Strona poświęcona Włodzimierzowi Bączkowskiemu


Włodzimierz Bączkowski (1905 - 2000)
Jeden z czołowych publicystów zajmujących się problematyką stosunków polsko-ukrainskich oraz polityką rosyjską w XX wieku. Wybór jego pism pt. "O wschodnich problemach Polski" ukazał się w 2000 r. nakładem Ośrodka Myśli Politycznej. Poniżej prezentujemy niektóre spośród jego najważniejszych prac, a także wywiad, który przeprowadził z Bączkowskim w 1995 r. Janusz Cisek.2005 ©  Ośrodek Myśli Politycznej
http://www.omp.org.pl/