Informator OMP z dnia środa, 21 października 2009
Numer wydania: 74
Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 21 października 2009


***

- zaproszenie: Rafał Matyja i Jan Rokita o polityce polskiej i konserwatyzmie – dyskusja 23 X 2009

- zaproszenie: seminarium „Między Niemcami a Rosją: szkoła racji stanu i myślenia politycznego Polaków” (od 9 listopada)

- zaproszenie: odsłonięcie tablicy poświęconej Marianowi Zdziechowskiemu – 23 X 2009

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl


***

Rafał Matyja i Jan Rokita o polityce polskiej i konserwatyzmie – dyskusja 23 X 2009


Klub Debaty Politycznej we współpracy z Ośrodkiem Myśli Politycznej, Wydawnictwami Akademickimi i Profesjonalnymi oraz Chimerą organizuje dyskusję wokół tez książek „Państwo czyli kłopot” i „Konserwatyzm po komunizmie”. Ich autorem jest Rafał Matyja, jeden z najbardziej cenionych polskich politologów i publicystów. Obok niego w dyskusji weźmie udział Jan Rokita.

Zapraszamy na spotkanie w piątek, 23 października, na godz. 18.00, do Chimery, ul. św. Anny 3, sala kominkowa – w Krakowie.


Państwo czyli kłopot - książka o polskiej polityce po 1989 r., ukazująca spór o III i IV Rzeczpospolitą, analizująca mechanizmy rządzące życiem politycznym i debatą publiczną, oraz wskazująca drogi naprawy państwa i odrodzenia myśli politycznej.


Książkę można nabyć bezpośrednio u wydawcy (sklepik@omp.org.pl, 30 zł wraz z przesyłką), w wybranych salonach Empik, księgarni internetowej www.poczytaj.pl, księgarniach Prusa, Liber i Traffic-Club w Warszawie, Księgarni Akademickiej w Krakowie, Księgarni Powszechnej w Poznaniu i innych.


*** 

„Między Niemcami a Rosją: szkoła racji stanu i myślenia politycznego Polaków”


Seminarium Ośrodka Myśli Politycznej i Instytutu Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UJ.

Patronat: pismo Klubu Jagiellońskiego „Pressje”

Prowadzący: dr Arkady Rzegocki – Wydział Prawa i Administracji UJ, członek zarządu OMP, redaktor naczelny „Pressji”, autor książki „Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce”

Goście specjalni (m.in.): prof. Włodzimierz Bernacki, dr Piotr Kimla, Jerzy Kowynia

Termin zajęć: poniedziałek, godz. 18-19.30 ul. Oleandry 2a, Kraków.

Pierwsze spotkanie: 9 listopada.

Częstotliwość spotkań: 6 dyskusji (co tydzień)


Tematyka:

- klasyczne koncepcje realizmu politycznego i racji stanu – polska tradycja na tle tradycji obcych

- stosunki polsko-niemieckie i polsko-rosyjskie – co wynika dla współczesności z ich historii

- dylematy polityki polskiej w jej kluczowych momentach w XIX i XX w. (m.in. powstanie styczniowe, spory orientacyjne z czasów I wojny światowej, polityka polska w przededniu i w czasie II wojny światowej, powstanie warszawskie, stosunek do komunizmu w PRL)

- główne nurty polskiej myśli politycznej a racja stanu – koncepcje konserwatystów, liberałów, socjalistów i endeków


Formuła:

- lektura i analiza na seminariach tekstów źródłowych autorstwa klasyków polskiej myśli politycznej (m.in. Adolfa Bocheńskiego, Stanisława Koźmiana, Romana Dmowskiego, Stefana Kisielewskiego, Józefa Mackiewicza)

- osoby zainteresowane spróbowaniem swych sił na polu literackim będą mogły napisać opracowania pod pieczą prowadzących seminarium. Najlepsze teksty zostaną opublikowane na łamach „Pressji” oraz na stronach internetowych OMP – www.omp.org.plwww.polskietradycje.pl

- uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia seminarium i wpis do indeksu (organizatorzy nie zapewniają jego respektowania przez poszczególne uczelnie)


Lektury uzupełniające:

- Arkady Rzegocki „Racja stanu a polska tradycja myślenia o polityce”

- „Patriotyzm i zdrada. Realizm i idealizm w polityce i myśli polskiej”

- „Przeklęte miejsce Europy? Dylematy polskiej geopolityki”

- „Realizm polityczny. Przypadek polski”

- Adolf Bocheński, „Między Niemcami a Rosją”


Zgłoszenia: biuro@omp.org.pl – ilość miejsc ograniczona. Termin przyjmowania zgłoszeń – 30 października. O kwalifikacji decyduje ich kolejność.


Seminarium organizowane w ramach Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej (www.3989.pl), realizowanych przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Narodowe Centrum Kultury, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


***

Odsłonięcie tablicy poświęconej Marianowi Zdziechowskiemu


Dziekan Wydziału Filozoficznego UJ prof. dr hab. Maria Flis, kierownik Zakładu Filozofii Polskiej IF UJ prof. dr hab. Jan Skoczyński oraz fundator Pan Artur Wroński zapraszają na uroczystość odsłonięcia przez Jego Magnificencję Rektora UJ, prof. dr. hab. Karola Musioła tablicy pamiątkowej poświęconej Marianowi Zdziechowskiemu, wykładowcy i profesorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1888-1914. Uroczystość odbędzie się w dniu 23 października b.r. o godz. 11-tej w budynku Collegium Novum, I piętro (lewy korytarz).


Marian Zdziechowski (1861-1938), historyk kultury i literatury, krytyk literacki, publicysta. Urodził się 30 kwietnia 1861 r. w Nowosiółkach (obecna Białoruś). Studiował na uniwersytecie w Dorpacie i Petersburgu. Od 1899 r. był wykładowcą na Uniwersytecie Jagiellońskim, a w latach 1919-1932 na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie. W 1902 r. został członkiem Akademii Umiejętności. Prowadził badania porównawcze psychologii narodów słowiańskich na tle systemów politycznych, społecznych, religijnych, filozoficznych i etycznych, publikując m.in. "Mesjaniści i słowianofile" (1888), "Wpływy rosyjskie na duszę polską" (1920), "Europa, Rosja, Azja" (1923) i prowadząc bogatą korespondencję z licznymi przedstawicielami elit rosyjskich (m.in. braćmi Trubeckimi, Mereżkowskim i Bierdiajewem). Obrońca tradycyjnej kultury europejskiej, polemista katolickich modernistów przełomu wieków, Zdziechowski nie tylko podejmował refleksję nad podstawami owej kultury i jej współczesnymi zagrożeniami, osobliwie ze strony nurtów radykalnych, zwłaszcza bolszewizmu ("Pesymizm, romantyzm a podstawy chrześcijaństwa", 1914, "Gloryfikacja pracy", 1916, "Renesans a rewolucja", 1925, "Widmo przyszłości", 1936, "W obliczu końca", 1938), ale i zajmował się historią literatury ("Byron i jego wiek", 2 t., 1894-97; "U opoki mesjanizmu", 1912), głównie zaś twórczością Zygmunta Krasińskiego i Stanisława Brzozowskiego. Zmarł 5 października 1938 r. w Wilnie.


Ośrodek Myśli Politycznej wydał w 2009 r. jedną z najważniejszych prac Mariana Zdziechowskiego „Od Petersburga do Leningrada” (będzie do nabycia w czasie uroczystości w promocyjnej cenie) - http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=itemview&ItemID=126


Strona poświęcona Marianowi Zdziechowskiemu w serwisie „Polskie Tradycje Intelektualne” - http://www.polskietradycje.pl/authors.php?author=121


***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl


- Józef Piłsudski, O prezydenturze - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=336

- Ksawery Pruszyński, Księga ponurych niedopowiedzeń (o polityce polskiej w przededniu II wojny światowej) - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=335

- Maurycy Mochnacki, Kontrrewolucja. O naturze władzy w powstaniu - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=337


***

Wsparcie Ośrodka Myśli Politycznej:

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=7&pid=20


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan Szlachta

Dziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP