Informator OMP z dnia wtorek, 08 września 2009
Numer wydania: 72
Informator Ośrodka Myśli Politycznej, 8 września 2009


***

- nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl (Adolf Bocheński o wojnie prewencyjnej z Niemcami i o stosunku Anglii do Polski w czasie drugiej wojny światowej)

- zapowiedź: Adolf Bocheński „Między Niemcami a Rosją”

- zaproszenie – konferencja OMP o idei władzy w polskiej tradycji politycznej

- zaproszenie – lekcje dla uczniów szkół średnich „Władza czyli…? Przypadek Pierwszej Rzeczpospolitej”

- publicystyka członków i współpracowników OMP na łamach „Dziennika Polskiego”


***

Nowe teksty na stronie www.polskietradycje.pl


Publikowane w czasie II wojny światowej teksty jednego z najwybitniejszych dwudziestowiecznych myślicieli politycznych:

- Adolf Bocheński, „Wojna prewencyjna z Niemcami” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=332

- Adolf Bocheński, „Prowokacyjna książka” - http://www.polskietradycje.pl/article.php?artykul=331


***

Adolf Bocheński „Między Niemcami a Rosją” – niebawem premiera w Bibliotece Myśli Politycznej

Już wkrótce nakładem Ośrodka Myśli Politycznej i Fundacji Pamięć i Tożsamość ukaże się wznowienie klasycznej pracy Adolfa Bocheńskiego „Między Niemcami a Rosją”, uważanej często za najwybitniejszą polską książkę poświęconą stosunkom międzynarodowym i geopolityce. Nowa edycja dzieła z 1937 roku, ukazującego położenie geopolityczne Polski w przededniu wojny i ówczesną sytuację polityczną w Europie, zawiera także wybór publicystyki Bocheńskiego z lat drugiej wojny światowej. Tom ukazuje się w ramach programu współorganizowanego i wspartego przez Narodowe Centrum Kultury, Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako część Obchodów 70. Rocznicy Wybuchu Drugiej Wojny Światowej (www.3989.pl).


***

Konferencja o idei władzy w polskiej tradycji politycznej

22 października (czwartek) odbędzie się w Krakowie konferencja OMP, poświęcona idei władzy w polskiej tradycji politycznej. Wśród referatów znajdą się m.in:

- Jan Filip Staniłko, Republikanizm I RP na tle europejskiej tradycji republikańskiej

- Andrzej Waśko, Obraz władzy politycznej w literaturze polskiej czasów zaborów

- Michał Łuczewski, Polska lewica wobec władzy politycznej – oceny i koncepcje

- Piotr Koryś, Władza jako czynnik modernizacyjny. Polska perspektywa

- Krzysztof Kawalec, Władza w II RP a spuścizna zaborów

- Andrzej Chojnowski, Władza w II RP – studium efektywności

- Maciej Marszał, U źródeł polskiego autorytaryzmu w Drugiej Rzeczypospolitej

- Przemysław Żurawski vel Grajewski, Modele władzy w polskiej tradycji politycznej a skuteczność Polski na arenie międzynarodowej

- Arkady Rzegocki, Modele władzy a zdolność definiowania i realizowania polskiej racji stanu

- Marek Cichocki, Podmiotowość a władza polityczna. Polskie dylematy

- Zbigniew Stawrowski, Religia i władza. Przypadek polski

- Rafał Matyja, Władza w PRL. Studium politologiczne

- Jadwiga Emilewicz, Władza w III RP a polska tradycja

Zgłoszenia na konferencję przyjmowane będą do 5 października, ale z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, o przyjęciu zadecyduje kolejność zgłoszeń. Można je wysyłać na adres biuro@omp.org.pl. Wystarczy podać imię, nazwisko i reprezentowaną instytucję.

Konferencja odbywa się w ramach projektu wspartego przez Muzeum Historii Polski z programu „Patriotyzm Jutra”.


***

Akcja edukacyjna: Władza czyli…? Przypadek Pierwszej Rzeczpospolitej

Zapraszamy szkoły średnie do udziału w akcji edukacyjnej Władza czyli…? Przypadek Pierwszej Rzeczpospolitej. Ma ona zachęcić uczniów szkół średnich do zapoznawania się z dziejami ojczystymi i traktowania ich jako źródła inspiracji do rozważania współczesnych dylematów politycznych. Lekcje będą poświęcone tradycjom ustrojowym i politycznym Pierwszej Rzeczpospolitej. Zostaną one ukazane na tle prądów ideowych ówczesnej Europy. Wiele czasu poświęcone będzie także kwestii kultury politycznej, jaka wykształciła się w I RP, a zwłaszcza temu, jak wpłynęła ona na losy współtworzących ją narodów: Polaków, Litwinów, Ukraińców i innych. Uczniowie będą zachęcani do dyskusji na temat praw i obowiązków obywatelskich, sensu istnienia władzy obywatelskiej oraz zakresu i granic wolności.

Lekcje przeprowadzą wykładowcy Uniwersytetu Jagiellońskiego i Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera – dr Arkady Rzegocki i Wojciech Arndt. Zajęcia będą trwać 90 minut.

Udział szkół w projekcie Władza czyli…? Przypadek I RP jest bezpłatny. Organizatorzy proszą jedynie o zapewnienie sali i publiczności. Zgłoszenia szkół do udziału w akcji przyjmowane będą do 30 września (faks 12 632-33-62 i poczta elektroniczna lekcja@omp.org.pl). Prosimy o podanie:  1. nazwy i adresu szkoły

  2. orientacyjnej liczby uczniów na lekcji i informacji, z jakich byliby klas

  3. dnia tygodnia i godzin, w jakich lekcja może się odbyć

  4. danych osoby, z którą można ustalać szczegóły organizacyjne.


Z powodów organizacyjnych w akcji może wziąć udział ograniczona liczba szkół. Organizatorzy rezerwują sobie prawo ich wyboru spośród nadesłanych zgłoszeń. Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia nastąpi do 5 października, wtedy też zostaną ustalone konkretne terminy przeprowadzenia poszczególnych lekcji.

UWAGA: pierwsza edycja akcji obejmuje jedynie szkoły z Małopolski.


***

Publicystyka członków i współpracowników OMP na łamach „Dziennika Polskiego”

- Jacek Kloczkowski, „Historia na sprzedaż” - http://www.dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M584517d63fe.0.html

- Arkady Rzegocki, „Kraków – miasto dla bezmyślnych?” - http://www.dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M505605a3935.0.html

- Aleksander Surdej, „Deal Polonia” - http://www.dziennikpolski24.pl/Artykul.100+M5ca453d9454.0.html  


***

Sierpniowa premiera w serii BIBLIOTEKA KLASYKI POLSKIEJ MYŚLI POLITYCZNEJ – Marian Zdziechowski Od Petersburga do Leningrada

Jedno z najważniejszych dzieł antykomunistycznego nurtu polskiej myśli politycznej, będące erudycyjną krytyką rzeczywistości bolszewickiej, analizowanej na szerokim tle przemian kulturowych, społecznych i politycznych drugiej połowy XIX i początku XX wieku, które doprowadziły do triumfu komunistów w Rosji i powstania pierwszego totalitarnego reżimu w Europie.

Wstęp: prof. Jan Skoczyński (UJ), przypisy: dr Agnieszka Kuczkiewicz-Fraś (UJ).

Zamówienia: sklepik@omp.org.pl (cena wraz z przesyłką 35 zł; 272 strony, twarda oprawa; zamówienia będą realizowane od 1 września).


Poprzednie tomy z serii:

http://www.omp.org.pl/index.php?module=pncommerce&func=categoryview&CategoryID=2


***

Strony autorów OMP

Marek A. Cichocki

Dariusz Gawin

Dariusz Karłowicz

Jacek Kloczkowski

Zdzisław Krasnodębski

Miłowit Kuniński

Ryszard Legutko

Rafał Matyja

Czesław Porębski

Bogdan SzlachtaDziękujemy za subskrypcję Informatora.
OMP