Informator OMP z dnia wtorek, 14 września 2010
Numer wydania: 95Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 14 września 2010


- wkrótce nowa strona OMP

- nowe teksty na stronie – www.polskietradycje.pl (teksty Miłowita Kunińskiego, Włodzimierza Bernackiego, Rafała Habielskiego, Barbary Stoczewskiej i Jana Skoczyńskiego, opowiadania Władysława Reymonta)

- nowy tekst na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

- nowe teksty na stronie www.krakowskietradycje.pl


***

Nowa strona OMP

Już niebawem zaprezentujemy nową stroną internetową OMP – www.omp.org.pl. Zmieni się wygląd serwisu, pojawią nowe funkcje i teksty. Z uwagi na prowadzone prace na dotychczasowej stronie pojawia się mniej nowości, ale rychło zaoferujemy je w dużej dawce.


***

Nowe teksty na stronie Polskie Tradycje Intelektualne - www.polskietradycje.pl

- Miłowit Kuniński (Prezes OMP, dyrektor Instytutu Filozofii UJ), "Nauka posępna" a chrześcijańska filozofia polityczna. Uwagi o myśli Adama Krzyżanowskiego

- Miłowit Kuniński, Etyczne i religijne podstawy liberalizmu Mirosława Dzielskiego

- Włodzimierz Bernacki (dyrektor Instytutu Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Liberalizm polski wobec komunizmu

- Barbara Stoczewska (Instytut Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych UJ), Antykomunizm w polskiej myśli socjalistycznej do roku 1939

- Rafał Habielski (PAN), Drogi do wolności. Antykomunizm emigracji powojennej

- Jan Skoczyński (Instytut Filozofii UJ), Antykomunizm moralisty (Marian Zdziechowski wobec komunizmu)

- Władysław Reymont, Cmentarzysko

- Władysław Reymont, Na krawędzi

O znaczeniu opowiadań Reymonta pisze w tekście Reymont i rewolucja Dariusz Gawin - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=516


***

Nowy tekst na blogu OMP – www.omp.org.pl/blog

Dr Jacek Kloczkowski (OMP) analizuje sytuację polityczną SLD w tekście Scenariusze dla Sojuszu


***

Nowe teksty na stronie www.krakowskietradycje.pl

W dziale „Krakowscy myśliciele polityczni” prezentujemy teksty m.in. Stanisława Kutrzeby, Stanisława Tarnowskiego, Władysława Konopczyńskiego, Michała Bobrzyńskiego i Waleriana Kalinki.

W dziale „Opracowania” można natomiast przeczytać m.in. szkic Miłowita Kunińskiego o myśli Mirosława Dzielskiego (Obalić komunizm… i co dalej) i esej Jarosława Szarka o kardynale Adamie Sapiesze (Biskup z obnażoną szpadą).


***

Władza w polskiej tradycji politycznej. Idee i praktyka

XI tom w serii Polskie Tradycje Intelektualne

Analiza dyskusji o władzy politycznej, prowadzonych przez polskich myśli politycznych od średniowiecza aż po czasy współczesne, skonfrontowanych z praktycznymi dylematami rządzenia z różnych okresów dziejów Polski. Wśród autorów Zdzisław Krasnodębski, Przemysław Żurawski vel Grajewski, Marek A. Cichocki, Arkady Rzegocki, Piotr Koryś, Michał Szułdrzyński, Krzysztof Kawalec, Michał Łuczewski, Tomasz Gąsowski, Maciej Marszał, Włodzimierz Bernacki, Janusz Ekes, Rafał Matyja.


***

OMP na Youtube www.youtube.com/osrodekmysli

OMP na Twitterze www.twitter.com/OMPkrakow

OMP na Facebooku www.facebook.com/pages/Osrodek-Mysli-Politycznej/339998143889

Blog OMP – www.omp.org.pl/blog

Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki * Dariusz Gawin * Dariusz Karłowicz * Jacek Kloczkowski * Zdzisław Krasnodębski * Miłowit Kuniński * Ryszard Legutko * Rafał Matyja * Czesław Porębski * Bogdan Szlachta


Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP