Informator OMP z dnia środa, 11 czerwca 2008
Numer wydania: 48


Informator Ośrodka Myśli Politycznej – 11 czerwca 2008

***
- dyskusja o „Eseju o duszy polskiej” – Warszawa, 12 czerwca 2008
- nowy teksty na stronie www.omp.org.pl: Ryszard Legutko o społeczeństwie otwartym, Bogdan Szlachta o Stanisławie Koźmianie, fragmenty „Teki Stańczyka”

***
Dyskusja o „Eseju o duszy polskiej” – Warszawa, 12 czerwca
Ośrodek Myśli Politycznej zaprasza na promocję książki Ryszarda Legutki „Esej o duszy polskiej”. W dyskusji o jej tezach wezmą udział Włodzimierz Bolecki, Jarosław Kaczyński, o. Jacek Salij OP, Piotr Zaremba oraz Autor. Spotkanie odbędzie się w czwartek, 12 czerwca, w Domu Literatury przy ul. Krakowskie Przedmieście 87/89 w Warszawie. Początek – 18.00.
Zapraszamy!


***
Nowe teksty na stronie www.omp.org.pl
- Ryszard LEGUTKO, Społeczeństwo otwarte a idea solidarności
- Bogdan SZLACHTA, Stanisław Koźmian – współtwórca “szkoły stańczykowskiej”
- „Teka Stańczyka” – fragmenty słynnego pamfletu krakowskich Stańczyków, czołowego środowiska konserwatywnego dziewiętnastowiecznej Polski – część napisana przez Stanisława Koźmiana (więcej o polskiej myśli politycznej XIX wieku – strona Polskie Tradycje Intelektualne – www.polskietradycje.pl)

***
Nowość w serii Klasyka Myśli Filozoficznej
Ukazał się trzeci tom w serii Klasyka Myśli Filozoficznej. "Traktat o predestynacji" Williama Ockhama to jeden z najważniejszych tekstów filozoficznych średniowiecza. Zaprezentowany zostaje w nowym tłumaczeniu i z obszernym komentarzem dr Marcina Karasa, ukazującym jego istotę, tło historyczne i wpływ na dyskusje filozoficzne i teologiczne prowadzone w kolejnych stuleciach.
Książka do kupienia w sklepiku OMP – 25 zł (wraz z przesyłką) – jest dostępna także w pakiecie „Klasyka filozofii”, który za cenę 60 zł (wraz z przesyłką) obejmuje także „Obronę Sokratesa” Platona i „O królowaniu” św. Tomasza. Zamówienia można wysyłać na adres sklepik@omp.org.pl.

***
Strona o polskich tradycjach intelektualnych: www.polskietradycje.pl
Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP