Informator OMP z dnia piątek, 27 marca 2009
Numer wydania: 61Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 27 marca 2009


***

- 1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie

- nowe teksty na stronie www.omp.org.pl (fragmenty książek Zdzisława Krasnodębskiego „Upadek idei postępu” i Wojciecha Buchnera „Wojna i konkwista”)

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (korespondencja szlachciców z początku XVII w. – Diabła-Stadnickiego z Jazłowieckim; Stanisław Estreicher o moralności chrystusowej w prawie)

- zapowiedzi książkowe OMP na 2009 r.

- Lekcja o Powstaniu – koniec 4. edycji akcji edukacyjnej OMP i Muzeum Powstania Warszawskiego, która objęła 50 szkół z całej Polski


***

1 procent podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej

Bardzo prosimy o rozważenie możliwości przekazania na działalność Ośrodka Myśli Politycznej 1 proc. podatku. Informacje na ten temat są dostępne na stronie: http://www.omp.org.pl/podatek.htm

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


***

Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl


- Zdzisław Krasnodębski, „Genealogia idei postępu” (fragment książki Upadek idei postępu, OMP 2009)- http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=732

- Wojciech Buchner, „Konkwista w oczach teologów i jurystów” (fragment książki Wojna i konkwista, OMP 2008)- http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=731


***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl


- korespondencja dwóch szlachciców z początku XVII wieku – Diabła Stadnickiego z Jazłowieckim – http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=312 – uwaga: autorzy nie szczędzą sobie obelżywych uwag, padają także przekleństwa!

- Stanisław Estreicher (1869-1939, konserwatywny publicysta i polityk, profesor UJ) - „Wedle zasad moralności chrystusowej” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=311 (tekst poświęcony m.in. koncepcjom W. L. Jaworskiego)


***

Zapowiedzi książkowe OMP na 2009 r.


Ośrodek Myśli Politycznej przygotowuje do druku kolejne książki z dziedziny myśli politycznej, politologii, filozofii i historii. O ich ukazaniu się będziemy sukcesywnie informować. Poniższa lista zawiera jedynie część publikacji, jakie zostaną wydane w 2009 i na początku 2010 r. Liczymy, że książki te spotkają się z Państwa zainteresowaniem. Bliższe informacje można uzyskać pisząc na adres: omp@omp.org.pl.


Seria BIBLIOTEKA MYŚLI POLITYCZNEJ


- Zdzisław Krasnodębski, Nowoczesność i zacofanie. Polskie strategie modernizacyjne

Książka poświęcona koncepcjom unowocześniania Polski i Polaków: jej politycznym, społecznym i kulturowym uwarunkowaniom oraz kontrowersjom, jakie im towarzyszą.


- Zdzisław Najder, Obywatelskie rozmyślania

Wybór publicystyki poświęconej polskiej polityce zagranicznej, zagadnieniu miejsca Polski w Europie i tożsamości narodowej, dylematom polityki wewnętrznej i głównym liniom podziałów na scenie politycznej i w debacie publicznej. Teksty zawarte w książce ukazują najważniejsze spory na ten temat prowadzone w ostatnich dekadach PRL i w III RP i przedstawiają stanowisko jednego z najważniejszych ich uczestników. 


- Marek A. Cichocki, Polityka historyczna

Spór o kształt polskiej polityki historycznej analizowany przez jednego z jego najważniejszych uczestników.


- Rafał Matyja, Państwo czyli kłopot

Książka o polskiej polityce po 1989 r., ukazująca spór o III i IV Rzeczpospolitą, patologie i słabości życia politycznego i debaty publicznej, oraz wskazująca drogi naprawy państwa i odrodzenia myśli politycznej.


Seria POLSKIE TRADYCJE INTELEKTUALNE


- Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki

Studia z dziejów polskiej refleksji o polityce międzynarodowej, ukazujące najważniejsze koncepcje geopolityczne formułowane przez myślicieli i polityków od czasów I RP po wiek XX, m.in. Józefa Piłsudskiego, Romana Dmowskiego, Adama Czartoryskiego, Juliana Klaczki, Adolfa Bocheńskiego, Stanisława Stommy, Jerzego Giedroycia i Juliusza Mieroszewskiego.


- Polska = anarchia?

Analizy współczesnych historyków ustroju, prawa i myśli politycznej, ukazujące ewolucję rozumienia idei władzy w polskiej tradycji politycznej od średniowiecza po wiek XX i związane z władzą praktyczne dylematy z różnych okresów dziejów Polski.


- Władza w polskiej tradycji politycznej. Wybór tekstów(tytuł roboczy)

Wybór tekstów klasyków polskiej myśli politycznej od I RP po wiek XX, analizujących teoretyczne założenia i praktyczne dylematy związane z ideą władzy.


Seria BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ


- Leszek Gembarzewski, Monarchia narodowa

Wybór pism jednego z najbardziej znanych zwolenników monarchii w Polsce międzywojennej, krytyka egalitarnych tendencji systemów demokratycznych, próbującego dokonać syntezy monarchizmu i nacjonalizmu.


- Paweł Popiel, Pamiętniki

Wspomnienia czołowego konserwatywnego myśliciela XIX wieku, uczestnika i komentatora kluczowych wydarzeń politycznych tamtego czasu – m.in. powstania listopadowego, Wiosny Ludów, powstania styczniowego – a także błyskotliwego obserwatora przemian politycznych, społecznych i kulturowych, jakie dokonywały się w Polsce i w Europie w ciągu dziewiętnastego stulecia.


- Henryk Rzewuski, Wędrówki umysłowe

Słynna praca kontrowersyjnego myśliciela konserwatywnego ukazuje jego poglądy na kwestie polityczne, religijne i kulturowe, stanowiąc jedną z najbardziej wszechstronnych analiz polityczno-cywilizacyjnych powstałych w dziewiętnastym stuleciu.


- Stanisław Tarnowski, Królowa Opinia. Wybór pism

Tom prezentujący najważniejsze teksty publicystyczne czołowego przedstawiciela krakowskiego konserwatyzmu drugiej połowy XIX i początku XX wieku, rozważającego położenie Polaków pod trzema zaborami, skutki demokratyzacji życia publicznego i niebezpieczeństwa związane z radykalizmem politycznym.


- Julian Klaczko, Katechizm nie-rycerski. Wybór pism

Tom z artykułami jednego z najsłynniejszych publicystów XIX wieku, traktującymi m.in. o różnych obliczach idei rewolucyjnych i radykalizmu politycznego, których Klaczko był surowym krytykiem.


- Józef Supiński, wybór pism

Tom z fragmentami najważniejszych książek i artykułami czołowego przedstawiciela polskiej myśli liberalnej XIX wieku, prekursora pozytywizmu i polemisty tradycji romantycznej.


Seria KANON WSPÓŁCZESNEJ FILOZOFII


- Roger Scruton, Pożądanie

Jedna z najbardziej kontrowersyjnych książek ostatnich dziesięcioleci, napisana przez wybitnego angielskiego konserwatystę, który daje w niej odpór libertariańskiej filozofii, oskarżanej przez niego o spowodowanie, że „coraz więcej dzieci rodzi się z nieprawego łoża lub jest zabijana przed narodzeniem; małżeństwa zawierane są coraz rzadziej, a rozwody stały się bardziej prawdopodobne niż kiedykolwiek przedtem; homoseksualizm został uznany za normę, a pedofilii, choć ciągle ogólnie potępianej, sprzyja się ukradkiem”.


Seria Z ARCHIWÓW BEZPIEKI. NIEZNANE KARTY PRL


- Na szlaku niepodległości

XI tom w serii OMP i INP, ukazującej działalność aparatu represji w PRL i opór wobec niego.


***

Lekcja o Powstaniu – koniec 4. edycji akcji edukacyjnej OMP i Muzeum Powstania Warszawskiego (www.1944.pl)


Zakończyła się czwarta edycja akcji edukacyjnej OMP i MPW. Od listopada 2008 do marca 2009 r. nasi wykładowcy – Wojciech Arndt, Dariusz Gorajczyk i Dariusz Golik – odwiedzili 50 szkół średnich z całego kraju, w których przeprowadzili lekcje o przyczynach, przebiegu i skutkach powstania warszawskiego. Odbyły się one w Chojnicach, Włocławku, Tucholi, Krakowie, Nowym Targu, Oświęcimiu, Gorlicach, Nowym Sączu, Mszanie Dolnej, Szydłowcu, Żywcu, Kętach, Limanowej, Brodnicy, Suchej Beskidzkiej, Andrychowie, Wadowicach, Bochni, Ostrowii Mazowieckiej, Skawinie, Jordanowie, Olkuszu, Libiążu, Miechowie, Krzeszowicach, Rabce Zdroju, Będzinie, Myślenicach, Wojsławicach, Ciechocinku, Kaliszu i Inowrocławiu. 

Dziękujemy dyrekcjom szkół, nauczycielom i uczniom za gościnne przyjęcie naszych wykładowców.


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP