Strona główna | Czytelnia | Publikacje | Informator | Zarejestruj się | Zaloguj | Odzyskiwanie hasła | English Version
OMP

Główne Menu

Nasi autorzy

Strony tematyczne

Sklep z książkami OMP

Darowizny na rzecz OMP

Księgarnie z książkami OMP
Lista księgarń - kliknij

Autor i Tytuł:

"Od komunizmu do... ? Dokąd zmierza III Rzeczypospolita?"


Redakcja/Tłumaczenie:

Praca zbiorowa


Status publikacji:


Rok wydania:

1999


Opis:


Spis treści

Wstęp: Siedem grzechów polityki polskiej

Miłowit Kuniński, Czy polskiej polityce potrzebna jest filozofia polityki?

Antoni Z. Kamiński, Od komunizmu do...

Henryk Woźniakowski, Uwagi o kulturze politycznej w III Rzeczypospolitej

Marek Bankowicz, Ewolucja systemu politycznego III Rzeczypospolitej

Aleksander Surdej, Transformacja dla wzrostu: pułapki przeobrażeń polskiej gospodarki

Zdzisław Najder, Polska droga do Unii Europejskiej: bez wizji, ale z kompleksami

Antoni Podolski, Bezpieczeństwo Polski

Agnieszka Magdziak-Miszewska, Stosunki polsko-rosyjskie: próba bilansu

Jacek Kloczkowski, Mity i rzeczywistość. Uwagi o polityce III Rzeczypospolitej wobec Ukrainy

Informacje o autorach:

Marek BANKOWICZ, pracownik Instytutu Nauk Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor książek: Demokraci i dyktatorzy. Przywódcy polityczni współczesnego świata, Kraków 1993; Kulisy totalitaryzmu. Polityczna teoria dyktatury proletariatu, Kraków 1995; Systemy władzy państwowej Czechosłowacji i Czech. Studium instytucjonalno-polityczne, Kraków 1998 oraz Fenomen demokracji, Kraków 1999. Współautor wielu książek, w tym m. in. East European Multi-Party Systems, Helsinki 1988, Leksykon historii XX wieku, Kraków 1996 oraz Słownik polityki, Warszawa 1996. 

Antoni Z. KAMIŃSKI, socjolog, kierownik Samodzielnej Pracowni Bezpieczeństwa Międzynarodowego Instytutu Studiów Politycznych PAN. W latach 1990-1994 kolejno wicedyrektor Departamentu Europy MSZ, dyrektor PISM oraz dyrektor Departamentu Badań Strategicznych MON. Prezes zarządu Transparency International Poland. Ostatnia publikacja książkowa: An Institutional Theory of Communist Regimes. Design, Function and Breakdown, San Francisco, ICS Press, 1992.
Teksty w książkach Ośrodka Myśli Politycznej: Dlaczego Polska nie ma doktryny integracyjnej? w: Czy Polska ma doktrynę integracyjną? (Kraków, 1998), Integracja europejska a polityka bezpieczeństwa w Europie w: Integracja europejska .

Jacek KLOCZKOWSKI, politolog, Sekretarz Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie. Zajmuje się stosunkami międzynarodowymi i polską myślą polityczną.
Teksty w książkach Ośrodka Myśli Politycznej: Dlaczego Polska nie ma doktryny integracyjnej? w: Czy Polska ma doktrynę integracyjną? (Kraków, 1998), Jak rozwiązać spór polsko - ukraiński? Publicystyka Włodzimierza Bączkowskiego z okresu Drugiej Rzeczpospolitej w: Narody i historia .. 

Miłowit KUNIŃSKI, ur. 1946, adiunkt w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, wykładowca historii filozofii XVII i XVIII wieku. Studiował filozofię i socjologię w Uniwersytecie Jagiellońskim.Zajmuje się epistemologią i filozofią polityczną w powiązaniu z etyką. Opublikował Myślenie modelowe w socjologii Maxa Webera (1980), Wiedza, etyka i polityka w myśli F.A.von Hayeka (1999) oraz artykuły o dorobku teoretycznym F. A. von Hayeka, a także dotyczące problematyki epistemologicznej i etycznej. Wiceprezes Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej w Krakowie, członek redakcji Civitas. Studia z filozofii polityki (Warszawa).
Teksty w książkach Ośrodka Myśli Politycznej: Historiozofia żywiołowa, a upadek komunizmu w: Czy historia może się cofnąć? (Kraków, 1993) 

Agnieszka MAGDZIAK-MISZEWSKA, zastępca redaktora naczelnego miesięcznika Więź. W latach 1991-95 radca-minister pełnomocny Ambasady RP w Moskwie. Doradca Prezesa Rady Ministrów RP. Zaangażowana w prace Centrum Stosunków Międzynarodowych. Publikacje m.in. w Roczniku polskiej polityki zagranicznej, Więzi, Rzeczpospolitej, Polityce polskiej, Życiu. 

Zdzisław NAJDER, ur. 30 X 1930 w Warszawie. Studiował historię literatury polskiej na Uniwersytecie Warszawskim, filozofię tamże i w Oksfordzie. Doktorat z filozofii, habilitacja z nauki o literaturze. Wykładał na kilku uniwersytetach amerykańskich. Badacz życia i twórczości Josepha Conrada. W roku 1976 założył Polskie Porozumienie Niepodległościowe. W latach 1982-1987 dyrektor Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa. 1983 skazany zaocznie na śmierć przez sąd wojskowy w Warszawie. 1990-1992 przewodniczący ogólnopolskiego Komitetu Obywatelskiego. 1992 szef doradców premiera Jana Olszewskiego. Obecnie profesor Uniwersytetu Opolskiego, doradca ministra-szefa Komitetu Integracji Europejskiej i ministra-głównego negocjatora wejścia Polski do UE.
Teksty w książkach Ośrodka Myśli Politycznej: Czy istnieje Polska doktryna integracyjna? w: Czy Polska ma doktrynę integracyjną? (Kraków, 1998), Dzisiaj współtworzymy historię w: Narody i historia (przygotowywany do druku). 

Antoni PODOLSKI, historyk, specjalista w zakresie problematyki bezpieczeństwa narodowego i b.ZSRR. W latach 1991-96 w służbie państwowej, Sekretarz Programu dla Zagranicy Polskiego Radia. Stypendysta NATO. Ekspert komisji sejmowych. Publikuje m.in. w kwartalniku senackiego Ośrodka Studiów Międzynarodowych Polska w Europie, Więzi, Rzeczpospolitej, Życiu, Nowym Państwie, Gazecie Polskiej, Gościu Niedzielnym. Od 1999 Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Teksty w książkach Ośrodka Myśli Politycznej: Czy Polska ma doktrynę integracyjną? w: Czy Polska ma doktrynę integracyjną? (Kraków, 1998), Polska polityka wschodnia a integracja europejska w: Integracja europejska .. 

Aleksander SURDEJ, ekonomista, zajmuje się analizą gospodarczej roli państwa, pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Autor artykułów poświęconych gospodarczej i politycznej dynamice środkowoeuropejskiej transformacji.
Teksty w książkach Ośrodka Myśli Politycznej: Ekonomiczne aspekty integracji europejskiej w: Integracja europejska (przygotowywany do druku)

Henryk WOŹNIAKOWSKI, ur. 1949; absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (filologia polska i filozofia), Prezes SIW ZNAK. Członek Zarządu Ośrodka Myśli Politycznej. Autor ponad setki recenzji, reportaży, artykułów i esejów głównie na tematy filozoficzno-społeczne, polityczne i religijne, publikowanych w wydawnictwach zbiorowych oraz w prasie krajowej i zagranicznej: w Tygodniku Powszechnym, Znaku, Więzi, Res Publice, Polityce Polskiej, El Sabato, l'Altra Europa, Cadmos, Il Regno i in. Tłumacz książek filozoficznych, literackich i esejów z języków hiszpańskiego (m.in. Unamuno, Ortega y Gasset), angielskiego (m.in. P. Berger) i francuskiego (m.in. A. Besancon).

Teksty w książkach Ośrodka Myśli Politycznej: Polityka a kultura w obliczu integracji europejskiej w: Integracja europejska .


Okładka:Typ publikacji:

Biblioteka Myśli Politycznej


Drukuj | Wyślij | Hits: 9385 |

 
Wygląd strony oparty systemie tematów AutoTheme
Strona wygenerowana w czasie 0,068729 sekund(y)