Informator OMP z dnia wtorek, 09 lutego 2010
Numer wydania: 82Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 9 lutego 2010


***

- nowości na stronie www.omp.org.pl: dwa teksty z najnowszej książki prof. Andrzeja Waśki

- nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl: prof. Andrzej Chojnowski o konserwatystach w II RP

- OMP poleca: nowa książka prof. Jana Skoczyńskiego, nowy portal o sprawach międzynarodowych „Europa. Bezpieczeństwo. Energia”, inauguracja serii wydawniczej Teologii Politycznej

- 1 % podatku dla OMP


***

Nowości na stronie www.omp.org.pl

Prezentujemy dwa teksty z najnowszej książki prof. Andrzeja Waśki „Demokracja bez korzeni” (Arcana, Kraków 2009)

- Polityka jako wojna estetyczna - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=758

- Modernizacja i jej skutki - http://www.omp.org.pl/index.php?module=subjects&func=viewpage&pageid=757


***

Nowy tekst na stronie www.polskietradycje.pl

- prof. Andrzej Chojnowski (Uniwersytet Warszawski), „Konserwatyści w Drugiej Rzeczypospolitej - czyli o problemie tożsamości” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=342 (tekst z pracy zbiorowej „Geopolityka i zasady”, która ukaże się niebawem nakładem OMP. Znajdą się w niej szkice badaczy myśli politycznej i historyków, związanych z krakowskimi, warszawskimi i wrocławskimi uczelniami. Ukazują one różne aspekty myśli Adolfa Bocheńskiego (1909-1944), prezentując jego dorobek na tle refleksji politycznej II RP i wskazując na żywotność wielu jego idei i koncepcji również po wojnie i w III RP. Wśród autorów są m.in. prof. Krzysztof Kawalec, prof. Rafał Habielski, dr Przemysław Żurawski vel Grajewski, dr hab. Arkady Rzegocki, dr hab. Marek Kornat, dr Piotr Bajda, Krzysztof Mazur, Maciej Zakrzewski, dr Piotr Koryś, dr Rafał Matyja, prof. Włodzimierz Bernacki.)


***

Polecamy: prof. Jan Skoczyński „Wiedza i sumienie. Z badań nad filozofią polską”

Nakładem Księgarni Akademickiej (www.akademicka.pl) ukazała się nowa książka prof. Jana Skoczyńskiego (Instytut Filozofii UJ, Zakład Filozofii Polskiej). Autor analizuje w niej kluczowe wątki myśli wielu ważnych polskich myślicieli XIX i XX wieku, m.in. Mariana Zdziechowskiego, Juliusza Słowackiego, Feliksa Konecznego, Wincentego Lutosławskiego i Maurycego Straszewskiego. Rozważa także koncepcje współczesnych badaczy i publicystów, m.in. Andrzeja Walickiego i Bronisława Łagowskiego. Więcej informacji: http://www.akademicka.pl/cgi-local/start.pl?kom=pokaz&isbn=83-7188-417-7&uid=TE9pTt9RF1QFo

Przypominamy, że w 2009 r. nakładem OMP ukazała się klasyczna książka Mariana Zdziechowskiego „Od Petersburga do Leningrada” ze wstępem prof. Jana Skoczyńskiego.


***

Polecamy: www.ebe.org.pl

Powstał nowy portal poświęcony sprawom międzynarodowym - Europa. Bezpieczeństwo. Energia - www.ebe.org.pl. Utworzyli go europosłowie Paweł Kowal i Konrad Szymański. Współpracownikami portalu są m.in. Marek A. Cichocki, Magdalena Gawin i Artur Wołek. Na stronie dostępne są analizy, komentarze i inne użyteczne materiały dla osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa międzynarodowego i polityki zagranicznej, zwłaszcza europejskiej.


***

Polecamy: Eric Voegelin „Platon”

Ukazał się pierwszy tom w serii wydawniczej Teologii Politycznej – klasyczna praca jednego z najwybitniejszych myślicieli XX wieku - Erica Voegelina - o Platonie. Wstęp napisał prof. Ryszard Legutko, przekładu dokonała Alicja Legutko-Dybowska. Więcej informacji: www.teologiapolityczna.pl


***

1 % podatku dla Ośrodka Myśli Politycznej – prośba o wsparcie


Od grudnia 2004 Ośrodek Myśli Politycznej (nr KRS 0000076016) jest organizacją pożytku publicznego. Od 1992 lat - poprzez publikacje, konferencje oraz działalność naukową i dydaktyczną - propagujemy zasady polityki uprawianej w duchu poszanowania wolności indywidualnej, szacunku dla religii i polskiej tradycji kulturowej. W tym czasie zorganizowaliśmy kilkadziesiąt konferencji naukowych, szkół zimowych i letnich, cyklów wykładów i seminariów dla studentów, nauczycieli i uczniów szkół średnich, w których wzięło udział kilka tysięcy uczestników. Wydaliśmy także ponad 100 książek. Ośrodek podejmuje tematy trudne, niepopularne, a niezwykle ważne dla debaty publicznej w Polsce i edukacji obywatelskiej. Status organizacji pożytku publicznego daje możliwość wsparcia naszej działalności 1 proc. Państwa podatku. Bardzo prosimy o rozważenie tej możliwości i poinformowanie o niej znajomych.

Poniżej przedstawiamy sposób dokonania wpłaty i jej rozliczenia z urzędami podatkowymi.

Liczymy na Państwa wsparcie i hojność.


- Jak obliczyć 1 proc.?

Należny fiskusowi podatek (w PIT-36 - pole 180, w PIT-37 - pole 112) dzieli się przez 100. Wyliczoną kwotę wpisuje się w pole 314 w formularzu PIT-36 lub pole 126 w formularzu PIT-37.

- Jak przekazać 1 proc.?

Środki na konto organizacji pożytku publicznego przekazują Urzędy Skarbowe. Dlatego trzeba wypełnić w PIT trzy pola:  1. nazwa organizacji (PIT-36 - pole 312, PIT-37 - pole 124):


Towarzystwo Edukacyjno-Naukowe OŚRODEK MYŚLI POLITYCZNEJ  1. numer Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) pod którym została zarejestrowana organizacja (PIT-36 - pole 313, PIT-37 - pole 125)


nr KRS 0000076016  1. przekazywana kwota (PIT-36 - pole 314, PIT-37 - pole 126)


- Co dalej?

Wypełniony formularz składa się osobiście lub wysyła do Urzędu Skarbowego. 


***

Strona o polskiej myśli politycznej – www.polskietradycje.pl


***

Nowość „Rzeczpospolita 1989-2009. Zwykłe państwo Polaków?” http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=132


***

Książki OMP w 2009 r. – podsumowanie - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=11&pid=225


*** 

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej: http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

* Marek A. Cichocki * Dariusz Gawin * Dariusz Karłowicz * Jacek Kloczkowski * Zdzisław Krasnodębski * Miłowit Kuniński * Ryszard Legutko

* Rafał Matyja * Czesław Porębski * Bogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP