Informator OMP z dnia piątek, 20 sierpnia 2010
Numer wydania: 94Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 20 sierpnia 2010


- nowe teksty na stronie – www.omp.org.pl (Adam Burakowski i Łukasz Warzecha)

- nowe teksty na stronie – www.polskiewyzwania.pl

- nowości książkowe sierpnia (wybór pism Józefa Supińskiego, dwa tomy w serii „Z archiwów bezpieki” oraz „Władza w polskiej tradycji politycznej”

- „Polityka dla dorosłych” - audycja OMP w Radiu Kraków


***

Dziękujemy za wsparcie działalności OMP 1 % podatku. Państwa pomoc jest bezcenna dla rozwoju naszej oferty programowej. Już niebawem będziemy mogli poinformować o nowych inicjatywach edukacyjnych i badawczych. Pracujemy również nad nową stroną internetową OMP, która – mamy nadzieję - umożliwi lepszy dostęp do artykułów i innych materiałów tam umieszczonych. W kolejnych Informatorach będziemy przedstawiać szczegóły tych projektów.


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl

- Adam Burakowski (Instytut Studiów Politycznych PAN), Na ile Rumunia może być partnerem Polski

- Łukasz Warzecha (dziennik „Fakt”), Polityka zagraniczna a uwarunkowania wewnętrzne

Teksty pochodzą z książki o sytuacji geopolitycznej Polski, którą opublikujemy jesienią.


***

Nowe teksty na stronie www.polskiewyzwania.pl

- Marcin Sienkiewicz, Środkowoeuropejska wspólnota interesów,

- Witold Waszczykowski, Refleksje na temat polskiej polityki bezpieczeństwa,

- Grzegorz Kuczyński, Lech Wojciechowski, Energetyczne Międzymorze,

- Tomasz Ziemiński, Kto obroni Polskę?

- Krzysztof Zielke, NATO i polska geopolityka,

- Przemysław Pacuła, Nowa koncepcja strategiczna NATOska geopolityka, 6. Przemysław Pacuła, Nowa Koncepcja Strategiczna NATO

Teksty pochodzą z książki „Rzeczpospolita na arenie międzynarodowej. Idee i praktyczne dylematy polityki zagranicznej”, pod redakcją Jacka Kloczkowskiego i Tomasza Żukowskiego, wydanej przez Kancelarię Prezydenta RP i OMP. Publikacja ta nie jest dostępna w księgarniach, ale z jej treścią można zapoznać się na stronie Polskie Wyzwania (dział Artykuły).


***

Sierpniowe nowości książkowe


Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka

XI tom w serii Polskie Tradycje Intelektualne

Analiza dyskusji o władzy politycznej, prowadzonych przez polskich myśli politycznych od średniowiecza aż po czasy współczesne, skonfrontowanych z praktycznymi dylematami rządzenia z różnych okresów dziejów Polski. Wśród autorów Zdzisław Krasnodębski, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Marek A. Cichocki, Arkady Rzegocki, Piotr Koryś, Michał Szułdrzyński, Krzysztof Kawalec, Michał Łuczewski, Tomasz Gąsowski, Maciej Marszał, Włodzimierz Bernacki, Janusz Ekes, Rafał Matyja.

„Może więc się zdawać – i wielu Polakom się zdaje – że Polska to tylko dość przypadkowe ramy, w jakich toczy się życie jednostek, że jest ona niekonieczną i w przyszłości zbędną strukturą pośrednią między regionem czy stronami rodzinnymi (nazwanymi „małą ojczyzną”), a szerszymi, europejskimi strukturami. W istocie jednak stanowi ona nie tylko wartość samą w sobie i dobro zbiorowe – mimo integracji europejskiej – lecz jest także gwarancją naszej wolności indywidualnej. Polacy przekonywali się o tym wielokrotnie po 1795 r. Nic nie wskazuje na to, że po 1989 r. świat zmienił się tak bardzo, aby tamto nasze fundamentalne doświadczenie straciło swą ważność”. (fragment tekstu Zdzisława Krasnodębskiego Republikanizm po komunizmie)

„Uprzedzenia wobec tradycji Rzeczypospolitej są czasami bardzo silne i nawet ci, którzy zasadniczo akceptują tezę o kryzysie nowożytnej koncepcji państwa i polityki w zachodniej Europie pod wpływem globalnych przemian i przedefiniowania starych pojęć, mają skłonność do odmawiania republikańskiej tradycji Polaków z XVI i XVII wieku większego znaczenia dla współczesności. Wydaje się jednak, że właśnie to, co często uważane było za słabość Polaków w Europie w XIX i XX wieku – brak scentralizowanego państwa, słabo rozwinięty aparat centralnej administracji, niechęć do nazbyt formalnego i ujednoliconego systemu prawa – może być inspiracją dla nowych form działania w środowisku Unii Europejskiej czy globalizującego się świata”. (fragment tekstu Marka A. Cichockiego Rzeczpospolita – utracony skarb Europy)

Cena w sklepiku OMP – 30 zł (wraz z przesyłką); zamówienia: sklepik@omp.org.pl


Józef Supiński, Szkoła polska gospodarki społecznej. Wybór pism

XXXV tom w serii Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej

Opatrzony wstępem prof. Włodzimierza Bernackiego wybór tekstów czołowego liberalnego myśliciela polskiego XIX wieku, rozważającego kwestie związane z ideami fundującymi porządek społeczny i polityczny oraz praktyczne sposoby organizacji społeczeństwa, w tym rolę podatków, handlu, szkolnictwa, wymiaru sprawiedliwości.

Cena w sklepiku OMP – 35 zł (wraz z przesyłką); zamówienia: sklepik@omp.org.pl


Czerwona zaraza

XIV tom w serii „Z archiwów bezpieki. Nieznane karty PRL” pod redakcją Filipa Musiała i Jarosława Szarka

„Po 1989 roku najbardziej wpływowe środowiska opiniotwórcze podważyły sens pamiętania o narodowej tożsamości. Wyrosło pokolenie ukształtowane w duchu wyboru przyszłości, a zerwania z przeszłością, którą przedstawiano jako balast przeszkadzający w modernizacji kraju. Dzisiaj atmosfera jest już inna. Zmienia się klimat społeczny. Wykluczony przez lata patriotyzm powraca. Oczywista staje się prawda, iż naród nieznający swej przeszłości nie tylko nie będzie potrafił zbudować przyszłości, ale nie pojmie też teraźniejszości. Czerwona zaraza to zbiór artykułów o komunistycznych zbrodniach i manipulacjach, o heglowskim ukąszeniu, na które wielu okazało się wyjątkowo nieodpornych, o zdradzie i pętaniu niezależności, o walce z religią i Kościołem, a także o braku – nawet symbolicznej – odpowiedzialności za te czyny” (ze Wstępu).

Cena w sklepiku OMP – 30 zł (wraz z przesyłką); zamówienia: sklepik@omp.org.pl


Lepiej za Polskę dziś umierać

„XV tom serii „Z archiwów bezpieki – nieznane karty PRL” przygotowywaliśmy z myślą o tragicznie zmarłym profesorze Januszu Kurtyce. Pracowaliśmy z Nim przez dziesięć lat – od początku istnienia Oddziału IPN w Krakowie. Przez pięć lat był naszym dyrektorem, a następnie naszym prezesem IPN. Swe życie zakończył nagle i niespodziewanie w drodze na obchody 70. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.  W niniejszym tomie zamieściliśmy artykuły poświęcone zagadnieniom szczególnie bliskim Januszowi Kurtyce: dziejom heroicznej walki o wolność, niepodległość i suwerenność państwa polskiego oraz bohaterom tych zmagań – ludziom wiernym i prawym, dla których honor był wartością najwyższą”. (ze Wstępu)

Cena w sklepiku OMP – 30 zł (wraz z przesyłką); zamówienia: sklepik@omp.org.pl


Książki OMP dostępne są również m.in. w księgarni internetowej www.poczytaj.pl i Księgarni Akademickiej – www.akademicka.pl.


***

Polityka dla dorosłych – audycje OMP w Radiu Kraków

W jesiennej ramówce Radia Kraków (www.radiokrakow.pl) pojawi się audycja przygotowana przez OMP. Poprowadzi ją red. Dobrosław Rodziewicz. Czym będą nasze programy? Poważnymi dyskusjami na ważne tematy. Bez troski o polityczny marketing i baczenia na PR, z lekceważeniem wymogów modnych komercyjnych talk-shows. O polityce zwykle bez polityków i dyżurnych autorytetów. Antyreklama? Naszym zdaniem wręcz przeciwnie.

Audycje po emisji – planowanej na poniedziałki, po wiadomościach o 20.00 – będą prawdopodobnie dostępne także w Internecie – o szczegółach poinformujemy niebawem. Słuchanie „na żywo” Radia Kraków umożliwia jego strona internetowa.

Pierwsza audycja planowana jest na 30 sierpnia, a poświęcona będzie Solidarności.


Solidarność: mit, który przeminął, czy fundament polskiej polityczności?

Czy w trzydzieści lat po wydarzeniach 1980/1981 i ponad dwóch dekadach, jakie dzielą nas od 1989 r., wciąż warto powoływać się na dziedzictwo Solidarności; czy w ogóle można o nim mówić, zważywszy na wielkie zróżnicowanie tego ruchu i późniejsze jego podziały; czy próby jednoznacznego zdefiniowania owego dziedzictwa są polityczną manipulacją na użytek bieżących rozgrywek partyjnych; czy grozi nam przesadna idealizacja dorobku Solidarności, a może przeciwnie – jego nieuzasadniona deprecjacja; czy idee dawnej Solidarności są nazbyt archaiczne w realiach determinowanych przez postępującą komercjalizację kolejnych dziedzin życia i prymat zasad politycznego marketingu i demokracji medialnej; czy szybka dekompozycja obozu Solidarnościowego nie była najlepszą rzeczą, jaka mogła się stać dla rozwoju polskiej demokracji po 1989 r., wiodąc do jej spluralizowania i tym samym uczynienia realną a nie fasadową; a może owa dekompozycja nie odbyła się w należycie demokratyczny sposób, preferując jedne środowiska, innym znacznie utrudniając zaistnienie na scenie politycznej; czy dziedzictwo Solidarności – jakkolwiek je opiszemy – może zainteresować i zainspirować młodych ludzi i być mitem założycielskim wolnej Polski i fundamentem jej polityczności…

Kolejne tematy to m.in. polska wspólnota polityczna po Smoleńsku, czy Polska jest skazana na dwupartyjność, czy polskie szkoły przyczynią się do rozwoju narodowego a może rozkładu, czy seksualność stanie się główną bronią polityczną…

Zapraszamy do słuchania.


***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki * Dariusz Gawin * Dariusz Karłowicz * Jacek Kloczkowski * Zdzisław Krasnodębski * Miłowit Kuniński * Ryszard Legutko

* Rafał Matyja * Czesław Porębski * Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP