia, pamięć i polityka - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=747


***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl

Zapraszamy do lektury kolejnych tekstów klasyków polskiej myśli politycznej zamieszczonych na stronie www.polskietradycje.pl. Tym razem proponujemy artykuły poświęcone:


kwestii obowiązków względem sprawy narodowej i wymogom, jakie powinna spełniać reprezentacja polityczna narodu (w ujęciu z lat 70. XIX w. – Pawła Popiela, konserwatysty, i z drugiej dekady XX w. – Romana Dmowskiego, narodowego demokraty)

- Paweł Popiel, „O wyborach. List do Stanisława Koźmiana” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=323

- Roman Dmowski,  „Wewnętrzna polityka narodowa” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=325


relacji między religią, polityką i wychowaniem (również widzianych w dwojakiej perspektywie, dziewiętnastowiecznej – Hieronima Kajsiewicza, słynnego kaznodziei, i dwudziestowiecznej – Mariana Zdziechowskiego, konserwatysty)

- Hieronim Kajsiewicz, „Kazanie o rządach Opatrzności” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=324

- Marian Zdziechowski, Wychowanie a religia - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=322


zagadnieniu rozwodów, ich prawnego i moralnego wymiaru, których rozważanie jest dla autora tekstu – znanego konserwatysty, piszącego ów tekst w 1844 r. (21 lipca, w dniu swoich 37 urodzin) – okazją do zaprezentowania uwag o tym, na czym jego zdaniem powinna się zasadzać cywilizacja, jeśli chce uniknąć rozprzężenia, a może nawet upadku

- Paweł Popiel, „List do Józefa Kremera” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=326


*** 

Sierpniowa premiera w serii Z ARCHIWÓW BEZPIEKI. NIEZNANE KARTY PRL – Na szlaku niepodległości

Na szlaku niepodległości to książka o ludziach, którzy stawiali czoła reżimowi komunistycznemu nawet w okresach jego największej potęgi. Za swą walkę często płacili najwyższą cenę. Naukowcy z IPN przedstawiają historie ukazujące grozę czerwonego terroru, o którego skali rzadko się teraz mówi. Chętniej bowiem wspomina się obecnie paradoksy i absurdy życia w PRL. O wiele rzadziej mówi się o bohaterach z AK trafiających po wojnie do komunistycznych więzień i skazywanych na karę śmierci za wierność idei niepodległej Polski. Zapomina się o poddawanych represjom opozycjonistach rzucających wyzwanie totalitarnej machinie na długo przed powstaniem „Solidarności”. Losy tych ludzi  wskazują dobitnie, że komunizm w polskim wykonaniu był systemem zbrodniczym, wobec którego nie wolno stosować taryfy ulgowej tylko dlatego, że przez swą nieudolność w wielu sferach łatwo stawał się przedmiotem żartów. Zbyt często był to bowiem śmiech przez łzy…

XI tom w serii pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka, wydawanej przez OMP i IPN – oddział w Krakowie.

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl (cena wraz z przesyłką 30 zł; 208 stron, miękka oprawa; zamówienia będą realizowane od 1 września)


***

Sierpniowa premiera w serii BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ – Marian Zdziechowski Od Petersburga do Leningrada

Jedno z najważniejszych dzieł antykomunistycznego nurtu polskiej myśli politycznej, będące erudycyjną krytyką rzeczywistości bolszewickiej, analizowanej na szerokim tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XIX i początku XX wieku, które doprowadziły do triumfu komunistów w Rosji i powstania pierwszego totalitarnego reżimu w Europie.

Wstęp: prof. Jan Skoczyński (UJ), przypisy: dr Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś (UJ).

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl (cena wraz z przesyłką 35 zł; 272 strony, twarda oprawa; zamówienia będą realizowane od 1 września).

Biogram i teksty Mariana Zdziechowskiego są dostępne na stronie Polskie Tradycje Intelektualne: http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=121.


W przygotowaniu są kolejne tomy w serii, m.in.:

- Henryk Rzewuski, Wędrówki umysłowe. Mieszaniny obyczajowe

- Józef Supiński, Wybór pism

- Władysław Spasowicz, Liberalizm i narodowość. Wybór pism

- Stanisław Tarnowski, Królowa opinia. Wybór pism

- Zygmunt Miłkowski,Rzecz o obronie czynnej i o skarbie narodowym


Poprzednie tomy z serii:

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=2


***

Zapowiedź: Paweł Popiel Pamiętniki

Już jesienią w Bibliotece Klasyki Polskiej Myśli Politycznej ukażą się wspomnienia wybitnego myśliciela konserwatywnego, ukazujące przemiany polityczne, społeczne i kulturowe dokonujące się w XIX wieku. Popiel opisuje i analizuje procesy i wydarzenia, których był uczestnikiem i świadkiem, m.in. powstanie listopadowe, rabację galicyjską, Wiosnę Ludów, powstanie styczniowe. Charakteryzuje również politykę francuską, niemiecką, austriacką, angielską i rosyjską oraz dyskusję o władzy świeckiej papieża i spory polityczne z doby autonomii galicyjskiej. Jego Pamiętniki przedstawiają narodziny i ewolucję polskiego konserwatyzmu, pozwalając współczesnemu czytelnikowi zrozumieć jego specyfikę. W tomie znajdą się także wybrane teksty polityczne Popiela.

W 2001 r. nakładem OMP ukazał się wybór pism tego myśliciela pt. Choroba wieku (http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=38), zaś w 2006 r. poświęcona mu monografia Wolność i porządek, autorstwa Jacka Kloczkowskiego (http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=127).

Biogram i pisma Popiela można znaleźć na stronach http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=73 i http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=65.


***

Recenzja książki Dariusza Gawina Granice demokracji liberalnej w portalu www.netbird.pl

http://publicystyka.netbird.pl/a/984/17123,1


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP